Datawarehouses bieden een centrale opslagplaats van bedrijfsgegevens waaruit zakelijke gebruikers – met inbegrip van de CDO – inzichten kunnen putten. De datawarehousing-infrastructuur van veel organisaties is echter allerminst toekomstbestendig. Nu de datavolumes exponentieel groeien, is er een nieuwe aanpak nodig. Automatisering is het sleutelwoord.

Zakelijke gebruikers worden veeleisender en dat vormt een uitdaging voor CDO’s. De gebruikers krijgen meer en meer oog voor het potentieel van een datagestuurd besluitvormingsproces en willen sneller inzichten putten uit data. Met de aanwas van nieuwe typen data, met name semigestructureerde en ongestructureerde gegevens, neemt die behoefte alleen maar toe.

Denk aan informatie van sociale media, sensordata, realtime berichten en klantcommunicatie en video- en audiobestanden. Tegelijkertijd wordt van IT-afdelingen verwacht dat ze meer doen met minder. Daarom is het belangrijk om te kijken naar een flexibele infrastructuur om de besluitvorming te ondersteunen. Een datawarehouse dat makkelijk aangepast kan worden op basis van veranderende bedrijfsbehoeften is hiervoor essentieel. Dit is te realiseren door onderstaande vijf stappen te volgen.

1. Verwerf inzicht in de beoogde resultaten

De automatisering en modernisering van het datawarehouse dient als ondersteuning bij de besluitvorming van zakelijke teams om zo het concurrerend vermogen van de organisatie te optimaliseren. Voordat beslissingen worden genomen voor de toekomst van de datawarehouse-infrastructuur is het dan ook belangrijk om te begrijpen bij welke specifieke uitdagingen en bedrijfsdoelstellingen data uitkomst kan bieden. Wie de samenwerking tussen zakelijke en IT-teams faciliteert draagt bij aan de gewenste situatie, waarin technologie en bedrijfsdoelstellingen elkaar versterken. De nieuwe datawarehouse-aanpak zal de transformatie naar een organisatie met een datagestuurde bedrijfsvoering nog verder aanwakkeren.

2. Breng de bestaande tools in kaart

Veel organisaties beschikken al over geavanceerde tools voor gegevensbeheer. Organisaties die gebruikmaken van SQL Server, Oracle of Teradata hebben bijvoorbeeld al diverse tools tot hun beschikking om data te beheren en verplaatsen. Deze tools kunnen effectiever ingezet worden door deze te automatiseren.

De CDO doet er goed aan om de capaciteitseisen voor het datawarehouse in kaart te brengen. Hoewel het datawarehouse nu misschien aan de eisen voldoet, is het belangrijk dat de geautomatiseerde processen, opslagvoorzieningen en de infrastructuur qua snelheid en prestatievermogen niet alleen voorzien in de behoeften van vandaag, maar ook in die van morgen. De kans is namelijk groot dat de datavolumes exponentieel blijven groeien. De CDO moet teams aanmoedigen om inzicht te verwerven in de beschikbare data en welke geautomatiseerde analyse- en evaluatieprocessen toegepast kunnen worden om specifieke zakelijke prioriteiten te realiseren.

Creëer hier ook ruimte voor door de strategie voor datawarehouse-automatisering niet te formuleren rondom een ideale verzameling data, maar rondom de ‘rommelige’ verzamelingen zakelijke data waarvan in de praktijk sprake zal zijn.

3. Automatiseer efficiënt

Net als elk ander grootschalig transformatieproject vereist de automatisering van het datawarehouse de nodige middelen. Die zijn vaak schaars als gevolg van beperkte budgetten en concurrerende prioriteiten. Door repetitieve taken te automatiseren kunnen manuren worden vrijgemaakt voor de toekomst. Goede voorbeelden van aspecten die op kostenefficiënte wijze kunnen worden geautomatiseerd zijn het handmatig programmeren van SQL-code, het schrijven van scripts en het beheer van metadata. Dit zijn stuk voor stuk systematische processen waarbij datawarehouse-automatisering een einde kan maken aan de noodzaak van menselijke tussenkomst of het proces op zijn minst ingrijpend kan versnellen.

4. Omarm verandering

Het is belangrijk om het moderniseren en automatiseren van het datawarehouse als een voortdurend verbeteringsproces te zien. Naarmate de zakelijke behoeften veranderen en nieuwe databronnen opkomen moet de strategie voor relevante onderdelen van de infrastructuur geherformuleerd kunnen worden. Overweeg een gefaseerde aanpak van het aanvankelijke automatiserings- en moderniseringsproces om zakelijke gebruikers zo min mogelijk te verstoren. Maak voor hen de overstap zo eenvoudig en concreet mogelijk met een planning voor de introductie van de nieuwe functionaliteit.

Het is onvermijdelijk dat er wijzigingen doorgevoerd moeten worden na de oplevering, als gevolg van veranderende bedrijfsbehoeften, de inzet van nieuwe technologieën en voortdurende optimalisatie. Verandering is voortaan de enige constante.

De CDO moet zich tegelijkertijd voorbereiden op de impact van de automatisering op de mens en de rol die zij vervullen binnen de organisatie. Eindgebruikers kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om businessintelligence intensiever onder de loep te nemen en nieuwe inzichten op te doen om waarde te creëren voor de organisatie. Binnen de IT-teams zal automatisering capaciteit vrijmaken om voorbereidingen te treffen voor de toekomst, zoals het evalueren van nieuwe tools voor gegevensanalyse of het ontwikkelen van slimmere en betere manieren om de belangrijkste zakelijke doelstellingen te realiseren.

5. Kweek een datawarehouse-automatiseringsmentaliteit

Datawarehouse-automatisering omvat meer dan alleen de aanschaf van software. In feite wordt een filosofie en een cultuur geïmplementeerd. Tools en technologie liggen dan wel aan de basis van de processen, maar om succesvol te zijn vereist een datawarehousestrategie eveneens krachtig leiderschap, transparantie en een niet-aflatende focus op de uiteindelijke bedrijfsdoelstellingen.

Zonder krachtige automatisering van hun datawarehouse zullen bedrijven moeite hebben om het potentieel van hun data en daaraan gerelateerde technologieën optimaal te benutten. Als strategisch leider bij datagestuurde transformatie en katalysator voor verandering binnen zakelijke en IT-teams ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de chief data officer. CDO’s moeten inzicht verwerven in de manier waarop het grootschalige gebruik van data van invloed is op toekomstige zakelijke beslissingen en op basis daarvan een passende strategie ontwikkelen en ten uitvoer brengen.

De aanpasbaarheid van de ondersteunende data-infrastructuur speelt een grote rol bij het succes van de datastrategie. Het bovenstaande vijfstappenplan helpt daarbij om optimale toegevoegde waarde te realiseren.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam