Bedrijven in de financiële sector balanceren tussen innovatie en security. Ze zetten vol in op multi-cloud omgevingen om nieuwe diensten aan te kunnen bieden. Bijna negen op de tien financiële bedrijven investeren in cloud-technologie en driekwart stelt dat dit de belangrijkste manier is om nieuwe producten te ontwikkelen en deze snel te kunnen aanbieden. Cybersecurity blijft echter een grote zorg. Hierop duidt een enquête door F5.

Ofschoon er een versnelling lijkt plaats te vinden in het migreren van toepassingen naar de cloud blijft beveiliging een voorname zorg. Een minderheid van 40 procent van de respondenten is overtuigd dat ze een aanval in de cloud goed kunnen weerstaan, terwijl tweederde van de ondervraagden er zeker van is dat ze een aanval op het eigen datacenter kunnen weerstaan.

Dit relatief lage vertrouwen in het eigen kunnen qua security wordt met name gevoed door een kennisachterstand. Bijna driekwart van de respondenten stelt dat de aanwezige security-skills niet voldoende zijn; een zorg die overigens ook uit onderzoeken van F5 in andere sectoren naar voren komt.

In het 2020 State of Application Services (SOAS) rapport staat dat 60 procent van de financiële instellingen publieke cloud-platformen als strategisch belangrijk beschouwt voor de komende vijf jaar. In het rapport van vorig jaar was dat nog iets minder dan de helft. Het is inmiddels de belangrijkste strategische prioriteit geworden.

Tweederde van de respondenten levert bankdiensten. Van deze groep zegt iets minder dan de helft (47%) dat ze open banking reeds geïmplementeerd hebben of dat binnenkort gaan doen. Daarbij zet 68 procent API gateways in om innovatiever te zijn en veilig data te kunnen delen met partners en open API’s voor netwerken van ontwikkelaars. Een grote meerderheid van bedrijven met bankdiensten zetten API’s in voor derden, terwijl dat bij andere dienstverleners slechts 62 procent is.

Security blijft ook hierin de grote zorg. De meeste bedrijven zien het als voornaamste uitdaging om het beveiligingsbeleid over alle bedrijfsapplicaties door te voeren bij gebruik van multi-cloud omgevingen. De migratie van apps tussen clouds en datacenters, en zicht krijgen op de prestaties van apps wordt als makkelijker gezien.

De financiële sector noemt security de belangrijkste applicatieservice en ziet real-time threat analyse als tweede belangrijkste strategische trend. In de lijst met trends voor alle bedrijfssectoren staat deze trend op de zesde plaats.

De zorgen worden deels gevoed door de snelle ontwikkelingen in bedreigingen. Uit een ander onderzoek, uitgevoerd door F5 Labs, blijkt dat in de afgelopen drie jaar het soort aanvallen op financiële instellingen is veranderd. De laatste tijd vinden er veel meer DDoS-aanvallen plaats en aanvallen op authenticatieniveau. Web-aanvallen zijn juist veel minder geworden.

Brute force aanvallen, waarbij middels credential stuffing geprobeerd wordt authenticatiemaatregelen te omzeilen, groeiden gestaag tot gemiddeld 42 procent van alle aanvallen. Dit gebeurde overigens veel meer in de VS (64%) dan in Europa (20%) en Azië (15%). DDoS-aanvallen groeiden uit tot de tweede belangrijkste aanvalsvorm.

Ook hier zijn geografische verschillen: EMEA zag dat de helft van alle aanvallen DDoS-gerelateerd waren; in Azië was dit 55 procent en in de VS ‘slechts’ 22 procent. Daarentegen zakten de meer traditionele web-aanvallen naar zo’n 4 procent.

“Financiële dienstverleners bevinden zich meer en meer in het werkveld van ‘digitaal vertrouwen’”, aldus Lori MacVittie, principal technical evangelist van het Office of the CTO bij F5.

“Door de stap naar de cloud te zetten en hun infrastructuur te moderniseren, profiteren deze bedrijven ook van een nieuwe generatie security-focused applicaties die gebruikmaken van machine learning en real-time threat analytics. De applicatieservices zorgen ervoor dat de juiste balans tussen security en innovatie ook in deze sector wordt gevonden, met vernieuwende dienstverlening voor eindgebruikers.”

Over het onderzoek

Als onderdeel van het jaarlijkse State Of Application Services-onderzoek zijn er in opdracht van F5 voor de financiële dienstensector 488 beslissers in diverse rollen ondervraagd in een groot aantal geografisch gespreide landen.

Ben je geïnteresseerd in het State Of Application Services-rapport? Als je hieronder je gegevens achterlaat, sturen we de link direct naar je inbox.

    .

    REAGEREN

    Plaats je reactie
    Je naam