Ongeveer een derde van het land op aarde is bezig voorgoed onvruchtbaar te worden. Met de ambitie dat onheil af te wenden richtte Jurriaan Ruys in 2013 Land Life Company op. Gewapend met drones, robots, veel data, kunstmatige intelligentie en algoritmes plant het bedrijf bomen voor andere ondernemingen die zoeken naar compensatie voor schade aan het milieu, zoals CO2-uitstoot. CIO Magazine sprak met Land Life Company tijdens het recent gehouden forum Executive Digital Exchange van SAP.

Het duurde even eer Land Life Company de interesse had gewekt bij grote bedrijven. Sinds de herfst van 2018 loopt het storm. “De bedrijven waar wij succesvol mee samenwerken, daar kennen wij de top van. Dat is overigens geen garantie voor succes, want er moet ook een zekere magie zijn, een dosis lef, iets van leiderschap. Dat zorgt er uiteindelijk voor dat bedrijven zeggen: we gaan ervoor.”

In 2018 plantte Ruys’ bedrijf zo’n 300 hectare aan bomen. In 2019 zal dat 1.100 hectare zijn – dat is een miljoen bomen! – bij een omzet van ruim 6 miljoen euro. De verwachting is dat in 2021 zo’n 3.000 tot 5.000 hectare land opnieuw zal zijn bebost.

Technologiegedreven

Bij de bepaling van een locatie wordt enorm veel data verzameld. Satellieten en drones maken scans van het terrein. Dan is er historische en actuele informatie over bodem, waterloop, hellingen en dalen, bestaande begroeiing en het klimaat. “Ook spreken we met de lokale bevolking, bestuurders en landeigenaren. Al die vergaarde data wordt geanalyseerd en de resultaten vormen de basis van een plan. Als dat er eenmaal is, gaan we nauwkeurig op gps-coördinaten locaties bepalen waar we bepaalde soorten bomen gaan planten. Veel met de hand, maar steeds vaker met robots die op exact de juiste plek de juiste boom planten.”

“Daarna monitoren we met drones de situatie. Met kunstmatige intelligentie herkennen we elke individuele boom en meten we de performance. Uit alle data kunnen we na een jaar of vier herleiden hoe de gemaakte keuzes zich verhouden tot het succes van elke individuele boom. En dan leer je hoe het goedkoper, beter en schaalbaarder kan.”

Respect voor transactiekosten

Veel CIO’s onderzoeken hoe ze met relatief kleine bedrijven zoals Land Life Company kunnen samenwerken. “Er zijn tienduizend redenen te bedenken om dat niet te doen”, weet Ruys. “Zelfs ik verbaas me er nog weleens over hoeveel tijd en geld we investeren in een relatie met een groot bedrijf, en dat er aan het eind van de rit helemaal niets gebeurt. Niets. Doe dan in elk geval iets, want het is voor een kleine ondernemer een enorme investering. Heb respect voor de enorme transactiekosten die een klein bedrijf heeft.” Klagen doet Ruys echter niet: hij kan inmiddels een aantal gerenommeerde grote ondernemingen tot zijn klanten rekenen.

Arnoud van Gemeren is hoofdredacteur van CIO Magazine. Hij heeft een lange staat van dienst in de Nederlandse IT-mediawereld. Als hoofdredacteur was hij van 1996 tot 2001 bij uitgeverij Array Publications verantwoordelijk voor diverse IT-vakbladen, onlines en congressen. Vanaf 2001 was hij communicatieadviseur en hoofdredacteur van diverse media bij Ten Hagen & Stam en Sdu Uitgevers. Sinds 2008 is hij actief bij ICT Media (bladen, online, onderzoeken en events) en tevens eigenaar van Contact Media, producent van content voor de IT-sector.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam