Door Andy Anderson – Amsterdam werd in januari 2017 opgeschrikt door een urenlange stroomstoring en moest de gevolgen onder ogen zien: volledig ontregeld treinverkeer, een overbelaste EHBO en twee sterfgevallen. Even los van de oorzaak, is het wel een feit dat het crisiscommunicatie-proces niet volgens planning verliep, waardoor chaos en grote problemen ontstonden.

Stroomstoringen gebeuren natuurlijk wel vaker, maar de manier waarop we ermee omgaan moet verbeteren en sommige situaties kunnen gewoon voorkomen worden. Crisiscommunicatiemanagers en andere betrokkenen bij het proces hebben een betrouwbaar communicatiesysteem nodig dat hen voorziet van de data die inzicht geeft op het moment dat er een crisissituatie ontstaat. De mogelijkheid om snel te beschikken over uitgebreide informatie kan cruciaal zijn, waardoor zowel mensen als gebouwen beter zijn beschermd.

Het Internet of Things heeft in potentie veel voordelen te bieden. Wat echter vaak over het hoofd wordt gezien zijn de grote voordelen die IoT-sensoren en data-analyse bieden op het gebied van crisiscommunicatie. Eenvoudig gezegd, IoT is de toekomst als het aankomt op slagvaardig reageren tijdens een crisis of noodsituatie.

IoT-sensoren verzamelen data die snel beschikbaar kunnen zijn voor analyse. Dit leidt tot diepe inzichten waardoor snellere en betere strategische en operationele beslissingen mogelijk zijn tijdens een crisis, maar ook onder normale omstandigheden. Potentiële risicosituaties worden eerder herkend en correcties kunnen worden ingezet voordat de situatie uit de hand loopt. Hiervoor is het van belang vooraf te bepalen welke factoren de organisatie moet monitoren en welke combinatie van factoren mogelijk leidt tot gevaarlijke situaties.

Data-analyse en M2M-interactie  
Twee varianten van IoT bieden hierin ondersteuning. Allereerst de IoT-sensoren die data verzamelen, verzenden en beschikbaar maken voor analyse. Risicosituaties zijn op deze manier eerder zichtbaar en de reacties erop adequater.

De tweede variant is machine-to-machine-interactie (M2M). Data die IoT-sensoren genereren, leidt tot een geautomatiseerde reactie bij andere apparaten die aan het internet zijn verbonden. Het gevaar is echter dat dit volledig geautomatiseerd gebeurt – menselijke controle ontbreekt vaak. Zo kan oververhitting in een systeem ervoor zorgen dat een machine alle processen stillegt, terwijl het misschien maar een specifiek onderdeel betreft.

Netwerk-crisiscommunicatie maakt gebruik van beide IoT-oplossingen. Input van de IoT-sensoren biedt beter zicht op dreigende situaties nog voordat deze situatie daadwerkelijk aan de orde is. M2M-interactie zorgt voor geautomatiseerde oplossingen. Wanneer zich een kritieke situatie voordoet waar geen menselijke analyse voor nodig is, anticipeert een machine hierop.

Gevolg is dat dreigingen sneller worden ontdekt en situaties adequater worden aangepakt. Zo kan een bedrijf met adequate informatie eerder personeel evacueren, maar bijvoorbeeld ook situaties voorkomen door tijdig machines uit te schakelen bij oververhitting. Echter, bij het implementeren van IoT-oplossingen is het van groot belang dat de data op de juiste manier wordt ingezet en beveiligd.

Inzetten van data
Dataverzameling en -analyse zijn ingewikkelde processen. Om deze succesvol te laten verlopen, is het van belang dat het geautomatiseerde proces onderdeel is van het crisiscommunicatieplan. Systemen ontvangen data van sensoren en reageren door middel van een voorgeprogrammeerd programma. Dit programma moet zodanig zijn ingesteld dat het probleemsituaties op dezelfde manier specificeert als wanneer het door mensen wordt geanalyseerd. Hierdoor voorkomt de organisatie dat situaties onnodig als probleem worden gespecificeerd. Tegelijkertijd zijn cruciale probleemsituaties met de data-analyse sneller zichtbaar.

Databeveiliging
Een van de grootste zorgen omtrent de inzet van data-gedreven technologie is de veiligheid van de data. Organisaties moeten grote stappen zetten om de machines die data monitoren te laten voldoen aan de juiste veiligheidsstandaarden. Daarbij moet ook aandacht zijn voor informatie afkomstig van externe bronnen zoals IoT-sensoren. Bij crisiscommunicatie is het van belang dat organisaties ook tijdens de crisis kunnen communiceren. Daarom moeten systemen niet on-premise werken, maar in de cloud of als hybride oplossing.

Kortom: door het gebruik van netwerkcrisiscommunicatie, inclusief IoT-oplossingen, is het voor medewerkers mogelijk om sneller en slimmer te reageren op dreigende situaties. IoT-sensoren maken het mogelijk gevaarlijke situaties eerder te signaleren, zowel intern als extern. Dit is van vitaal belang voor het beschermen van de organisatie of als het gaat om het redden van mensenlevens.

De auteur is senior director bij BlackBerry Athoc

Dit is het vaste redactieaccount van IT Executive. Hierachter gaan meerdere redacteuren schuil. Je bereikt ons op redactie[at]itexecutive.nl.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam