De strategische focus op het netwerk voor het leveren van connectiviteit, intrinsieke beveiliging en app delivery neemt toe, maar bijna tweederde van de Europese IT-leiders geeft aan dat het een uitdaging is om end-to-end zichtbaarheid in hun netwerk te hebben. Daarop duidt wereldwijd onderzoek van VMware in samenwerking met Forrester.

Meer dan een derde van de respondenten in het onderzoek denkt dat dit gebrek aan zichtbaarheid en de uitdagingen die dit met zich meebrengt geleid heeft tot onduidelijke situaties tussen security- en IT-teams. Een ruime kwart heeft geen plannen om een geconsolideerde IT- en beveiligingsstrategie te implementeren.

Slechts een derde van de netwerkteams is momenteel betrokken bij de ontwikkeling van security-strategieën. Toch is zestig procent van deze teams betrokken bij de uitvoering van security, wat wellicht aangeeft dat netwerkteams niet op gelijke voet staan met de andere IT- of securityteams als het gaat om cybersecurity.

Dit staat in schril contrast met het feit dat netwerktransformatie volgens organisaties essentieel is voor het leveren van de veerkracht en veiligheid die moderne organisaties nodig hebben. Van de Europese organisaties zegt 40 procent dat dit voor hen een belangrijke prioriteit is tussen tot 2021, aldus IDC.

Als organisaties hun strategische doelen willen realiseren, hebben ze gedeelde denkwijzen en verantwoordelijkheden nodig om een samenhangend security-model op te zetten. Volgens Forrester zijn deze doelen verhoogde veiligheid (55%), technologische vooruitgang (56%) en het vermogen om sneller te reageren (56%).

Naast de inconsistentie in de perceptie van de rol van het netwerk bij security, ontbreekt het binnen de IT- en security-teams vaak aan overeenstemming over wie verantwoordelijk is voor netwerkbeveiliging.

“Bedrijven die zich willen aanpassen aan snel veranderende marktomstandigheden, vertrouwen op de mogelijkheid om moderne applicaties efficiënt te verbinden, te draaien en te beveiligen, van het datacenter, in elke cloud, tot op het apparaat dat ze gebruiken. En het virtual cloud network levert dit.”

“Het netwerk moet worden gezien als het DNA van elke moderne security-, cloud- en app-strategie. En het moet worden gezien als een strategisch wapen, niet alleen als de basis”, zegt Jeremy van Doorn, senior director Systems Engineering, Software Defined Data Center voor EMEA bij VMware.

Het onderzoek van VMware laat ook het verschil in prioriteiten zien van de IT- en securityteams. Wereldwijd is de hoogste prioriteit voor IT-teams efficiëntie (51%), terwijl security-teams zich richten op het oplossen van incidenten (49%). En hoewel zichtbaarheid in de hele IT-infrastructuur belangrijk is bij nieuwe beveiligingsbedreigingen, is minder dan driekwart van de security-teams betrokken bij het uitvoeren van de beveiligingsstrategie van de organisatie.

Vijfenveertig procent van de respondenten zegt dat een geconsolideerde strategie kan helpen bij het verminderen van datalekken en het sneller identificeren van bedreigingen. Toch blijkt deze relatie niet gemakkelijk te onderhouden, aangezien 84% van de security- en IT-teams toegeeft dat ze geen positieve relatie met elkaar hebben (op VP-niveau en lager).

Meer dan de helft van de organisaties wil de komende 3 tot 5 jaar overstappen op een model van gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij IT-beveiligingsarchitectuur (58%), cloudbeveiliging (43%) en threat hunting response (51%) wordt gedeeld tussen IT en security teams; maar dat vereist een veel nauwere samenwerking dan er nu is.

“De exponentiële stijging van connectiviteit, de adoptie van multi-clouds om apps te bouwen, draaien, beheren en beveiligen, en de ondersteunende rol om dit van het datacenter tot de public cloud en edge cloud te leveren, is het netwerk,” zegt Van Doorn. “De kern van dit alles is dat het netwerk kan worden gebruikt om gegevens in de hele organisatie te beschermen, van oorsprong tot gebruiker. Dit is alleen mogelijk als het netwerk via software wordt geleverd en via een samenhangende, collaboratieve aanpak binnen IT. De virtuele cloud biedt consistente connectiviteit en beveiliging voor apps en gegevens, waar ze zich ook bevinden.”

“Beveiliging moet worden gezien als teamsport, maar we zien nog steeds dat organisaties een functionele silo-aanpak blijven volgen. De sleutel tot het succes van moderne IT en security is collectief samenwerken met gedeelde verantwoordelijkheid, gedeelde plannen en ervoor zorgen dat elk element van beveiliging, inclusief networking, vanaf het begin in de basis van de strategie is ingebouwd.”

Veel problemen die voortkomen uit de silo-aanpak kunnen tot op zeker hoogte worden opgelost door een software-first benadering te volgen, zoals bij de principes van een virtual cloud network. Hierdoor kunnen organisaties altijd over hun applicaties en gegevens in private, public en edge of branch clouds beschikken en deze consistent beveiligen, onafhankelijk van de onderliggende fysieke infrastructuur.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam