Een vijfde deel van de bedrijfsvestigingen met 50 of meer werknemers maakt gebruik van financiële software in de cloud, zoals een financiële module van een ERP-oplossing of op zichzelf staande financiële software. Hierop duidt een analyse van Computer Profile.In 2014 had 35% van de genoemde bedrijfsvestigingen haar applicatie voor financiële administratie nog op de eigen locatie in gebruik, in de afgelopen vier jaar is dit gedaald naar 26%. Het gebruik van een financiële oplossing die op een moeder- of zusterlocatie draait, vertoont tevens een dalende trend, van 39% in 2014 naar 27% dit jaar.

Kijkend naar het totale aantal softwareoplossingen dat gebruikt wordt voor de financiële administratie, blijkt SAP de meest genoemde leverancier (38%), op ruime afstand gevolgd door Exact en Microsoft met respectievelijk 9 en bijna 8%.

HR en ERP
Bij de inventarisatie van de meest voorkomende HR-oplossingen is niet alleen gekeken naar afzonderlijke HR-applicaties maar ook naar ERP-toepassingen, omdat ook deze doorgaans HR-functionaliteiten bevatten.

Ook in dit overzicht neemt SAP met 29% de eerste plaats in, met AFAS en Microsoft op ruime afstand (respectievelijk ruim 8% en ruim 7%). SAP is in zwang bij locaties van multinationals (bijna 60%). Microsoft en Oracle vertegenwoordigen in dit segment de nummers twee en drie met respectievelijk 15 en 14%.

In het publieke domein valt Raet op. Applicaties van deze leverancier worden gebruikt op ruim een derde van de locaties van publieke organisaties, gevolgd door AFAS en SAP (19 en 13%).

Bij nationale bedrijven en het middenbedrijf ligt dit dichter bij elkaar. Microsoft is hier de meest voorkomende vendor met respectievelijk 23 en 17%. In de eerste categorie zijn SAP en AFAS de nummers twee en drie (20% en 19%) en in het middenbedrijf deelt Exact de eerste plaats met 17%.

Leveranciers van HR-oplossingen boden als een van de eerste oplossingen in de cloud. HR-software is op 88% van de bedrijfslocaties in gebruik, terwijl van alle HR-oplossingen bij bedrijven 20% in de cloud wordt afgenomen: 5% meer dan vorig jaar.

Ook hier zijn duidelijke verschillen binnen de verschillende marktsegmenten. Bij locaties in het publieke domein en bij multinationals wordt HR-software het meest in de cloud ondergebracht of gehost (58% en 56%). Bij nationale bedrijven en het middenbedrijf wordt nog vaak gebruikgemaakt van lokaal gehoste HR-oplossingen: respectievelijk 39 en 58%.

Over het onderzoek
Computer Profile heeft ongeveer 7.000 ICT-beslissers bij Nederlandse bedrijfsvestigingen met 50 medewerkers of meer per locatie ondervraagd.

Dit is het vaste redactieaccount van IT Executive. Hierachter gaan meerdere redacteuren schuil. Je bereikt ons op redactie[at]itexecutive.nl.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam