Mirjam Werges-EUR

Mirjam Werges (CIO EUR): ‘Veilig digitaliseren en co-creëren’

Studenten, docenten en onderzoekers verwachten een hoge mate van digitalisering. De alomtegenwoordige informatietechnologie en brede beschikbaarheid van researchdata en andere informatie vereisen een waterdichte security. Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de informatiebeveiliging tot een van de speerpunten gemaakt.

Switch van netwerk- naar applicatietoegang

Werkplekken zijn aan verandering onderhevig en dat dwingt veel organisaties in de richting van digitale transformatie. Organisaties moeten werknemers veilige toegang tot applicaties bieden zónder volledig toegang tot het corporate netwerk te geven, aangezien dat laatste onvermijdelijk tot meer risico’s leidt.

RPA is geen panacee

Robotic process automation (RPA) en robotic desktop automation (RDA) zijn heel effectief om werkprocessen te stroomlijnen. Maar organisaties vinden het lastig te implementeren en onderhouden. Het bereiken van resultaat – en dat vervolgens vasthouden – is niet zo eenvoudig als het lijkt. Hierop duidt onderzoek in opdracht van Pegasystems.

C-level Nederlandse organisaties heeft te weinig kennis van cybersecurity-terminologie

Het lijkt slecht gesteld met kennis over cybersecurity bij een grote minderheid van beslissers in Nederlandse organisaties. Ruim één op de drie is bijvoorbeeld niet bekend met de term ‘Two Factor Authentication’. Hoewel cybersecurity naar eigen zeggen bij 63 procent van de organisaties hoog op de agenda staat, beschikken deze over onvoldoende kennis erover.

Artificial intelligence coming your way

Waar analytics een aantal jaar geleden een hot topic was en nu als mainstream kan worden beschouwd, zijn artificial intelligence (AI) en machine-learning (ML) ‘the new kids on the block’. Gemeten naar publicaties over AI en ML zou je zeggen dat iedereen hiermee bezig is. Die conclusie is op z’n zachtst gezegd voorbarig.