Nieuwe 5G-technologie opent een wereld aan mogelijkheden in diverse sectoren. Door de maximale configureerbaarheid zal de vijfde generatie mobiel internet bijdragen aan de verdere digitalisering van maakindustrie, energiebedrijven, gezondheidszorg transport en logistiek – met name in missiekritische omgevingen. Dat bleek tijdens de meest recente TableTalk-bijeenkomst in Rotterdam, geïnitieerd door T-Mobile en Samsung.

Bij de omarming van nieuwe technologie draait het primair om de vraag wat deze meer biedt dan de bestaande mogelijkheden. Met andere woorden: wat is de businesscase of gebruiksmmogelijkheid? Volgens een van de deelnemers aan de bijeenkomst, CEO van een gespecialiseerd technologiebedrijf, hangt dat goeddeels af van de context. “Moet het simpelweg goedkoper, wil je iets heel specifieks waarmee je je onderscheid of staat misschien veiligheid voorop? De toegevoegde waarde, daar draait het om.”

De TableTalk in het Rotterdamse The Millèn blijkt vooral bedoeld ter oriëntatie. Dagvoorzitter Rogier Schmit daagt de deelnemers tijdens de voorstelronde uit om hun ideeën en verwachtingen te uiten. Bij velen speelt de vraag of publieke netwerken kunnen worden ingezet voor missiekritische communicatie, bijvoorbeeld binnen zorginstellingen, havens, magazijnen, de krijgsmacht en industrie. Waar dat in het verleden met 4G niet altijd voor de hand lag, kan dat met het toekomstige 5G wellicht veranderen.

Samenwerken

Richard Marijs, technologie- en netwerkstrateeg van T-Mobile, zoomde tijdens zijn inleiding vooral in op de mogelijkheden van 4G en 5G in het licht van private en besloten netwerken. Steeds meer organisaties vragen volgens hem om dergelijke oplossingen op maat, om professionele gebruikers zoals zorgpersoneel en technici op basis van een dedicated netwerk optimaal te kunnen bedienen. De waarde van een partij als T-Mobile zit daarbij met name in het leggen van de basis. “Daar hebben wij verstand van”, aldus Marijs. “Wellicht kunnen we samenwerken met andere partijen om iets moois tot stand te brengen.”

“In tegenstelling tot 4G maakt 5G het mogelijk om te differentiëren”

Eerst moeten daartoe enkele misverstanden over 5G de wereld uit. Deze technologie kan namelijk heel veel, maar niet alles tegelijkertijd. “In tegenstelling tot 4G, dat niet veel meer is dan snel mobiel internet, maakt 5G het mogelijk om te differentiëren. De technologie kan namelijk worden aangepast aan de behoeften.” Bijvoorbeeld een hoge mate van security, een zeer betrouwbare verbinding, snelle responstijden, het koppelen van heel veel IoT-devices of juist hoge bandbreedte enzovoorts.”

Mogelijkheden

Toepassingen liggen volgens Marijs op het terrein van augmented en virtual reality, sensortechnologie, volledig dekkend mobiel bereik op specifieke locaties, het draadloos connecteren van robots, voice control-systemen en bewegingsherkenning. Bij dit alles kan 5G eventueel gecombineerd worden met de al dan niet aanwezige 4G, wifi en edge-technologie voor snelle lokale verwerking van data. Een ander fenomeen is de zogenoemde netwerk-slicing: het logisch scheiden van uiteenlopende activiteiten op een gedeelde fysieke infrastructuur. Bijvoorbeeld wanneer voor een toepassing een bepaalde ‘quality of service’ QOS gewenst is. “Dit creëert allemaal nieuwe mogelijkheden.”

De T-Mobile-strateeg acht het vervolgens tijd voor een technische verdieping. Zo staat hij stil bij de beschikbare spectra voor mobiele communicatie en de voor 5G gereserveerde 700 MHz en 3,5 en 26 GHz. Eerstgenoemde is goed voor een breed bereik en een lage latency. Voor 3,5 GHz geldt een hoge capaciteit maar een beperkte dekking, wat voor het nog later te introduceren 26 GHz-spectrum nog extremer geldt. Toepassing van die frequenties zal om wille van dekking en bruikbaarheid veelal in combinatie met private of publieke spectrumbanden en andere connectiviteitsoplossingen zijn.

Campus-oplossing

Richard Marijs rondt zijn bijdrage af met een vraag: “In hoeverre bestaat bij jullie een behoefte aan een campus-oplossing? Een halffabricaat op basis waarvan andere partijen specifieke diensten leveren als dataverwerking, gegevensanalyse, mogelijkheden voor samenwerking, hulp bij incidenten enzovoorts? Wij leveren dan de connectiviteit en de beschikbaarheid, terwijl andere partijen daar bovenop met oplossingen komen.” Uiteindelijk zal een wereld ontstaan van connected sofwaresystemen, edge-technologie, datacenters, platforms en devices.

“Wij leveren de beschikbaarheid, andere partijen de oplossing”

De behoefte blijkt er wel degelijk, mits zaken als security en authenticatie gewaarborgd zijn. Maar dat is volgens de spreker ingebakken in de mobiele technologie en bovendien een van de kerncompetenties van T-Mobile. Rond de campus kunnen vervolgens nieuwe partnerships ontstaan. Een vertegenwoordiger van het Rotterdamse PrioCom, dat als virtuele netwerkoperator geprioriteerde toegang levert op het landelijke T-Mobile netwerk, ziet bijvoorbeeld mogelijkheden voor de eigen partners. “Partijen die nu samen met ons expertise in missiekritische communicatie op mobiele netwerken opbouwen, kunnen bij het beschikbaar komen van de Campus-oplossing klantspecifieke behoeften borgen op specifieke diensten en prioriteiten.”

As a service

Maar is mobiel draadloos ‘as a service’ wel geschikt om de aloude radioverbindingen in een missiekritische omgeving te vervangen? Don van Sonsbeek, als onafhankelijk projectmanager en adviseur gespecialiseerd in het snijvlak van veiligheid, crisismanagement en communicatie binnen industriële omgevingen, vindt van wel. Mits aan de nodige voorwaarden wordt voldaan. Hij vertelt in The Millèn over de vervanging van een digitale radiocommunicatieoplossing binnen het Limburgse chemiecomplex Chemelot voor een als een service geleverd privaat mobiel netwerk. Daar zijn sinds de uitrol in 2012 maar liefst 700 portofoons vrijwel continu in gebruik, binnen meer dan honderd gespreksgroepen.

“Bij een af te nemen dienst maak je afspraken over de requirements”

Van Sonsbeek maakt ter vergelijking een onderverdeling in gedeelde kritische aspecten van beide technologieën. In beide gevallen is een snelle verbindingsopbouw gegarandeerd, evenals voice-groepsgeprekken, toepassing van bewezen technologie en standaarden en een maximale beschikbaarheid. “Waar je in een besloten netwerk qua beschikbaarheid je eigen requirements kunt doorzetten, moet je daar bij een af te nemen dienst afspraken over maken”, aldus de specialist. “Dat kan ook op basis van functionele wensen en eisen”, voegt een deelnemer toe. Ook voor zaken als specifieke dekking en dito voorzieningen geldt volgens Don van Sonsbeek dat dit binnen een gemanagede oplossing met de provider moet worden afgestemd.

5G proberen

Qua communicatievormen voegt een mobiel netwerk wel degelijk wat toe aan een bestaande, radiogebaseerde oplossing. Naast voice, noodfuncties en beperkt dataverkeer voorziet het mobiele netwerk namelijk ook in de ondersteuning van applicaties en video. Ook kan de koppeling met specifieke hulpmiddelen zoals headsets, helmen en andere connected devices worden geregeld, desgewenst volgens de ATEX-richtlijnen. In het geval van Chemelot bepaalt de individuele rol de geleverde functionaliteit. Een ander voordeel van een privaat mobiel netwerk is dat apparaten en toepassingen dankzij API‘s steeds eenvoudiger kunnen worden gekoppeld.

Dagvoorzitter Rogier Schmit vraagt ter afsluiting wat Don van Sonsbeek met de kennis van nu anders zou hebben gedaan in de situatie van Chemelot. “De oplossing zou hetzelfde blijven, maar ik zou de gebruikers wel nauwer betrekken bij de keuze van de apparatuur”, zegt hij. “Bovendien zou ik voor een hogere dekkingsgraad op de moeilijke plekken 5G willen proberen. Uiteraard in nauw overleg met de telecom-serviceprovider.”

Hotze Zijlstra (1964, taalkundige) is onafhankelijk redacteur en communicatiespecialist. Hij richt zich primair op ondersteuning van CxO’s en besturen bij de communicatie rond digitale strategie en technologie-gedreven veranderprogramma’s.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam