2020 zal voor velen de annalen ingaan als het meest disruptieve jaar tijdens hun CIO-/CDO-loopbaan. Wat eerst nog leek op een jaar met top-line growth – dus weer grotere winstcijfers – werd een jaar waarin door covid-19 vrijwel alle plannen anders werden, voor elke business.

Zo waren er bedrijven en instellingen die opeens een fantastische groei zagen, en aan het andere eind van het spectrum was er enorme krimp. Echter, in beide gevallen moesten we aan de bak; niet alleen met het faciliteren van virtueel werken en groei in compute & storage maar vooral met game-changing ICT die de dynamiek van nieuwe business-uitgangspunten kon ondersteunen.

Daarbij was vaak de ondersteuning van ICT-partners en leveranciers onontbeerlijk, hetgeen resulteerde in een effectief samenspel. Mooi!

De realisatie dat ‘digital’ meer dan ooit instrumenteel zou zijn voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering was nu in elke boardroom een feit. Key-businessprocessen worden verder gedigitaliseerd en kunnen soms alleen maar overleven als men afscheid durft te nemen van de ‘oude wereld’.

In het Radboudumc bijvoorbeeld, waar ik als CIO werkzaam ben, hebben nu digitale policonsults (arts-patiëntvideogesprekken) vanuit een vertrouwde thuissituatie, of zelfs het werk, een plek gekregen naast de klassieke patiëntbezoeken aan de polikliniek (wat vaak veel onnodige stress oplevert). Zo levert dat efficiëntie op in de keten van zorg en meer klant/patiëntgerichtheid.

Niet alleen gaan we afscheid nemen van traditionele bedrijfsprocessen, maar in het licht van de druk vanuit de samenleving en societal changes, zal ook shareholder value niet meer alleen de driver voor succes zijn. Wat gaat spelen in een deeleconomie, en zeker voor nieuwe generaties, is dat het niet meer om traditionele top-line growth gaat (meer omzet en sales) maar echt realiseren van value-driven growth.

Dus groei moet sustainable zijn en waarde toevoegen voor alle stakeholders – uiteindelijk de BV Nederland en eigenlijk Europa. Daarop worden bedrijven en instellingen steeds meer afgerekend door afnemers, klanten én medewerkers.

Dit is een complexe uitdaging waarbij niet alleen invulling gegeven moet worden aan een circulaire economie én toekomstbestendige groei, maar ook aan zinvolle producten en/of diensten, carbon footprint-reductie, et cetera. Data is daarvoor essentieel; om modellen te creëren en inzichten te genereren die nodig zijn om sturing te kunnen geven aan deze transformatie. Zo begint de journey van de CIO/CDO en zijn of haar team in het realiseren van nieuwe digitale oplossingen.

Dit jaar hadden we vier fantastische kandidaten die streden voor de titel CIO of the Year 2020. Ze komen uit vier verschillende businesses en hebben alle de enorme impact gezien en beleefd vanwege de covid-crisis. De CIO/CDO moest met zijn team aan de bak en een digitale versnelling inzetten om invulling te kunnen geven aan nieuwe werkwijzen en vraag.

Of het nu ging om de logistiek efficiënter en klantvriendelijker te maken of IoT echt integraal onderdeel te maken van product & services, of klanten digitaal te verbinden en te bedienen. Allemaal data-gedreven oplossingen waarbij top-line, value driven growth richting geeft aan de keuzes.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam