cloud journey

Paper: cloud journey brengt bedrijven naar nieuw speelveld

Veel bedrijven worstelen met cloud. Tegelijkertijd wordt cloud een steeds strategischer platform. Als reactie hierop heeft ICT Media, gesteund door de CIO-gemeenschap en Amazon Web Services, Cognizant en Rackspace, een peer-to-peer community ingericht: Cloud Journey. Het doel: de ervaringen met de cloud journey vastleggen en delen.
smart factory industry

Smart factory in vijf stappen

Productiebedrijven zijn van oudsher pioniers op het gebied van automatisering, maar toch lopen ze nog vaak achter in het digitaliseren en innoveren van traditionele processen. Nieuwe technologieën bieden kansen voor meer efficiency, flexibiliteit en kwaliteit. Een 5-stappenplan voor de weg naar een smart factory.
financiële functie automation cio erp-kloof

Waarom de CIO zich druk moet maken om de automation van finance

Wat zijn vandaag de dag de grootste uitdagingen voor CIO’s als het gaat om te kunnen voldoen aan de behoefte van de moderne financiële functie?
innovatie investering software IT-budget

Laat de lampen branden, maar gebruik de dimmer

Organisaties moeten innoveren en daarvoor zijn investeringen in flexibele en slimme software voor klanten en medewerkers nodig. Maar traditionele systems of record houden het IT-budget in gijzeling. Hoe kun je afwijken van de route van de softwareleverancier?
5G IoT smart factory

5G is essentieel om een smart factory echt smart te maken

Voor fabrieken is het verzamelen van grote hoeveelheden data met slimme Internet-of-Things (IoT) toepassingen alleen onvoldoende om een echte Smart Factory te worden. De snelheid van het datanetwerk in de fabriek en de verwerking van gegevens is bepalend voor de mate waarin een fabriek slim kan opereren.