Bijna zeven op de tien Europese organisaties is druk doende om zakelijke applicaties in de cloud onder te brengen, terwijl pakweg de helft zich concentreert op het moderniseren van legacy ERP toepassingen om strategische groei mogelijk te maken. Bijgevolg gaat nog maar een derde van het IT-budget naar het instandhouden van de bestaande IT-omgeving. Daarop duidt onderzoek in opdracht van Boomi, een dochteronderneming van Dell, onder enterprise architects.

Het heersende beeld dat organisaties het overgrote deel van hun IT budget (70% tot 80%) spenderen aan keeping the lights on is achterhaald aan het raken. In heel Europa melden respondenten dat zij nog maar een derde van het budget hieraan besteden. Het resterende budget wordt op dit moment vrijwel evenredig verdeeld tussen IT modernisering en innovatie (in Nederland respectievelijk 34%, 36% en 30%).

Het zogenaamde innovator’s dilemma – fors investeren in het langdurige en complexe proces om, in dit geval, het ERP-landschap te moderniseren of dit uitstellen en achterop raken bij innovatieve concurrenten – lijkt uit te vallen in het voordeel van innovatie.

Waar organisaties zich lange tijd niet wilden wagen aan de modernisering van hun vaak zeer complexe ERP-toepassingen, zijn ze nu in toenemende mate klaar voor overstap naar de cloud. Ofschoon ruim een derde van de geïnterviewden zegt ERP-toepassingen nu nog hoofdzakelijk on-premise te hebben draaien, met hier en daar wat cloud, verwachten acht op de tien Nederlandse respondenten over 12 maanden hun ERP-applicaties hoofdzakelijk of zelfs volledig (46%) in de cloud te hebben draaien.

In heel Europa is niet één respondent meer te vinden die over 12 maanden verwacht alleen nog on-premise ERP-oplossingen te hebben draaien (nu nog gemiddeld 23% in Europa; 30% in Nederland).

De redenen die de Nederlandse respondenten noemen om ERP naar de cloud te brengen, zijn met name verbeterde efficiency (71%), hogere flexibiliteit van hun IT (67%) en lagere kosten (50%). Daarin wijkt Nederland iets af van de rest van Europa, waar ERP vooral naar de cloud gebracht wordt voor grotere zekerheid over beschikbaarheid, prestaties en beveiliging (58%) en ondersteuning van groei (55%). Respondenten zien modernisering van hun ERP-landschap als de beste oplossing om met name de klantervaring te verbeteren (48%) en de bedrijfscontinuïteit te garanderen door betere integratie van kernapplicaties (44%).

Negen op de tien Nederlandse participanten werkt op dit moment aan standaardisatie en consolidatie van applicaties. Een iets kleiner aantal respondenten wil zijn toepassingen moderniseren en weer een iets kleiner aantal werkt aan de migratie van infrastructuur naar de cloud.

Bij de modernisering van hun IT-omgeving zien Nederlandse respondenten vooral uitdagingen in de complexiteit van moderne hybride IT-omgevingen (48%), data governance issues (42%) en integratie (een gebrek aan integratievaardigheden en een gebrek aan de juiste integratie tools, beide 40%). Het verbaast dan ook niet dat Nederlanders met name op zoek zijn naar integratie-oplossingen die overweg kunnen met complexe hybride IT-omgevingen (44%) en die in staat zijn data te verwerken uit een grote verscheidenheid van databronnen en apparaten (42%).

Over het onderzoek

In opdracht van Boomi heeft Coleman Parkes ruim achthonderd enterprise architects in twaalf Europese landen en de Verenigde Arabische Emiraten ondervraagd. De organisaties zijn actief in twaalf sectoren.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam