Om succesvol te zijn in deze tijd van beloftes en onzekerheid moet er snel worden geïnnoveerd, geëxperimenteerd en samengewerkt, zowel binnen als buiten de organisatie. Een bedrijfscultuur die over tientallen jaren is ontstaan, kan dit echter een complex, traag en onverzettelijk proces maken. Managers moeten de organisatiecultuur bewust hervormen en zo mensen enthousiasmeren voor het digitale tijdperk.

De cultuur doet ertoe en de meest effectieve managers zullen herkennen wanneer deze goed zit. De miljoenen die worden geïnvesteerd in de digitale ontwikkelingen van een bedrijf zijn weggegooid geld als het personeel niet meebeweegt. Cultuur staat in de pikorde nog altijd ver boven strategie.

Duimen dat mensen zich zullen aanpassen aan de radicale veranderingen in hoe werk wordt uitgevoerd, is niet voldoende. De snelle veranderingen en verschuivingen die vandaag de dag in de zakenwereld plaatsvinden, vereisen een activistische benadering van het hervormen van de bedrijfscultuur. Recent onderzoek uitgevoerd in samenwerking met HfS Research laat bovendien zien dat bedrijven die expliciet focussen op cultuur succesvoller zijn – zowel wat betreft winst als in het uitbouwen van hun digitale initiatieven.

Voor managers die nooit veel aandacht hebben besteed aan de bedrijfscultuur (laat staan deze in een nieuwe richting hebben geprobeerd te sturen) kan dit een intimiderend traject zijn dat gepaard gaat met doodlopende straten, ingewikkelde rotondes en talloze omwegen. Wij hebben nu, in samenwerking met Cognizant Digital Strategy’s Organization Change Management (OCM)-groep, de cultuurelementen gedefinieerd die het belangrijkst zijn in dit digitale tijdperk. Zo beschrijven we de stappen die organisaties kunnen zetten om hun bedrijfscultuur aan te passen aan de realiteit van de dag:

1. Vorm het personeel rondom een digitaal platform

Codificeer nieuw leiderschapsgedrag om het platform als organisatieprincipe voor werk in de 21ste eeuw te profileren en veranker dit gedrag onder het personeel.

2. Gebruik de werkplek om cultuur te katalyseren

Investeer in slim ruimtelijk ontwerp om de ideeënstroom van mensen binnen en buiten de organisatie te versnellen, het grootste talent aan te trekken en nieuwe gedragsregels voor het personeel uit te dragen.

3. Geef teams de gelegenheid om zelf belangrijke beslissingen te nemen

Verschuif de macht naar waar het telt door silo’s af te breken en de besluitvorming aan de randen van de organisatie te hervormen. Zo brengt real-time data je sneller van inzicht tot actie.

4. Zorg ervoor dat mensen graag werken met intelligente machines

De nieuwe mens-naar-machine-stroming die zich nu ontwikkelt, vereist de gelijktijdige ontwikkeling van stevige people-management-processen zodat mensen zich gesterkt voelen door de nieuwe middelen en zich zeker voelen in het toepassen ervan.

5. Gebruik data om de werknemerservaring te hyperpersonaliseren

Focus op de grote hoeveelheden data die werknemers omgeven en zorg zo dat doelen zijn gelinkt aan een werknemersbetrokkenheidstrategie. Dit versterkt de band van de werknemers met het bedrijf.

6. Begin te bouwen aan ‘het personeelsbestand van de toekomst’

Het huidige werknemersbestand heeft ook baat bij nieuwe harde (baanspecifieke) en zachte (communicatie) skills. Ook zullen er zich nieuwe posities ontwikkelen waarvoor het essentieel is om de manier waarop organisaties talent ontwikkelen en aantrekken fundamenteel te herzien.

Voor bepaalde grote, gevestigde bedrijven die al verschillende culturele veranderingen hebben doorgevoerd, kunnen duurzame gedragsregels al goed werken. Veel anderen zullen ontdekken dat hun bedrijfscultuur niet past bij de snelle technologische ontwikkelingen en de enorme variatie aan werkstijlen die nu onder het personeel te vinden zijn. Het is essentieel dat managers de werkcultuur zo aanpassen dat deze de mensen – en het bedrijf – voedt, aanvoelt en stimuleert.

How to Win with Digital – A Playbook for Successful Digital Transformation

Het gat dichten tussen het veranderen van digitale oplossingen en ervoor zorgen dat werknemers zich prettig voelen om deze in gebruik te nemen, is slechts één van de ingrediënten voor succesvolle digitale transformatie. Ons Playbook voorziet in nog acht eigenschappen van bedrijven die hun digitale transformatie met succes hebben gerealiseerd. We zien wat tot hun succes heeft geleid, hoe ze dit hebben bereikt en bespreken hoe we bedrijven kunnen helpen om hun transformatieambities waar te maken.

Download ons Playbook

 

Cognizant is een wereldwijd toonaangevende dienstverlener die klanten helpt hun business-, operationele en technologiemodellen te transformeren voor het digitale tijdperk. Onze unieke marktgerichte en adviserende benadering ondersteunt veel van de bekendste organisaties in elke branche en geografie bij het creëren en implementeren van een innovatievere en efficiëntere bedrijfsvoering. Cognizant heeft zijn hoofdkantoor in de VS, staat in de Fortune 500-lijst op nummer 185 en wordt gezien als een van de meest bewonderde bedrijven ter wereld.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam