Onder de naam iSHARE is in de logistieke sector in samenwerking met tientallen publieke en private partijen gewerkt aan afspraken voor een uniforme, simpele en gecontroleerde manier van data delen. Douwe Lycklama, spreker op ICT.OPEN op 20 maart, een van de drijvende krachten achter het in 2018 geïntroduceerde afsprakenstelsel, vertelt over het belang en de wisselwerking met de academische wereld.

Volgens Lycklama is iSHARE geen platform in technische zin. Het publiek-private project betreft volgens de medeoprichter van INNOPAY een reeks functionele, operationele, technische en juridische overeenkomsten die identificatie, authenticatie en autorisatie tussen ketenpartijen mogelijk maken. Eigenaars van gegevens blijven in controle over hun gegevens, die bij de bron kunnen blijven. Bovendien kunnen eigenaars heel specifiek hun eigen voorwaarden stellen voor het delen van gegevens. Niet alleen met directe handelspartners, ook met onbekende partijen meestal verderop in de keten.

Je bent spreker tijdens het ICT.OPEN op 20 maart in Hilversum, de conferentie die streeft naar een kruisbestuiving tussen bedrijfsleven en wetenschap. Wat is de link tussen iSHARE en de kennisinstellingen?
“Kennisinstellingen zijn verbonden aan Topsector Logistiek, een aantal van hen staat aan de basis van het afsprakenstelsel en heeft ook actief bijgedragen aan de totstandkoming ervan. Ik zou graag zien dat iedereen zich bewuster wordt van het enorme belang van vertrouwen bij data delen. Vertrouwen tussen de diverse actoren ligt aan de basis. Als we dat als sector, kennisinstellingen, overheid en bedrijfsleven niet met elkaar erkennen en daarnaar handelen, komen de meeste initiatieven voor datadeling niet voorbij het stadium van hackathons, PoCs en pilots.”

Wat is het grote voordeel van een dergelijk afsprakenstelsel?
“Het stelt partijen die elkaar voorheen nog niet kenden of geen zaken met elkaar deden, in staat om data te delen. Dankzij iSHARE is het mogelijk om te identificeren en controleren wie de andere partij is en te waarborgen dat die partij alleen toegang heeft tot de gegevens die men met die partij wil delen. Door iSHARE kunnen partijen door hele ketens heen veilig, makkelijk en gecontroleerd data delen, dus niet alleen met hun ‘opvolgende’ ketenpartner. Zo kan bijvoorbeeld douane met additionele broninformatie (producenten, tussenpartijen) processen efficiënter inrichten of kunnen verladers en logistieke dienstverleners meer zichtbaarheid in de keten organiseren en zo verdere efficiëntie en CO2-reductie realiseren. Met een uniform afsprakenstelsel hoeven deze partijen niet eerst bilaterale afspraken te maken over dit soort vraagstukken. Ze kunnen meteen zonder drempels, maar met vertrouwen starten met het delen van data.”

Wat heeft iSHARE tot nu toe opgeleverd?
“De kwantitatieve impact laat zich in deze fase nog niet meten, maar logistieke partijen als expediteurs, havens en overheid herkennen het probleem van schaalbaar vertrouwen en zien grote voordelen, zoals het beter en eerder kunnen inspelen op vertragingen, snellere afhandeling bij (lucht)havens en het gebruik maken van elkaars vervoerscapaciteit. Dit kan niet alleen met de vaste ketenpartners, maar nu bijvoorbeeld ook met vooralsnog onbekende onderaannemers. Het is natuurlijk niet zo dat er vandaag geen data wordt gedeeld, maar ieder initiatief organiseert het vertrouwen op een eigen manier. iSHARE is dan ook heel goed toepasbaar voor bestaande datadeelintitiatieven. Dus ook bij de vele blockchainonderzoeken waar veel kennisinstellingen aan werken.”

Wat zou je lezers van IT-executive en eventuele bezoekers van ICT.OPEN willen meegeven?
“Betrek het onderwerp ‘vertrouwen’ wanneer het over data delen gaat. Vraag je IT-leverancier of IT-afdeling naar de mogelijkheden om software en processen uit te rusten met deze belangrijke iSHARE functionaliteit.”

Klik hier om naar de website van ICT.OPEN 2018 te gaan. Aanmelden kan via ictopen2019@nwo.nl. Zie voor meer informatie ook dit bericht op IT-executive.

Hotze Zijlstra (1964, taalkundige) is onafhankelijk redacteur en communicatiespecialist. Hij richt zich primair op ondersteuning van CxO’s en besturen bij de communicatie rond digitale strategie en technologie-gedreven veranderprogramma’s.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam