Over de ontwrichtende invloed die artificial intelligence (Al) zou heb­ben op de arbeidsmarkt in het algemeen en eenvoudige administra­tieve banen in het bijzonder zijn inmiddels tal van alarmerende verha­len verschenen.

Veel interessanter is de vraag hoe managers zich het beste kunnen aanpassen aan de nieuwe realiteit. Feit is dat intelligente machines veel van de typische operationele managementtaken sneller, beter en tegen lagere kosten kunnen uitvoeren.

Op basis van onderzoek van Accenture onder 1.770 managers in veertien landen zijn er vijf remedies te onderscheiden die AI-tijdperk overeind blijven. Managers moeten leren denken in termen van kansen in plaats van bedreigingen. Omdenken dus.

1. Laat de administratie over aan Al

Uit onderzoek blijkt dat managers op al­lerlei niveaus meer dan de helft van hun tijd kwijt zijn aan administratieve taken, het uitoefenen van supervisie en con­trole. Een manager van een supermarkt of een teamleider in een verzorgingstehuis is soms uren aan het goochelen met roosters, omdat personeelsleden niet op komen dagen, zich ziek melden of op vakantie gaan. Dit soort werkzaamhe­den kunnen met behulp van AI prima worden geautomatiseerd.

The Associated Press bijvoorbeeld laat de financiële kwartaalrapportages van beursgenoteerde ondernemingen voortaan over aan een softwarerobot
die in dezelfde tijd bijna 15 keer zoveel artikelen produceert als een journalist. De journalist houdt hierdoor meer tijd over voor onderzoeksjournalistiek en duiding van het nieuws. Een ander voorbeeld is Narratives for Tableau, een initiatief van Tableau en start-up Narra­tive Science. Hierbij worden met behulp van zogenoemde ‘natural language tools’ automatisch verklarende analyses bij grafieken gegenereerd. Het resultaat kunnen gebruikers direct binnen Google Chrome publiceren.

2. Menselijk oordeel geeft nog steeds de doorslag

Belangrijke managementbeslissingen worden nooit genomen louter op basis van de data die AI genereert. Managers hebben ook in het AI-tijdperk nog steeds een heel belangrijke stem, omdat zij de geschiedenis en bedrijfscultuur kennen.

Integere managers beschikken over empathische vermogens en ethische principes. Gezamenlijk vormen deze eigenschappen het menselijk oordeels­vermogen dat zij zwaar laten meewegen. Managers gebruiken dagelijks hun oordeelsvermogen, ervaring, intuïtie en improvisatietalent om tot verantwoorde beslissingen te komen. Management behelst veel meer dan bureaucratisch de regels toepassen. AI ondersteunt hierbij slechts en is zeker geen vervanger voor de manager.

3. Behandel AI als een collega

Managers die een intelligente machine als een nieuwe, enthousiaste collega beschouwen zullen snel profiteren van de waardevolle inzichten die AI kan toevoegen aan het menselijk oordeels­vermogen dat nooit geautomatiseerd zal worden. Kunstmatige intelligentie ondersteunt het beslissingsproces met het uitvoeren van datagedreven simula­ties en specifieke zoekopdrachten. Uit het bovengenoemde onderzoek blijkt dat 78 procent van de respondenten bereid is om de adviezen van intelligente systemen te vertrouwen en mee te laten wegen in hun beslissingsproces.

Een onderneming die daar perfect op in­ speelt is het Amerikaanse Kensho dat met analyticssoftware investeringsmanagers ondersteunt met AI. Als een investerings­ manager bijvoorbeeld de vraag stelt: Welke sectoren en bedrijven zullen drie maanden voor en na een renteverhoging de beste financiële resultaten laten zien?, krijgt hij het antwoord op deze voor mensen best ingewikkelde vraag binnen enkele minuten. AI zal niet alleen het werk van managers verrijken, maar ook fungeren als de altijd aanwezige en loyale persoonlijke assistent en adviseur.

4. Ga te werk als een ontwerper

Managers moeten niet alleen zelf creatief zijn, maar vooral ook in staat zijn om de creativiteit van anderen te be­nutten. Net als een creatieve ontwerper moeten ze diverse ideeën bij elkaar zien te brengen en daar een geïntegreerde, werkbare en aantrekkelijke oplossing van samenstellen.

Managers moeten dit ‘design thinking’ in hun organisatie en teams verder stimuleren. Een derde van de door Accenture ondervraagde managers ziet hiertoe nieuwe mogelijkheden nu AI de administratieve taken van hen overneemt. In het bedrijfsleven bestaat grote behoefte aan nieuwsgierige managers die idee op idee kunnen stapelen en hiermee durven te spelen net zolang tot ze iets waardevols ontdekken en uitroepen: “Eureka!”

5. Ontwikkel sociale vaardighe­den en activeer netwerken

De meeste managers zien het belang van het menselijk oordeelsvermogen in, maar onderschatten de waarde van sociale vaardigheden die juist in het AI-tijdperk noodzakelijk zijn om te netwerken, coachen en samen te werken. Managers zullen in toenemende mate digitale technologieën inzetten om de kennis en inzichten van partners, klanten en gemeenschappen aan te boren. Tegelijkertijd zullen ze de verschillende invalshoeken, inzichten en ervaringen op een speelse manier moeten zien samen te brengen. Dat vergt sociale vaardigheden.

Conclusie

AI zal uiteindelijk sneller, efficiënter en onpartijdiger beslissingen nemen dan menselijke wezens. Dit is echter geen reden voor bezorgdheid. Het betekent gewoon dat managers zich voortaan kunnen concentreren op de dingen die alleen mensen kunnen. Een computer kan een kwartaalrapportage schrijven, maar medewerkers met een bevlogen speech enthousiasmeren voor een nieuwe strate­gie, dat is en blijft typisch mensenwerk.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam