Vier tips voor spraaktoepassingen met AI

AI is ons leven via verschillende alledaagse toepassingen binnengeslopen, en spraaktoepassingen hebben hierin een vooraanstaande positie. Deze hebben de drempel verlaagd – veel mensen hebben immers Alexa, Google Home en Siri omarmd. Ook voor bedrijven liggen er steeds meer zinvolle toepassingen in het verschiet. Zogenaamde conversational commerce heeft de toekomst.

Bijna een derde van Nederlandse IT-beslissers geeft prioriteit aan multicloud

Bedrijven wereldwijd zien de omarming van multicloud als een logische ontwikkeling. Onder Nederlandse IT-beslissers is de belangstelling ervoor vertienvoudigd: bijna dertig procent ziet invoering van een multicloud-aanpak als prioriteit voor 2020. De adoptiegraad ligt om en nabij de 20 procent.

Vang niet alle mensenwerk in data

Screenshots om thuiswerkers te controleren, gezichtsanalyses bij videosollicitaties en automatisch werkdrukadvies: organisaties zetten dit soort zaken in met goede intenties, maar ze kunnen vervelende bijwerkingen hebben, concludeert het Rathenau Instituut naar aanleiding van onderzoek in opdracht van een Tweede Kamer-commissie.

Europese bedrijven laten legacy ERP los

Bijna zeven op de tien Europese organisaties is druk doende om zakelijke applicaties in de cloud onder te brengen, terwijl pakweg de helft zich concentreert op het moderniseren van legacy ERP toepassingen. Bijgevolg gaat nog maar een derde van het IT-budget naar het instandhouden van de bestaande IT-omgeving.

ITU ondersteunt beleidsmakers gedurende crisis

Om landen en industrieën te helpen omgaan met de toenemende druk op hun telecommunicatienetwerken heeft de ITU, het ICT-agentschap van de VN besloten een platform voor regelgeving en beleidsmakers beschikbaar te stellen.