Automation zorgt volgens een meerderheid van leidinggevenden én werknemers niet voor een sterke verhoging van de productiviteit in Nederland. Alleen als organisaties hun werknemers passende bijscholing bieden, kunnen zij het volledig potentieel van automation benutten en miljoenen per jaar besparen. Daarop duidt onderzoek door Capgemini.

Ondernemingen met 50.000 of meer werknemers die bijscholingsprogramma’s op brede schaal toepassen, zouden op jaarbasis jaarlijks zo’n 90 miljoen dollar méér kunnen besparen dan bedrijven die hun werknemers (nog) niet bijscholen.

De belangrijkste redenen voor automation-initiatieven zijn het verbeteren van de kwaliteit en de arbeidsproductiviteit, volgens respectievelijk 43 en 37 procent van de respondenten. Bijna zes op de tien Nederlandse leidinggevenden melden echter dat automation de productiviteit in de organisatie nog niet heeft verhoogd. Nederlandse werknemers zijn het hiermee eens in bijna dezelfde mate. Deze uitkomsten komen praktisch in de buurt van het wereldwijde gemiddelde (respectievelijk 58% en 54%).

Organisaties die inspanningen op gebied van automation combineren met bijscholing van hun personeel, zijn optimistischer over de gevolgen van automation. Een nipte meerderheid van de werknemers (52%) en een groot deel van de leidinggevenden (46%) bij deze organisaties melden dat automation de productiviteit verbetert. Bij organisaties die hun personeel niet volledig opleiden, liggen deze percentages lager (42 en 35).

Ondanks de voordelen van bijscholing hebben maar weinig organisaties een volgroeid opleidingsinitiatief. Hoewel 91 procent van de ondervraagde bedrijven een opleidingsprogramma heeft opgezet of hier nog mee bezig is, lopen zij in andere zaken achter, zoals het opzetten van relevante infrastructuur en partnerschappen en hebben zij in meerderheid nog geen pilots uitgezet.

Kritische werknemers

Ondanks de positieve uitkomsten is een aanzienlijk deel van de geïnterviewde werknemers kritisch over bestaande bijscholings- en leerprogramma’s. Zes op de tien vinden dat deze hen niet hebben geholpen de nodige vaardigheden te ontwikkelen om efficiënter te werken, en ruim de helft gaf aan dat de programma’s geen vaardigheden bieden om meer inzetbaar te worden. Zes op de tien zeggen dat de programma’s hen “hielpen om niet ontslagen te worden”. En een nipte meerderheid zegt overigens dat de programma’s helpen repetitieve activiteiten te verminderen.

De onderzoekers stellen dat het analyseren van de impact van automation op werknemers een belangrijke overweging is waar veel organisaties mee worstelen. Toch geeft 70 procent van de Nederlandse leidinggevenden (tegenover 58% van leidinggevenden wereldwijd) toe dat de impact van automation op hun personeel géén belangrijke overweging is in hun visie en strategie. De helft van de ondervraagde leidinggevenden in Nederland communiceert met werknemers over automation-initiatieven van de organisaties, het belang hiervan en de potentiële impact op het personeelsbestand.

Over het onderzoek

Voor het onderzoek heeft het Capgemini Research Institute wereldwijd 800 leidinggevenden en 1.200 werknemers van ruim 400 organisaties ondervraagd.

Redacteur online media (freelance) voor ICT Media. Van huis uit politiek historicus, met een brede interesse die de techniek voorbij gaat.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam