Nederland staat aan de vooravond van 5G: de nieuwe generatie mobiele netwerktechnologie die met name voor organisaties enorme kansen biedt. Volgens Jacob Groote, bij KPN verantwoordelijk voor producten en innovaties voor de zakelijke markt, zit de winst ’m straks vooral in de opmars van ecosystemen van ondernemingen die samen nieuwe producten, diensten en businessmodellen mogelijk maken. Hij nodigt Nederlandse CIO’s van harte uit om mee te doen.

In de vijf zogeheten Field Labs onderzoekt KPN wat 5G voor bedrijven en de maatschappij kan betekenen, al dan niet in samenwerking met partners op verschillende terreinen. “Het idee is dat uiteindelijk iedereen van de ontwikkelingen profiteert”, vertelt Groote. “Denk aan een veiliger wegennet, een geoptimaliseerd havenbedrijf, milieuvriendelijkere landbouw en het beter kunnen managen van omgevingen waar grote groepen mensen leven en recreëren.”

KPN is hiertoe actief in respectievelijk de Automotive Campus in Helmond, de Rotterdamse haven, de proefboerderij van Wageningen University & Research (WUR) in het Drentse Valthermond en de Johan Cruijff ArenA. Daarnaast is KPN samen met andere partijen actief bij een 5G-proefopstelling in Groningen gericht op transport & logistiek, zorg en agricultuur. Op al die locaties wordt samen met klanten en partners gewerkt in ecosystemen, waarbij alle betrokken partijen hun specifieke toegevoegde waarde inbrengen, om samen iets tot stand te brengen wat geen van allen op eigen houtje had gekund.

Behoefte

Jacob Groote praat liever over de vele mogelijkheden om 5G in de praktijk toe te passen dan over de technische details. “Ik begin bij voorkeur bij de wensen en behoeften. Bijvoorbeeld door CIO’s de vraag te stellen welke bedrijfsprocessen ze graag verder zouden willen digitaliseren. Of wat ze méér zouden willen doen met hun data. Grote kans dat dit met 5G in combinatie met andere technologieën en toepassingen is in te vullen.”

De extra functionaliteit die 5G boven op 4G biedt is volgens de KPN-directeur vierledig: allereerst meer capaciteit, zodat je eerder realtime video-analyse kunt inzetten: toepassingen zijn crowd control en de inspectie van pijpleidingen. In de landbouw kun je met behulp van drones verbouwde gewassen bekijken om optimaal te kunnen bespuiten. De grotere capaciteit wordt tevens vertaald in een hogere snelheid.

Daarnaast zijn de reactietijden van 5G bijna in-real-time, en daarmee veel korter dan in de huidige mobiele netwerken. Dat maakt tal van nieuwe toepassingen mogelijk. Denk aan het gebruik in de automobielsector, waar het draait om milliseconden. Dat kan net het verschil zijn tussen op tijd remmen of net te laat. Een belangrijke andere functionaliteit van 5G is dat er veel meer sensoren kunnen worden aangesloten.

“We kunnen naar de miljoen per vierkante kilometer, waarmee je nog meer data kunt verzamelen. Dat vraagt uiteraard wel om IT-systemen die deze data kunnen verwerken, om analyses te kunnen maken en betere, al dan niet geautomatiseerde beslissingen te kunnen nemen. Verder gaat de betrouwbaarheid omhoog: aan een specifieke verbinding kan een bepaalde prioriteit worden toegekend. Dankzij slicing kunnen meerdere virtuele netwerken worden aangemaakt op dezelfde fysieke infrastructuur. Je kunt dus delen van een mobiel netwerk toewijzen aan bepaalde klanten of toepassingen, die altijd voorrang vereisen.”

Precisielandbouw

Dit biedt diverse mogelijkheden om waarde te genereren voor een groot aantal betrokken bedrijven en de maatschappij. “Ik noemde al de drones waarmee je over een akker kunt vliegen, om na dataverwerking in de cloud precies te kunnen zien waar gewassen goed gedijen en waar ze extra zorg nodig hebben voor een grotere opbrengst bij het oogsten. Vandaag de dag kost dit twee dagen, dankzij 5G kan dat in twee uur. Precisielandbouw wordt toegankelijk voor de boer die bijvoorbeeld door efficiënter en effectiever spuiten een besparing van 30 procent op bestrijdingsmiddelen realiseert.”

“Er ontstaat een win-win-winsituatie voor zowel klant, leverancier als maatschappij”

“Eveneens in het Drentse Field Lab hebben we in samenwerking met de Wageningen Universiteit een robot uitgerust met een camera, die rijdend over een akker de goede gewassen onderscheidt van begroeiing die er niet thuishoort. Het bespuiten van onkruid kan vervolgens extreem precies, waardoor je wederom veel minder bestrijdingsmiddelen nodig hebt. Goed voor de boer en goed voor de wereld.”

Exportmogelijkheden

“Deze precisietechnologie maakt ons als Nederland nog beter als grote landbouwexporterende natie. Juist door die bundeling van krachten van partners in het ecosysteem. De een regelt de connectiviteit, de ander IT-systemen, gespecialiseerde hardware, de cloudinfrastructuur, robots, enzovoorts. Hetzelfde principe werkt ook in andere sectoren. Met behulp van videorobots de straat schoonhouden – ik noem maar iets. Er zijn 1001 mogelijkheden”, aldus Jacob Groote.

In het Field Lab in de Helmondse Automotive Campus heeft KPN een proefopstelling met automatisch en op afstand te besturen verkeerslichtsystemen. Met sensoren en 5G-connecties uitgeruste ambulances, brandweer- of politiewagens kunnen langs de geplande route ruim baan krijgen. De gemeente Almelo gaat hiermee na de uitrol van 5G aan de slag. De vertragingstijd is zo laag, bijna in-real-time, en de verbinding zo betrouwbaar dat een met camera’s uitgeruste elektrische auto op afstand met een stereo-scopische VR-bril veilig is te besturen.

CIO’s uitgedaagd

KPN is in de aanloop naar de 5G-uitrol al lange tijd drukdoende met de modernisering van het netwerk. Voor die feitelijke uitrol moet eerst de veiling van de 700 MHz-frequenties hebben plaatsgevonden, wat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020 zal gebeuren. Dan zal KPN naar verwachting handsets, mobiele modems en andere apparatuur voor het 5G-netwerk beschikbaar hebben.

Tot die tijd daagt Jacob Groote CIO’s, CTO’s en andere technologieleiders uit om na te denken binnen welke processen 5G binnen hun bedrijfsvoering van nut zou kunnen zijn. “In de KPN Digital Dutch Xperience genereren en valideren we samen ideeën, om deze in de Field Labs eventueel te kunnen testen. Bij voorkeur vanuit de ecosysteemgedachte en desgewenst in samenwerking met de IT-partners waar IT-leiders en hun bedrijven al mee werken. 5G biedt heel veel kansen om met elkaar waarde te generen. Er ontstaat een win-win-winsituatie voor zowel klant, leverancier als maatschappij.”

Hotze Zijlstra (1964, taalkundige) is onafhankelijk redacteur en communicatiespecialist. Hij richt zich primair op ondersteuning van CxO’s en besturen bij de communicatie rond digitale strategie en technologie-gedreven veranderprogramma’s.

8 REACTIES

 1. Het hele ecosysteem gaat profiteren van 5G? Wat een onzin. Het hele ecosysteem gaat lijden onder 5G. Waarom schrijft u dit allemaal Hotze Zijlstra? Heeft Jacob Groote wel kritische vragen gekregen, is het eerste wat bij mij opkomt. En heeft Hotze Zijlstra zich wel ingelezen in het onderwerp 5G? Of is daar geen ruimte voor bij dit online magazine? Straling is slecht voor het hele ecosysteem, dat is al vele malen bewezen. Wetenschappers van over de hele wereld luiden de noodklok over de snelle uitrol van 5G. In Frankrijk is Wifi op scholen verboden om gezondheidsredenen en de raad van Europa adviseert aan alle lidstaten om ditzelfde te doen. Waarom wordt het voorzorgsprincipe niet toegepast? Eerst bewijzen dat het 100% veilig is en dan pas invoeren of anders niet. Als iemand naast je rookt, ga je ergens anders zitten. Vind je de Randstad te druk, dan verhuis je naar Drenthe. Maar wil je geen straling, dan kun je straks nergens meer naartoe, want ze willen een dekkingsgraad van 98%, dus er is 24/7 straling, nagenoeg overal. In Nederland is de stralingsbelasting al vele malen hoger dan in andere Europese landen. Genoeg is genoeg. 5G is daarnaast ook een hele grote energie sluiper, dus groen is het ook niet. En Crowd Control? Dat is toch iets verschrikkelijks? Hoe komt Jacob Groote hiermee weg in dit interview, het te noemen alsof dit iets positiefs is? Ik had liever gezien dat u, Hotze Zijlstra, naast alle zogenaamde voors in dit artikel, ook de tegens had beschreven. Wil je mensen informeren, dan hoort die kant van het verhaal er ook bij. Sterker nog: Bij dit belangrijke onderwerp dat een zeer grote invloed gaat hebben op alle systemen, mensen, dieren en planten in ons land en in rest van de wereld, is het een morele verplichting ook die kant te belichten. Niet alleen een morele verplichting voor u, maar ook voor KPN, in dit geval van Jacob Groote.

 2. Klinkt zo interessant allemaal en als een ” vooruitgang” . Ik zou jullie willen aanraden het boek ” Elektrisch ecosysteem” van Sander Funneman te lezen en naar aanleiding daarvan commerciële berichtgeving als deze te voorzien van kritische toetsen.

 3. Het managen van mensen daar waar ze wonen en recreeeren? Dit lijkt toch sterk op het nauwgezet controleren en onder controle houden van de bevolking? Waar is de grens met het Chinese regime dat heel controlerend te werk gaat en individuen en bevolkingsgroepen achter tralies zet wanneer ze niet in het stramien (willen) passen van de regering. Eng vind ik dat hier open en bloot deze mogelijkheid tot controle van de bevolking als voordeel (???) van 5g wordt genoemd. Onze vrijheid en democratie en vrije meningsuiting komt nu toch echt wel in gevaar, vrees ik

 4. Het hele ecosysteem gaat KAPOT van 5G! Hou toch op! Verdiep je eens in de schadelijke gevolgen voor de hersenen en de natuurlijke eco-systemen, niet de economische en industriele ecosystemen. Alle wetenschappers die zich hierover uitspreken zien het HEEL erg somber in. Prof Martin Pall maakt zich zelfs ZEER ernstige zorgen over het collectieve niveau van ons mentale vermogen. Maar nee, laten we vooral kijken hoe je 5G kunt gebruiken voor van alles, wat we voorheen niet nodig hadden. Crowd control? Het zou nog wel eens tegen jou gebruikt kunnen worden.

 5. Lekker ECO..maar niet heus
  Onderzoek Aachen University heeft berekent dat voor Duitsland de invoering van 5G net zoveel extra energie kost als voor 1.200.000 huishoudens in Duitsland.. en laat gvd de bomen staan!!!
  Dan het straatbeeld 5x zoveel antennes ….
  Dan de extra ziektes ..immers 3 tot 5 % vd Nederlanders is overgevoelig v straling en 5G komt er extra bij…betaald KPN ook de extra zorgkosten en verzuimkosten
  Bovendien wil 85% van de Nederlanders helemaal geen 5G (onderzoek de Gelderlander)

 6. Ach, wetenschap is steeds vaker uiteindelijk ook maar een mening wanneer er financiële belangen op het spel staan: Die van de overheid, op korte termijn, en die van het bedrijfsleven en hun aandeelhouders, op de korte termijn. Wat niet in het straatje van de sponsors valt verdwijnt in een bureaulade….

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam