Bekijk hier alle afleveringen van CIO TV

Iedereen die mij een klein beetje kent weet dat ik in crisistijd niet in een hoekje ga zitten wachten tot alle ellende voorbij is. Net als veel CIO’s, die het belang van hun inbreng ineens enorm zagen groeien, besloot ik keihard de slag naar voren te maken.

Juist wanneer de nood hoog is, maken IT en technologie het verschil. Als uitgever van o.a. CIO Magazine, BoardroomIT en it-executive.nl is mij er alles aan gelegen om deze unieke waarde voor onze economie en samenleving te benadrukken. Uiteraard bij monde van de echte leiders op dit gebied.

Eén ding was me al gelijk duidelijk: papier en online teksten waren te traag en vooral te geduldig. Het moest en zou live TV worden, zonder overkill aan checks & balances maar 100 procent what you see is what you get. Terugspoelen of wissen mocht geen optie zijn. Met een hoofdrol voor de CIO en – met alle respect – even niet voor medici en politici.

Met een vaag idee in ons hoofd – Hotze Zijlstra en mijzelf – zijn we gewoon begonnen. Al doende zouden we wel leren. Learning on the job & do it on the fly. En aldus geschiedde…

In april hebben we met medewerking van vele top-CIO’s een inkijkje geboden op de periode van fire-fighting. Openhartige gesprekken en goede tips vanuit o.a. Radboudumc, Fontys Hogeschool, AkzoNobel, PostNL, UMC Utrecht, Philips, Rijksoverheid (Innovatie Community), TU Delft, Rabobank en Vion Food Group. Plus content matter experts van BCG, Hutten, KPMG, Servicenow en het Cloud Journey-consortium bestaande uit AWS, Cognizant en Rackspace.

In mei zoomen we onder het motto ‘forward 2020’ in op alle zaken die op korte en middellange termijn aandacht vragen. Op basis van ervaringen en leermomenten zaken down- of upscalen, versnellen waar het kan en moet, thuiswerken optimaliseren, cloudstrategie herijken, go-live’s, roadmaps en projecten plannen. De eerste aflevering rond dit thema met CIO’s van Stedin, EBN en Caldic staat online.

In juni gaan we iets meer de discussie voeren over ‘future 2021-2025’ en daarbij alle ruimte geven aan visies, ontwikkelingen en strategieën voor de langere termijn. Dit alles uiteraard met de nodige praktische handvatten.

Het idee is om in de volgende fasen soms ook andere C-level stakeholders bij de discussie te betrekken, altijd vanuit het perspectief van technologie, economie en samenleving. Wat worden bijvoorbeeld de nieuwe operationele modellen? Hoe spelen we in op transities op het gebied van energie, vervoer en duurzaamheid? Hoe gaan we met elkaar samenwerken? Hoe geven we de beoogde transformaties echt vorm?

En dit alles niet in de context van ‘praten om te praten’. Pragmatisch en strategisch is het uitgangspunt voor de programmering van CIO TV in de komende maanden. Mis het niet!

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam