Van kunstmatige intelligentie tot edge computing: ook het komende jaar staat ons weer een aantal trends te wachten op technologiegebied. Van welke bestaande en nieuwe technologische (sub)trends en ontwikkelingen gaan we in 2019 de komende jaren het meeste horen?

Natuurlijk: kunstmatige intelligentie (KI) is niet nieuw. Nu al maken we op grote schaal gebruik van navigatieapps, virtuele personal assistants en tal van andere toepassingen die op de een of andere manier KI gebruiken. Kunstmatige intelligentie is – veel sneller en accurater dan mensen – in staat om automatisch beelden te herkennen of om te ondersteunen bij het nemen van beslissingen.

Het aantal pilots op het vlak van KI nam de afgelopen tijd dan ook toe; steeds meer CIO’s zijn bezig met het uitvoeren of opzetten van pilotprojecten op dit vlak. Tegelijkertijd ontstijgen projecten op het vlak van kunstmatige intelligentie nog nauwelijks het experimentele stadium. Zo’n 80 procent van de projecten blijft in het domein van techneuten en dringt niet of nauwelijks door in de hele organisatie. Toch zal KI de komende jaren een steeds grotere impact krijgen, zo is de algehele verwachting. Zeker op een aantal deelgebieden zal de invloed van KI zich in toenemende mate doen gelden.

1. Autonome voorwerpen en diensten

Van robots en zelfrijdende auto’s tot drones en virtuele agents die zelfstandig klantvragen afhandelen: steeds meer apparatuur zal – onder invloed van KI – zelfstandig zijn werk gaan doen en meer interactie aangaan met de omgeving. Daarmee ontstaan allerlei mogelijkheden; of het nu gaat om autonoom opererende landbouwrobots of om robots die zelf verdachte activiteit kunnen herkennen en zo zelfstandig parkeergarages en bedrijventerreinen kunnen beveiligen.

2. Machine-learning

Machine-learning (waarbij computers zelf ‘leren’ door patronen en inzichten uit data te halen) gaat de komende jaren naar verwachting een hoge vlucht nemen, met een geschatte marktomvang van een kleine 9 miljard dollar in 2022 in de VS. Machine-learning kan onder meer gebruikt worden voor het verbeteren van zoekresultaten, het herkennen en filteren van spam, en het snel detecteren van inbreuken op netwerken.

3. Automatische gezichtsherkenning

De komende jaren gaan technieken als facial matching en 3D facial imaging verder doorbreken, zo is de verwachting. Dat leidt er onder meer toe dat het aantal vermiste personen de komende jaren snel afneemt.

4. Zorg op afstand

Ook in de zorg zal KI de komende jaren steeds nadrukkelijker aanwezig zijn. Zo kunnen chronisch zieke patiënten in toenemende mate baat hebben bij virtuele zorg op afstand, waarbij een intelligente healthcare-assistant de patiënt monitort en op basis van gecombineerde meetgegevens (zoals hartslag, bloeddruk en andere lichaamsfuncties) aanbevelingen doet voor bijvoorbeeld aanpassingen in leefstijl.

In algemene zin zijn computersystemen steeds beter in staat om werkzaamheden die traditioneel tot het domein van de arts behoren (zoals het interpreteren van onderzoeksresultaten en het doornemen van medische dossiers) voor hun rekening te nemen. Zeker als zulke systemen worden gecombineerd met een ‘menselijke’ interface ontstaan er allerlei mogelijkheden om de interactie tussen arts en patiënt te vervangen. Op die manier kan KI bijdragen aan efficiëntere en goedkopere zorg.

5. Augmented analytics

Nu de hoeveelheid gegevens waarmee data scientists aan de slag kunnen voortdurend toeneemt, wordt het steeds ondoenlijker om álle mogelijkheden te verkennen – wat ertoe kan leiden dat organisaties belangrijke inzichten missen. De oplossing ligt in augmented analytics, waarbij op het snijvlak van businessintelligence en kunstmatige intelligentie allerlei mogelijkheden ontstaan om dataverzameling en -analyse vergaand te automatiseren.

Steeds meer apparatuur zal door KI zelfstandig zijn werk gaan doen

Dat biedt ook ‘gewone’ werknemers toenemende mogelijkheden om analyses uit te voeren en beslissingen te nemen (zoals een productieleider die op basis van data zelfstandig beslissingen kan nemen over optimalisatie van een productielijn).

6. KI-gedreven ontwikkeling

Ook in development laat KI zijn sporen na. Steeds verfijndere KI-tools zijn steeds beter in staat om software automatisch en intelligent te ontwikkelen, zonder tussenkomst van developers. Die krijgen daarmee meer ruimte om boven op automatisch ontwikkelde standaardoplossingen maatwerktoepassingen te ontwikkelen.

7. Virtuele ervaringen

Technologieën als augmented reality (AR), mixed reality (MR) en virtual reality (VR) worden steeds geavanceerder en zorgen voor groeiende mogelijkheden om ervaringen in de fysieke wereld te verplaatsen naar een digitale omgeving. Dat biedt allerlei mogelijkheden voor bedrijven en organisaties, bijvoorbeeld bij het op afstand uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of het verbeteren van de klantbeleving.

8. Blockchain

Ondanks groeiende twijfels over de praktische toepasbaarheid van deze uit de bitcoinwereld afkomstige technologie, is blockchain ook in 2019 ongetwijfeld nog een buzzword van jewelste. Blockchain kan een grote rol spelen bij het beter beveiligen van data, het verbeteren van supply-chains en het verlagen van kosten. Groot voordeel is dat er geen trusted third party (zoals een bank) meer nodig is om een transactie goed te keuren, wat leidt tot meer efficiency en lagere kosten.

9. Edge computing

Nu cloud computing inmiddels mainstream is geworden en steeds meer organisaties kiezen voor een cloudoplossing, is het tijd voor de volgende stap: edge computing. Bij edge computing wordt data die wordt geproduceerd door aan het internet of things (IoT) gekoppelde apparaten, dichter bij de bron verwerkt.

Het voordeel ten opzichte van cloud computing is dat gegevens geen lange route naar een datacenter hoeven af te leggen, maar dichter bij de ‘rand’ van het netwerk kunnen worden verwerkt. Daardoor neemt de verwerkingssnelheid toe en kunnen organisaties belangrijke, tijdsgevoelige data in realtime analyseren.

10. Kwantumcomputers

Wie bouwt de snelste kwantumcomputer? De strijd tussen partijen als Google en Microsoft woedde in 2018 onverminderd voort. De commerciële potentie van kwantumtechnologie is dan ook enorm: de exponentieel toenemende rekenkracht zorgt op papier voor tal van geavanceerde toepassingen op het gebied van onder meer beveiliging/versleuteling, patroonherkenning en procesoptimalisatie.

Alhoewel concrete commerciële toepassingen nog niet direct in zicht zijn, doen bedrijven en organisaties er goed aan om de ontwikkelingen op het vlak van kwantumtechnologie in de gaten te houden.

11. Digital twins

Een digital twin – een virtuele representatie van een fysiek object, proces of systeem – kan helpen bij het nemen van gefundeerde beslissingen. Zeker nu digital twins steeds geavanceerder worden, groeien de mogelijkheden om ze in te zetten op het vlak van onder meer maintenance en bij het optimaliseren van de performance van een machine of systeem.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam