Lage kosten, enorme mogelijkheden en grote flexibiliteit maken de cloud de uitgelezen plek om bedrijfsapplicaties en -platformen te hosten. Systemen in de cloud bouwen en naar de cloud migreren voorkomt dat IT-teams veel tijd kwijt zijn aan het onderhouden van standaardinfrastructuur, zoals servers, opslagsystemen, switches en databases, en maakt tijd vrij voor waarde-creërende activiteiten zoals het toepassen van de nieuwste technologieën.

De cloud is met name geschikt voor toepassingen die hoge en spiky workloads in dataverwerking of -opslag veroorzaken, of die optimaal kunnen profiteren van de geavanceerde digitale mogelijkheden van de cloud. We onderscheiden vier toepassingen:

 • Data- en advanced-analyticsplatformen
 • Platformen voor het hosten van nieuwe digitale workloads
 • Platformen voor het transformeren en migreren van legacy-IT-workloads
 • Samenwerkingsplatformen

Doorgaans belemmeren logge organisatorische processen en (gepercipieerde) wettelijke beperkingen bedrijven om de stap naar de cloud te zetten. Bestuurders betogen vaak te gemakkelijk dat ze speciaal ontworpen on-premises-computercapaciteit nodig hebben, terwijl cloudaanbieders inmiddels een product hebben ontwikkeld dat meer veiligheid en kostenefficiëntie biedt dan een bedrijfsdatacenter.

De voornaamste uitdaging voor organisaties is om het juiste type cloudproduct – bijvoorbeeld multi-tenant public cloud, on-premises private cloud of een van de vele andere mogelijkheden – te selecteren voor iedere applicatie en ieder systeem. Ook moeten zij keuzes maken over kostenstructuren (zo kan pay-as-you-go belemmerend werken bij grote workloads). En ook over eigenschappen en risico’s (met name de lock-in die volgt op het gebruik van gepatenteerde technologie).

Daarbovenop komen nog de moeilijke beslissingen over onderwerpen zoals migratie en operating model. Toch zullen bedrijven deze complexiteit moeten trotseren, want de cloud is hard op weg om de IT-motor van de toekomst te worden.

Waarom de cloud het logische antwoord is

Alhoewel veel bedrijven de cloud vooral gebruiken om kosten te besparen – het reduceert de operationele IT-kosten gemiddeld met 15 tot 40 procent – zijn de voornaamste voordelen een grotere wendbaarheid en betere prestaties.

Snelheid en wendbaarheid

De ervaring van BCG toont aan dat gebruik van de cloud, in plaats van een speciaal ontworpen in-house-infrastructuur, bedrijven in staat stelt om services 30 tot 60 procent sneller uit te brengen. Dankzij de grote verscheidenheid aan standaardontwerppatronen en geavanceerde orchestrationmogelijkheden, kan de doorlooptijd van provisioning worden teruggebracht van maanden naar minuten.

“De voornaamste uitdaging is het juiste type cloudproduct te selecteren”

De cloud versnelt daarnaast ook de ontwikkeling en implementatie van services en functionaliteiten. Het beperkt risico’s door betere databescherming, veiligheidsmonitoring en gebruikerstoegang, en zorgt voor meer snelheid en een hogere kwaliteit dankzij werkmethoden zoals Agile en DevOps.

De datamanagementopties van de cloud helpen bedrijven – zelfs als zij nog veel traditionele technologie gebruiken, zoals zelfontwikkelde open-source data en analytics-platformen – om sneller en goedkoper te reageren op nieuwe eisen, bijvoorbeeld met betrekking tot fraude of know-your-customer.

Tot slot updaten cloudaanbieders regelmatig hun software waardoor gebruikers altijd met de nieuwste technologie werken. Ook kan de stap naar de cloud bedrijven juist dwingen om datamanagement effectiever in te richten en bestaande databronnen op te schonen.

Betere prestaties

BCG-ervaring toont aan dat bedrijven hun delivery van IT-services met 25 tot 50 procent kunnen verbeteren door naar de cloud te gaan. Daarnaast neemt de tijd die nodig is voor het inkopen, configureren en testen van infrastructuur radicaal af en wordt end-to-end-prestatie- en beveiligingsmonitoring uitgevoerd door de cloudaanbieders. Hierdoor kan IT-capaciteit beter worden ingezet. Daarbij krijgen de IT-teams toegang tot state-of-the-art ontwikkeltools en een open-source community.

Cloudaanbieders werken met een wereldwijd glasvezelnetwerk. Daardoor gaat provisioning razendsnel en hebben gebruikers zo goed als onmiddellijk toegang tot onbeperkte dataopslag en rekenkracht. Ook vernieuwen cloudaanbieders in de regel iedere twee jaar hun hardware. Bedrijven wachten daar doorgaans vier tot zeven jaar mee. Dat verschil leidt tot een prestatieverbetering van zo’n 20 procent – dat komt door Moore’s Law, snellere dataontsluiting, verbeterde besturingssystemen en nieuwe virtualisatiesoftware.

Daarnaast zorgt gebruik van de nieuwste apparatuur voor betrouwbare en schaalbare functionaliteiten met een hoog service- en automatiseringsniveau. Ook brengen cloudaanbieders nauwkeurig het gebruik en de kosten in kaart. Daardoor kunnen IT-teams de footprint versimpelen en standaardiseren.

Voor de volledigheid: cloudgebruik kent ook nadelen. Daar zullen organisaties goed op moeten inspelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de verminderde controle over de beschikbaarheid van verschillende tools en over wanneer en hoe belangrijke features worden geïmplementeerd.

De meest voorkomende cloud workloads

Bedrijven gebruiken hun cloud workloads vooral voor vier veelvoorkomende use-cases. Voor hen die overwegen de stap naar de cloud te zetten, vormen deze toepassingen een goed startpunt.

Data- en analyticsplatformen

De uitgebreide technologische mogelijkheden van de cloud maken het aantrekkelijk om data en analytics naar de cloud te migreren. Een wereldwijd opererende bank spoort bijvoorbeeld via een Google Cloud-platform potentiële fraude en witwassing op. We onderscheiden vier soorten data- en analyticstoepassingen die goed bij de cloud passen:

  1. Artificial intelligence en machine learning. De grote cloudaanbieders zijn ook de toonaangevende leveranciers van schaalbare, commerciële AI- en machine learning-toepassingen. Een aantal van hen biedt zelfs algoritmes aan die al getraind zijn met data.
  2. Distributed, parallel en grid computing. Cloudaanbieders hebben de schaal om deze intensieve workloads sneller en tegen lagere kosten aan te bieden dan hun klanten. Een investment bank voert bijvoorbeeld zijn liquiditeitsberekeningen uit in de cloud waardoor die geen uren maar minuten kosten.
  3. Stream-processing en internet-of-things-toepassingen. De cloud is zeer geschikt voor real-time patroonherkenning. Een Noord-Amerikaanse logistieke onderneming gebruikt bijvoorbeeld cloud-based applicaties om routes in real time te optimaliseren en te herberekenen.
  4. Ophalen, transformeren en laden van datawarehousing-applicaties. Grote organisaties, waaronder een Britse bank en een Amerikaanse telecomaanbieder, gebruiken de cloud om grote datasets op te schonen en om hun traditionele data-platformen (zoals Hadoop) te hosten. Zo verbeteren ze de prestaties en de throughput. Daarbij biedt de cloud third-party datasets en webservices die men eenvoudig kan integreren met digitale apps. Dergelijke features toevoegen aan on-premise-applicaties zou veel ingewikkelder zijn.

Platformen voor hosting van nieuwe digitale workloads

Nieuwe digitale workloads horen op de cloud. Geen discussie mogelijk. De uitdaging van het migreren van bestaande workloads naar de cloud bestaat dan immers niet. Verschillende bedrijven benutten dit voordeel optimaal. Een internationaal energiebedrijf gebruikt bijvoorbeeld Amazon Web Services voor de infrastructuur van zijn smart-homeservice.

Platformen voor transformatie en migratie van legacy-IT-workloads

Bedrijven beginnen typisch met de migratie van applicaties die al ‘cloud-ready’ zijn en gehost worden op gedistribueerde Windows- of Linux-servers. Een staalconcern verplaatst bijvoorbeeld gedistribueerde workloads naar on-premises-infrastructuur aangestuurd door IBM’s Bluemix-platform als een tussenstap voordat het naar een public cloud gaat.

“Nieuwe digitale workloads horen op de cloud, geen discussie mogelijk”

Legacy workloads die gehost worden op mainframes zijn typisch de laatste die gemigreerd worden. Het kost in het algemeen minstens drie jaar om die workloads ‘cloud-ready’ te krijgen. Die timing hangt af van het ambitieniveau en de onoverkomelijke aanwas van legacy-platformen.

Samenwerkingsplatformen

Samenwerkingsplatformen zijn vaak de eerste workloads die naar de cloud gaan omdat hun migratie relatief eenvoudig is. ITV, een Britse omroep, gebruikt bijvoorbeeld Gmail en de andere digitale communicatietools van Google om productiviteit, samenwerking en digitale innovatiekracht te verbeteren.

Hoe om te gaan met on-premises workload?

Grote organisaties moeten vaak een aantal workloads ook on-premise hosten vanwege regelgeving en redundancy. Maar zelfs dan is het beter om die specifieke workloads zo te ontwerpen dat zij passen bij een public cloud, om vervolgens met Azure Stack (of een vergelijkbare tool) een lokale versie aan te maken.

Zo’n aanpak dwingt bedrijven namelijk om focus te leggen op eenvoud en standaardisatie en om data op te schonen met de managementtools van de cloudaanbieder. Voor bedrijven die het meest uit hun on-premise-cloud-workloads willen halen, kunnen partijen zoals Rackspace en Cycle Computing (recent overgenomen door Microsoft) het management van de cloudinfrastructuur versimpelen.

De cloud is de toekomst. De technologische en financiële voordelen zijn overweldigend. Door de cloud volledig te omarmen kunnen bestuurders IT omvormen tot een drijvende kracht achter waardecreatie en klanttevredenheid.

Door Suruj Dutta, Gitin Grewal, Hrishi Hrishikesh en Marc Schuuring, alle werkzaam bij Boston Consulting Group

Helping organizations make the changes needed to seize competitive advantage—and to win—has always been BCG’s raison d'être. Since 1963, we have been helping leaders and their organizations build lasting advantage. The independent spirit handed down from Bruce Henderson, BCG's founder—always challenging the status quo—has given the firm the courage to look beyond the obvious to find solutions for more than 50 years.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam