Fabrikanten die aan de frontlinie van innovatie willen staan, moeten hun oor te luister leggen in de markt zodat ze een gedegen strategie kunnen opstellen om de digitale onderneming van de toekomst te worden. Dat gebeurt niet van de ene op de andere dag, maar fabrikanten die nog steeds niet verder kijken dan on-premise ERP en niet nadenken over concepten als Internet of Things, Big Data, mobiliteit en cloud computing, lopen het risico binnenkort overbodig te zijn.

Digitale ondernemingen onderscheiden zich door hun geavanceerde IT-oplossingen waardoor ze in staat zijn om data te gebruiken voor zeer strategische, proactieve, klantgerichte en winstgevende doeleinden. Gewoonlijk worden er hierbij een aantal aan elkaar gekoppelde en samenwerkende oplossingen gebruikt, die vaak in de cloud draaien. Alhoewel fabrikanten de nieuwste generatie oplossingen gebruiken en profiteren van de voordelen daarvan, geloven analisten dat deze disruptieve voorsprong voor de maakindustrie nog in de kinderschoenen staat. Bedrijven zijn nog maar net begonnen de mogelijkheden te ontdekken en in te zetten.

De meeste analisten zijn het over eens dat de markt ontwricht gaat worden. Deloitte meldt hierover: “In deze sterk verbonden wereld is een digitale strategie een business-strategie. Er worden nieuwe digitale mogelijkheden ontwikkeld en in de hele organisatie geïntegreerd.” Elders citeert Accenture een recente enquête die onderzoekt hoe bedrijven, waaronder fabrikanten, deze impact bekijken. Dit rapport stelt dat 81 procent van de respondenten het eens is met de stelling “in de toekomst, zullen grenzen tussen industrieën sterk vervagen. Platforms zullen de industrieën hervormen tot onderling verbonden ecosystemen. Er kan en zal een enorme efficiëntieslag worden gerealiseerd doordat bedrijven intern digitale technologieën naar hun hand zullen zetten.”

Eén element brengt alle definities en standpunten samen: data. De groeiende invloed van waardevolle gegevens is de drijvende kracht achter deze verschuiving naar moderne productie en de fabriek van de toekomst.

Stappenplan naar een digitale bedrijfsvoering
Uitgroeien tot een digitale onderneming in 2020 vereist een geavanceerde planning. Het is geen eenvoudige taak, noch is er een kant-en-klare-oplossing die een fabrikant plotsklaps zal veranderen in een sterk renderende digitale onderneming. Het is een proces bestaande uit meerdere fasen, waarbij het inzetten van externe expertise, investeringen en top-level betrokkenheid cruciaal zijn. Zonder ondersteuning uit het management, waaronder ook budgettaire support, is een dergelijk plan gedoemd te mislukken. Wanneer dit is toegezegd, zijn er een aantal stappen te volgen op weg naar digitale transformatie.

 1. Prioriteiten stellen en een strategie uitstippelen
  In een veranderproces is het voor elk bedrijf belangrijk te weten welk doel het wil bereiken en waarom.
  • Wees specifiek over doelstellingen zodat de voortgang goed gemeten kan worden.
  • Stel realistische doelen. Blaas de voordelen niet op en heb oog voor mogelijke struikelblokken.
  • Maak klanttevredenheid een centraal onderdeel van de strategie.
  • Definieer successen en hoe voortgang in de strategie gemeten kan worden.
  • Stel prioriteiten en doelen, zodat er vroege overwinningen kunnen worden bereikt. Dit helpt bij het opbouwen van steun binnen het bedrijf.
 1. Stel teams samen en maak gebruik van expertise
  Succesvolle digitale transformatie vraagt om duidelijk omschreven taken en verwachtingen voor teamleden. Dit mag geen project worden met een lage prioriteit.
  • Stel een cross-functioneel team op waarin medewerkers van alle afdelingen vertegenwoordigd zijn.
  • Wijs één projectleider aan die beslissingsbevoegd is.
  • Investeer in teambuilding en stel intern personeel in staat om onderzoek te doen en experts te worden van specifieke onderwerpen of taken, zoals data-analyse, configuratietools, of kwaliteitscontrolesystemen.
  • Verdeel rollen in beheersbare segmenten. Waak daarbij voor overbelasting van één teamlid of afdeling.
  • Betrek zowel sceptici als liefhebbers. Verschillende perspectieven helpen een ​​evenwichtig panoramisch overzicht op het project te houden.
  • Wend je tot experts uit de industrie, consultants en toeleveranciers om te helpen bij de sterk specialistische gebieden zodat je niet het wiel opnieuw uitvindt.
 2. Optimaliseer marktkansen
  Voor een succesvolle transformatie moeten fabrikanten een grondige kennis van hun doelgroep ontwikkelen, met inbegrip van koperprofielen, aankooptriggers en het beslissingsproces.
  • Ontdek nieuwe markten, regio’s en verticale niches.
  • Overweeg naast expansie, ook specialisatie – bijvoorbeeld in een specifieke sector of markt.
  • Kies voor initiatieven die de huidige marktpositie versterken maar ook nieuwe kansen bieden. Wees opportunistisch, maar houd een strategisch perspectief en realistische verwachtingen voor ogen.
  • Jaag kansen na waarin het bedrijf productdifferentiatie kan bieden en unieke waarde kan toevoegen.
 3. Uitvoeren, met een gecontroleerd risico
  Succesvolle bedrijven maken vaak gebruik van een gefaseerde aanpak bij het uitrollen van belangrijke veranderingen, zoals digitale transformatie. Met een gefaseerde implementatie kunnen snelle overwinningen worden gerealiseerd en het biedt de kans om strategieën te verfijnen in de loop der tijd.
  • Begin bij de fundamenten en bouw van daaruit verder op.
  • Zorg dat de basisbeginselen goed zijn voordat je verder gaat werken aan de meer geavanceerde strategieën. Bijvoorbeeld, wanneer een proces wordt ingezet waarbij reacties op sensoren worden geautomatiseerd, moet een bedrijf eerst zorgen dat het de data goed kan verzamelen en interpreteren, voordat het begint aan het automatiseren van de reactie op deze gegevens.
  • Begin met technologieën die voor uiteenlopende toepassingen kunnen worden gebruikt. Business Intelligence wordt bijvoorbeeld gebruikt in vrijwel elke applicatie van een digitale onderneming.
  • Overweeg gedegen analyse- en rapportagetools als voorwaarde alvorens over te gaan op meer toepassingen van data.
  • Houd controle op kwaliteit en veiligheid. Bij elk nieuw initiatief moeten de integriteit, kwaliteit en veiligheid van gegevens worden gewaarborgd. Betrek deskundigen om risico’s te minimaliseren.
 4. Evalueer en verfijn
  Perfectie wordt zelden bereikt bij de eerste poging. Continue verbetering is een cruciaal concept in productie.
  • Evalueer de voortgang op vooraf bepaalde mijlpalen, en stel de koers bij als dat nodig is.
  • Houd de hele organisatie op de hoogte over de voortgang. Vier successen en accepteer suggesties voor verbetering.
  • Leg de lat niet te laag. Verwachtingen moeten in gelijke tred groeien met expertise.
  • Meet nieuwe inkomsten of winsten ten opzichte van de investeringen om de opbrengst te berekenen. ROI kan ook minder tastbare eigenschappen omvatten, zoals klantenloyaliteit, erkend leiderschap of positionering als expert op je vakgebied.

Deze vijf stappen zijn slechts richtlijnen op de weg naar digitale transformatie. Elke specifieke sector in de maakindustrie kent zijn eigen variaties en specifieke vereisten, zoals mandaten, testen of compliance-richtlijnen.

Elk bedrijf moet zijn eigen cadans vinden van ‘plannen, onderzoeken, uitvoeren en evalueren’. Er is niet één passende oplossing voor alle bedrijven en er is geen eenvoudige format voor modernisering die kan worden voorgeschreven en uitgerold. Maar, gebaseerd op een grondige evaluatie van data, strategie en motivatie, blijkt al snel dat er veel meer mogelijk is met ERP dan in eerste instantie gedacht.

Door: Jan van Dellen, country manager Benelux bij Infor

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam