CIO TV #31 ‘Het Snijvlak tussen Geld en Betekenisvol handelen’ met Mel Jacobs, Emine Özyenici, Koos Veefkind en Yvette Hillenaar

Deze week in de uitzending: Mel Jacobs, CIO bij ABN AMRO, Emine Özyenici, CIO van de Sociale Verzekeringsbank, Koos Veefkind, general manager IT bij de Belastingdienst en Yvette Hillenaar, sales director bij Nexthink.

Afhankelijkheid en belang van IT is nog nooit zo groot geweest. Processen en IT zijn één. Nieuwe samenwerkingsvormen moet je effectief maken. En het vraagt meer diepgang en maatwerk.

‘Digitale inclusie’ is cruciaal, stelt Emine: professionele buikpijn weghalen bij medewerkers én digitale toegang voor iedereen. Samen met diversiteit (= authenticiteit) komt dat tot uiting als je een purpose hebt, stelt Mel. Ze benadrukt de duty of care.

Koos vertelt over het dilemma ‘elke keer wetswijzigingen doorvoeren’ én structurele modernisering van je applicatielandschap. Collectief oplossen is een uitdaging; systemisch (silo’s bij elkaar brengen) en semantisch (diverse definities). Emine roept dan ook op om met de uitvoeringsorganisaties samen te kijken naar onder andere vereenvoudiging en datadeling in de keten.

Als oproep geeft Koos mee de competenties van je professionals beter te benutten. Zoek naar wat je drijft, draag dat uit en geef die ruimte ook aan je medewerkers, voegt Mel toe. Emine benadrukt ruimte te maken conform de bedoeling voor een inclusieve blik, dat is ook het beste voor de klant.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam