Een grote minderheid van de Nederlandse bedrijven in de maakindustrie loopt volgens de eigen werknemers achter op het gebied van digitalisering en innovatie. Hierop duidt onderzoek onder honderden bedrijven in opdracht van Axians.

Driekwart van de bedrijven is actief met digitalisering, maar een derde van de ondervraagden zegt dat het voor hun organisatie moeilijk is om digitale ontwikkelingen te vertalen naar de eigen business. Een belangrijke oorzaak hiervoor lijkt de gebrekkige digitale kennis van leidinggevenden. 36 procent van de ondervraagden is van mening dat managers en leidinggevenden binnen hun organisatie onvoldoende kennis hebben van digitalisering en digitale ontwikkelingen.

Ook de gevolgen van digitalisering voor de organisatie zijn volgens een deel van de ondervraagden onvoldoende bekend. Twintig procent van de ondervraagden zegt dat leidinggevenden van het bedrijf onvoldoende op de hoogte zijn van de financiële consequenties van digitalisering. Bijna een kwart zegt dat er binnen hun bedrijf onvoldoende rekening wordt gehouden met de eventuele gevolgen van digitalisering voor de ontwikkeling van het eigen personeel.

“Wij zien dat veel organisaties in de maakindustrie echter de impact en commitment van digitalisering onderschatten en daardoor serieuze achterstanden oplopen ten opzichte van de concurrentie”, zegt Guido van Dinther, Business Unit Manager bij Axians Nederland.

Vier op de tien ondervraagden wil graag dat zijn of haar organisatie verder digitaliseert, al is het maar om het hoofd te kunnen bieden concurrenten die verder zijn met digitalisering. Achttien procent vindt het lastig om te kunnen concurreren en eenzelfde percentage respondenten stelt dat wanneer zijn of haar werkgever niet snel digitaliseert, dit de toekomst van de organisatie in gevaar kan brengen.

Het succes van een organisatie in de maakindustrie is dan ook steeds sterker verweven met de mate van digitalisering. Vooral het IoT brengt voor deze bedrijven grote mogelijkheden met zich mee. Denk aan voorspellen van onderhoud en het voorkomen van stilstand.

Opvallend weinig respondenten maken zich overigens druk over hun eigen functie: slechts negen procent is bang dat hun baan zal verdwijnen vanwege digitalisering en automatisering.

Over het onderzoek

Axians heeft Panelwizard een enquête laten uitvoeren onder 575 medewerkers en leidinggevenden in de Nederlandse maakindustrie.

1 REACTIE

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam