In mei van dit jaar benoemde clouddienstverlener Rackspace Bert Stam tot General Manager Benelux en de Nordics. De benoeming van Stam valt samen met de ambitie van het bedrijf om de komende drie jaar in omvang te verdubbelen in de Benelux en Noord-Europa. De overgang naar de cloud mag voor veel organisaties nog niet de ultieme holy grail zijn gebleken, het komende decennium zal het multicloudlandschap volgens Stam alleen maar verder uitdijen. “De complexiteit zal tegelijkertijd afnemen.”

De ambities van Rackspace in Europa weerspiegelen de nog altijd groeiende populariteit van de cloud. Die populariteit hangt volgens Stam in de eerste plaats samen met de behoefte aan meer gemak, snelheid en flexibiliteit. “Voor veel organisaties is dat een belangrijk doel van hun cloud journey: het snel kunnen op- en afschalen en het snel kunnen ontplooien van capaciteit. Wil je in Azure een SQL-cluster als PaaS-oplossing, waarin alle functionaliteit standaard geïntegreerd is? In principe kun je binnen een paar uur kun je up and running zijn. En werkt het niet? Dan kun je ook snel weer afschalen. De time-to-market wordt veel korter.”

Kostenoptimalisatie

Onderbenutting van het huidige on premise datacenter is een andere veelgenoemde reden voor organisaties om de gang naar de public cloud te maken. En ook kostenreductie wordt volgens Stam nog wel als argument genoemd. “Maar inmiddels betwijfel ik – net als veel van onze klanten – of de cloud daadwerkelijk zoveel goedkoper is. Betalen voor wat je gebruikt: in de basis blijft dat een fantastisch businessmodel. Tegelijkertijd schieten cost control en kostenoptimalisatie er in de praktijk vaak bij in.”

“In principe kun je elke applicatie ‘liften en shiften’, maar bij de ene applicatie gaat dat aanmerkelijk makkelijker dan bij andere. En het ongebreideld bijschakelen van capaciteit klinkt mooi, maar qua prijs valt dat onder de streep vaak tóch tegen. Al was het maar omdat er regelmatig niet wordt afgeschaald, met overcapaciteit en verborgen kosten tot gevolg. Het optimaliseren en onder controle houden van je kosten: daar ligt voor veel organisaties nog een behoorlijke uitdaging.”

Aanvullende services

Een andere reden voor organisaties om de transitie naar de cloud te maken, is volgens Stam het groeiende aantal aanvullende services dat cloudproviders bieden. “Geïntegreerde diensten op het gebied van AI, machine learning en cybersecurity: voor veel organisaties is dat aantrekkelijk. Maar let op: het aantal innovatieve toepassingen dat wordt toegevoegd en dat voor jouw organisatie relevant kan zijn, groeit met de dag. Hoe blijf je als organisatie daadwerkelijk up-to-date? Belangrijk om ook hier goed over na te denken als je een overgang naar de public cloud overweegt.”

Om- en bijscholing

Volgens Stam lukt het veel organisaties om de voordelen van de cloud tot op zekere hoogte te realiseren. “Zeker als het gaat om een relatief eenvoudige lift & shift transities verloopt de overgang doorgaans soepel. Lastiger wordt het als je aan de slag gaat met PaaS-achtige oplossingen of microservices, dat maakt de cloud journey vaak toch een stuk complexer.”

“Het onder controle houden van je kosten is een behoorlijke uitdaging”

Stam constateert verder dat de overgang naar de cloud vaak flink wat voeten in de aarde heeft voor de vaak nog op traditionele leest geschoeide IT-organisatie. “Veel werkzaamheden die van oudsher behoren tot het domein van de systeembeheerder of system integrator – zoals monitoring en het draaien van securitypatches – verdwijnen naar de achtergrond. De traditionele IT-afdeling zal daarom moeten reorganiseren.”

“Medewerkers uit die traditionele infrastructuur zullen de komende tijd hoger in de stack moeten gaan zitten en zich meer bezig houden met bijvoorbeeld het cloud-native maken van bestaande applicaties. Een traditionele Windows Servers-beheerder moet misschien wel een AWS-consultant worden. Veel organisaties zijn gelukkig wel actief bezig met bij- en omscholing.”

IT-legacy

Het komende decennium zal het multicloudlandschap verder groeien, voorziet Stam. “Parallel aan deze beweging sterft de IT-legacy langzaam uit, verwacht ik. Wat je overhoudt is een brede variëteit aan applicaties die geschikt is om naar de public cloud te gaan. Sommige applicaties kunnen makkelijk worden opgepakt en in de cloud worden neergezet; andere moeten worden aangepast. Sommige organisaties zullen er daarbij voor kiezen om applicaties eerst aan te passen en vervolgens te verplaatsen naar de cloud; andere organisaties verplaatsen applicaties gewoon naar de cloud en voeren pas daarna wijzigingen door. Die twee routes zullen dominant worden, voorzie ik.”

Wildgroei

Leidt het groeiende multicloudlandschap met zijn vele smaken, in combinatie met on premise voorzieningen, op termijn niet tot ‘cloudspaghetti’ en een wildgroei aan cloudoplossingen? Stam denkt van niet: “Waar voorheen alles met elkaar geïntegreerd was, gaan we denk ik steeds meer toe naar op zichzelf staande SaaS-puntoplossingen, net als op je smartphone. Daardoor wordt de kans op cloud legacy kleiner en zal de complexiteit eerder af- dan toenemen. En laat dat nu ook precies dé belofte zijn van de cloud: zaken uiteindelijk mínder complex maken.”

Arnoud van Gemeren is hoofdredacteur van CIO Magazine. Hij heeft een lange staat van dienst in de Nederlandse IT-mediawereld. Als hoofdredacteur was hij van 1996 tot 2001 bij uitgeverij Array Publications verantwoordelijk voor diverse IT-vakbladen, onlines en congressen. Vanaf 2001 was hij communicatieadviseur en hoofdredacteur van diverse media bij Ten Hagen & Stam en Sdu Uitgevers. Sinds 2008 is hij actief bij ICT Media (bladen, online, onderzoeken en events) en tevens eigenaar van Contact Media, producent van content voor de IT-sector.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam