Terwijl internet Amerikaanse roots heeft, komt het world wide web uit Europa. Tim Berners-Lee, een Britse wetenschapper, heeft in 1989 het web uitgevonden toen hij werkzaam was bij CERN, het Europese researchcentrum voor deeltjesfysica. Internet en het web passen bij Nederland. Ons land is van oudsher internationaal georiënteerd en ontvankelijk voor nieuwe technologie. Nederland heeft dan ook een prominente rol gespeeld in de Europese geschiedenis van internet. Geen wonder dat we hier een goed zicht hebben gekregen op de voordelen die internet ons gebracht heeft – en de nadelen.

De dertigste verjaardag van het web dit jaar was voor ons een aanleiding om een grootschalig onderzoek te houden onder 11.000 mensen in een aantal Europese landen, de emiraten en Zuid-Afrika. Internet en het web zijn synoniem geworden en de respondenten zien natuurlijk enorme voordelen van ‘internet’. Het heeft gezorgd voor betere communicatie, het verbinden van mensen, nieuwe manieren van leren en internet heeft het leven makkelijker gemaakt. Voor veel mensen heeft internet zelfs hun verwachtingen overtroffen.

Maar na dertig jaar is internet steeds meer gaan lijken op de echte maatschappij. We zien online criminaliteit, spionage, politieke beïnvloeding en fake news. We hebben te maken gekregen met monopolievorming door techgiganten en onze privacy staat onder druk. Aan de ene kant worstelen we met infobesitas en smartphoneverslaving, terwijl aan de andere kant ouderen en laaggeletterden nauwelijks of geen toegang hebben tot internet. Volgens ons onderzoek zijn voor de meeste mensen de voordelen van internet groter dan de nadelen. Een minderheid vindt dat de nadelen van internet groter zijn dan de voordelen: 9 procent van 45 tot 54-jarigen en 16 procent van de 16 tot 24-jarigen. Deze percentages geven te denken.

Nu we zien dat de maatschappij en internet steeds meer verweven raken moeten we – burgers, bedrijfsleven en overheid – dit signaal absoluut serieus nemen. Want de verwachting voor de toekomst is dat internet nog meer veel meer impact zal hebben doordat het steeds meer mensen, processen, data en dingen met elkaar in verbinding brengt. En misschien wel het belangrijkste: de helft van de respondenten verwacht dat internet de sociale gelijkheid zal bevorderen. Dat is een geweldig perspectief.

Tegelijk zien we dat het maatschappelijke belang (en maar al te vaak de politieke macht) én het commerciële belang van sommige techgiganten steeds meer botst met het individuele belang van burgers/consumenten. Internet kan de enorme belofte voor de toekomst alleen waarmaken als we in staat zijn om de juiste balans tussen deze belangen te vinden – net als in de ‘echte wereld’. Dat moeten we met elkaar op een transparante en veilige manier doen, met inachtneming van de privacy, een fundamenteel mensenrecht.

Nu is Cisco ook een techgigant, zo’n 80 procent van het internetverkeer loopt over infrastructuur die wij hebben geleverd. Alleen richten we ons op de internetinfrastructuur en niet op internettoepassingen. Dat brengt echter ook een grote verantwoordelijkheid met zich mee. En die nemen we: we blijven innoveren en miljarden investeren in technologie om dit fundament door te ontwikkelen en zo slim, open en veilig mogelijk te maken, klaar voor de eisen van vandaag en de (on)bekende mogelijkheden van morgen!

Door Hendrik Blokhuis, director Country Digitization bij Cisco Nederland

Cisco helps seize the opportunities of tomorrow by proving that amazing things can happen when you connect the unconnected. An integral part of our DNA is creating long-lasting customer partnerships, working together to identify our customers' needs and provide solutions that fuel their success. We have preserved this keen focus on solving business challenges since our founding in 1984. Len Bosack and wife Sandy Lerner, both working for Stanford University, wanted to email each other from their respective offices, but technological shortcomings did not allow such communication. A technology had to be invented to deal with disparate local area protocols, and as a result of solving their challenge, the multiprotocol router was born.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam