De diepere lagen van versleuteling

Relatief weinig bedrijven maken gebruik van encryptie, laat staan op meerdere lagen. Ze zijn vooral druk bezig om de slechteriken buiten te houden in plaats van te focussen op het beschermen van gegevens voor de hackers die allang binnen zijn.

Betere ondersteuning medewerkers door naadloze samenwerking

Grote organisaties kunnen hun medewerkers beter ondersteunen door afdelingen en externe dienstverleners naadloos te laten samenwerken. De digitale transformatie biedt geweldige mogelijkheden, waardoor werknemers niet alleen tevredener worden, maar vooral ook de efficiëntie van de bedrijfsprocessen toeneemt.

Smart sourcing: gebruik robots!

Welke onderdelen van het applicatielandschap kun of wil je via SaaS afnemen? Welke applicaties neem je af via IaaS of PaaS? En kies je daarbij voor je eigen private of de public cloud? Hoe koppel je dit geheel aan elkaar en hoe hou je je legacy-omgeving 24x7 draaiend en zorg je voor een voorspelbaar servicelevel?

Model voor duurzame transformatie

Op internet zijn meerdere artikelen te vinden die het risico beschrijven van ‘in-name-only’-transformaties: ‘Scrum in-name-only’, ‘Agile in-name-only’ en ‘Innovation in-name-only’. Hoe kun je voorkomen dat een transformatie waarin veel is geïnvesteerd uiteindelijk niet beklijft en dus niet resulteert in de beoogde langetermijneffecten?

Van traditionele IT naar ‘Data Care’-organisatie

Digitalisering grijpt in de gehele samenleving om zich heen en zorgt ook voor een nieuwe realiteit bij zorgverzekeraars. Coöperatie VGZ wilde krachtig en flexibel anticiperen op de digitalisering en realiseerde zich dat de organisatie van de IT-functie daartoe op de schop moest. Er was meer nodig dan een paar pleisters plakken op de huidige organisatie; er was een reset nodig om future proof te worden.

Nederlandse boardrooms nauwelijks betrokken bij GDPR

Het management van veel Nederlandse bedrijven denkt te lichtvoetig over de eisen die de GDPR aan organisaties stelt. Slechts een kwart van hen is betrokken bij de compliance van deze regelgeving en een aanzienlijk deel weet niet welke persoonsgegevens zij precies moeten beschermen.

Vincent Delaroche: Heilig geloof in transparantie

Softwarecodekwaliteit is belangrijk, maar het draait misschien wel meer om wat deze code betekent voor het bredere plaatje: de integreerbaarheid van applicaties, security en onderhoudbaarheid. CAST Software voorziet in deze behoefte.

Transitie naar klantgerichte financiële dienstverlening traag

De overgrote meerderheid van financiële dienstverleners realiseert zich dat zij van productgebaseerde naar relatiegebaseerde verkoop moeten overgaan om concurrerend te zijn. Maar slechts pakweg een derde van de banken in Westerse landen heeft deze transitie succesvol volbracht.

Kpi’s als hinderpaal voor vernieuwing

Technologiegedreven change is vaak niet in lijn met de binnen bedrijfsonderdelen gehanteerde prestatie-indicatoren. Dat hindert de vooruitgang en moet dus ter discussie gesteld worden. Ook het middle-management kan zich niet onttrekken aan veranderingen. Maak het bespreekbaar!

Ing Yan Ong, CIO Heineken: Digitalisering in stroomversnelling

Heineken is een bedrijf dat de ‘experience’ hoog in het vaandel heeft. Achter de wereld van flitsende commercials en hippe producten schuilt een wereld van IT. Digitalisering komt er de afgelopen jaren dan ook in een stroomversnelling.

Recent gepubliceerd