Waar kan een blog van een CIO van een Universitair Medisch Centrum deze dagen anders over gaan dan over de impact van biologie op technologie en omgekeerd? Het is ongekend wat we nu meemaken, zowel in mijn ziekenhuis, onze organisaties, in de maatschappij, maar ook op kleinere schaal, in de persoonlijke omgang en relaties.


Buitengewoon complexe afwegingen moeten worden gemaakt door bestuurders, door managers en medewerkers die uiteindelijk moeten ‘leveren’, waarbij operationele, bedrijfseconomische en ook emotionele overwegingen door elkaar heen lopen. En in ons ziekenhuis komt dit allemaal bij elkaar…

En zie: er ontstaat een groot team, dat samenwerkt om de ontstane crisis te managen! Indrukwekkend hoe hard wordt gewerkt door zoveel mensen in de strijd tegen zoiets kleins als dit virus, dat zo’n enorme maatschappelijke impact heeft.En wat is hier de rol van IT? Informatietechnologie heeft zeer grote waarde. Het stelt in de eerste plaats veel medewerkers in staat om vanuit huis te werken en daardoor gevolg te geven aan social distancing, wat nodig is om de verspreiding van het virus tegen te gaan en zorg voor patiënten te waarborgen. De zorgverlener-patiëntrelatie heeft baat bij videoconsult-oplossingen: alleen indien echt nodig is er fysiek contact. Het is geen gemakkelijke verandering, omdat we gewend zijn direct contact te hebben.In sommige organisaties moeten met het oog op continuïteit snel processen in bedrijfs- of zorgsystemen aangepast worden. Dat kan ook nodig zijn om het hoofd te bieden aan crisissituaties. Al met al vraagt dit veel flexibiliteit en extra uren van de ICT-organisaties.

Daarnaast zien we hoe afhankelijk we zijn van externe server- en netwerken-faciliteiten, die niet zijn ontworpen voor dit soort uitzonderlijke situaties en niet altijd op elk moment van de dag grote hoeveelheden data kunnen verwerken.

“De technologische equivalent van ‘mondkapjes-schaarste’ zal zich in de IT gaan voordoen”

We zien nu dat veel afspraken om elkaar te ontmoeten worden omgezet naar virtual meetings. Een stuk veiliger in deze tijd. Dit geldt niet alleen voor afspraken binnen de eigen organisaties, maar ook voor CIO Platform Nederland. Onze ‘CIO Platform communicatie-app’ is in deze crisistijd erg handig om bij collega’s te informeren naar hun ervaringen of beleidsstukken, zodat visie en inbreng van anderen inspiratie kan vormen voor de eigen overwegingen en activiteiten.

Kennisdelen in tijden van ongekende maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de verspreiding van het Corona-virus, maakt ons sterker. Technologie kan daarbij een versnellende factor zijn.

Maar ondertussen werpen zich ook nieuwe vragen op. Net zoals in de fysieke wereld het afsluiten van China al snel tot nieuwe inzichten leidde over de afhankelijkheid van soms nauwelijks of niet bekende ketenpartners, zo merken we nu dat we ook in de technologiewereld erg afhankelijk zijn van anderen. Ongetwijfeld gaan we de komende tijd zien dat de technologische equivalent van ‘mondkapjes-schaarste’ zich in de IT gaat voordoen.

En hoe eerder we met elkaar die zwakkere plekken identificeren en versterken, des te groter kan de bijdrage van technologie zijn aan het bestrijden van de biologische pandemie en de economische gevolgen daarvan. Dat vergt een versterkte focus op kennisdeling en samenwerking – tussen gebruikers, tussen gebruikers en leveranciers én tussen leveranciers.

Share, be strong, stay safe!

Arthur Govaert is voorzitter van CIO Platform Nederland, de vereniging voor en door CIO’s, en CIO van het Radboudumc, een van de grotere ziekenhuizen van Nederland, waar hij met zijn team gepassioneerd werkt aan betere zorg door het realiseren van innovatieve digitale oplossingen voor zorg, onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam