De gevolgen van AI en automation op de werkplek worden nog maar slecht begrepen, maar mogen niet worden ontkend: het levert zorgen op over banen, vaardigheden, lonen en de aard van het werk zelf. Deze technologieën kunnen echter zeer waardevol zijn voor de verbetering van de tevredenheid van klanten en medewerkers en het bedrijfsresultaat, mits organisaties investeren in de ontwikkeling van geavanceerde vaardigheden. Dat zegt Forrester Consulting, dat in opdracht van UiPath de invloed van technologieën als AI en RPA (robotic process automation) onderzocht op organisaties en medewerkers.

De onderzoekers wilden een beter begrip krijgen van de invloed die AI en automation heeft op de arbeidsbeleving van werknemers, en te weten komen hoe bedrijven zich kunnen voorbereiden op de veranderende aard van werk. Nieuwe technologieën beïnvloeden functies op diverse manieren. In 2030 zullen er banen verdwenen zijn, zullen er functies bij zijn gekomen en zullen er functies van inhoud zijn veranderd. Maar weinig banen zullen onveranderd blijven.

Door repetitieve taken te automatiseren kunnen medewerkers hun tijd besteden aan activiteiten die meer waarde toevoegen. De tevredenheid en betrokkenheid van werknemers neemt zo toe. Met een juiste toepassing van RPA kunnen organisaties hun klanten beter van dienst zijn én hun conversie en omzet verhogen. Bijna negen op de tien (86%) van de respondenten zegt dat een verbeterde klantervaring van ‘kritiek’ of ‘groot’ belang is om de doelstellingen voor de komende twaalf maanden te realiseren.

Met nieuwe vormen van automatisering en AI kunnen bedrijven bovendien hun kosten verlagen en zich in de markt onderscheiden, aldus Forrester – zaken die de hoogste prioriteit krijgen bij de respondenten. Twee derde van de ondervraagde bedrijven zal zijn uitgaven aan RPA-software in de komende 12 maanden dan ook verhogen, met minstens vijf procent.

Voor de geavanceerde taken waaraan werknemers zich bij de inzet van RPA en AI kunnen wijden zijn echter wel geavanceerde vaardigheden nodig. De investeringen in automation en AI lopen echter uit de pas met de investeringen in de benodigde vaardigheden. Investering in scholing is daarom noodzakelijk: organisaties die investeren in automatisering zouden ook moeten investeren in opleidingen, aldus de onderzoekers. Training helpt bovendien de vrees voor automatisering te overwinnen en die als kans te zien om de productiviteit te verhogen.

Vier op de tien respondenten zeggen namelijk dat hun medewerkers bang zijn dat hun digitale vaardigheden misschien niet aansluiten bij wat hun baan in de toekomst nodig heeft, terwijl pakweg de helft zegt dat medewerkers zich zorgen maken over of zich bedreigd voelen door de groeiende complexiteit van taken die zij op zich af zien komen.

Op kunstmatige intelligentie gebaseerde technologie vraagt overigens ook om een andere benadering van change management. Organisaties zullen hun cultuur en organisatorische structuren moeten aanpassen, willen ze succesvol zijn met de toepassing van nieuwe technologieën.

Over het onderzoek

In opdracht van UiPath heeft Forrester 270 beslissers in uitvoeringsrganisaties, stafafdelingen, financiën en andere bedrijfsonderdelen in de VS, het VK, Frankrijk en Duitsland geënquêteerd.

1 REACTIE

  1. Interessant artikel. Natuurlijk is investeren in ontwikkeling altijd nodig om bij te blijven. Maar alleen training is ook niet alles. Change vraagt veel meer. De angst op de werkvloer waar naar verwezen wordt herken ik niet. Zolang RPA en AI het leven makkelijker maakt wordt het graag verwelkomt. De echte vraag is mi. hoe management omgaat met de verandering…. Simply cost cutting of Het vliegwiel nog harder aanzetten? Gaan we hetzelfde doen met minder of durven we de challenge aan om juist meer te doen met hetzelfde? In beide gevallen flinke productiviteitwinst..

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam