Tanium wil point solutions overbodig maken

We moeten ophouden om groeiende complexiteit te bestrijden met nog meer complexiteit.” Dat vindt Fazal Merchant, co-CEO van Tanium, dat zich toelegt op endpoints. Het platform dat Tanium daarvoor op de markt brengt, omvat zowel operations als security – met daartussenin compliance en risk.

Hybride cloud favoriet bij Nederlandse organisaties, maar implementatie blijft achter

Zes van de tien Nederlandse organisaties verwacht binnen drie tot vijf jaar te zijn overgestapt op een hybride cloud-omgeving. Qua inzet van de hybride cloud loopt Nederland wat achter op het wereldwijde gemiddelde. Daarnaast is het denken over security en cloud echt helemaal omgeslagen: slechts drie procent van de bedrijven acht een eigen datacenter veiliger dan de cloud.

‘Robotisering en AI gaan vooral banen in tech-sector treffen’

De helft van de meest kansrijke beroepen op de middellange termijn zijn niet of nauwelijks gevoelig voor technologische revoluties. Robotisering en KI zullen deze beroepen weliswaar doen veranderen, maar niet doen verdwijnen. Het zijn juist veel banen in de tech-sector die uiteindelijk grondig veranderen of overbodig worden door de revolutie in software en AI, aldus Intelligence Group naar aanleiding van onderzoek naar de 100 snelst groeiende beroepen.

Ruben Verborgh, Universiteit Gent: ‘Laat mensen zelf bepalen wie toegang krijgt tot hun data’

Het gebrek aan interoperabiliteit tussen applicaties is een grote belemmering voor innovatie, zegt Prof. Ruben Verborgh van de Universiteit Gent. Mensen blijven vasthouden aan bestaande applicaties omdat het vrijwel onmogelijk is om data mee te nemen naar andere applicaties. “We moeten de relatie tussen mensen, diensten en data opnieuw definiëren. Geef iedereen zijn persoonlijke datakluis.”

De zin van het leven…

Laten we het hebben over de zin van het leven. Gewoon, voor eens en voor altijd, een eind aan de discussie. Onwaarschijnlijk dat dit gaat lukken. Maar toch is het een relevante vraag in deze tijd van KI. Systemen tonen een bepaalde mate van autonomie, leren op basis van interactie met de omgeving, en hebben een beperkte vorm van ‘agency’, de capaciteit om betekenisvol te handelen in een bepaalde context. Met een beetje fantasie creëren we met KI een prille vorm van leven.