De chief information officer als verandermanager

De taak van de CIO is het creëren van meerwaarde door het inzetten van technologie. Of het daarbij nou gaat om het implementeren van oplossingen waarmee een kwartaal sneller wordt afgesloten, het versnellen van belangrijke processen of het ontwikkelen van een geweldige klantervaring, de CIO kan op veel verschillende manieren toegevoegde waarde leveren binnen een organisatie.

Infrastructuur wordt slim ecosysteem

Het IoT speelt een steeds belangrijkere rol in kritische infrastructuren, zoals havens, wegen en bruggen, telecom, water- en energievoorziening, vliegvelden en spoorwegen. Deze hangen bovendien in toenemende mate met elkaar samen. Door data-uitwisseling kunnen veel aanpalende processen worden geoptimaliseerd, zodat steden en infrastructuren gaandeweg slimme ecosystemen worden.

Agile beheer: de volgende stap

Nu steeds meer organisatieonderdelen agile werken, kan beheer niet achterblijven. Maar lenen bijvoorbeeld werkplekken en infrastructuur zich wel voor een agile aanpak? Fujitsu en ING bewijzen in de praktijk dat dit heel goed kan. Tijdens een discussietafel bij Fujitsu in Maarssen deelden ze hun ervaringen met een aantal CIO's en IT-managers. Een verslag.

De top 6 van sourcingfouten

In onze sourcing- en aanbestedingspraktijk komen we regelmatig strategische missers tegen. Deze resulteren in slechtere dienstverlening tegen een te hoge prijs. Hier de top 6 van deze strategische missers met tips waarmee je betere sourcing- of aanbestedingsresultaten kunt behalen.

We zijn digitaal onvolwassen

Het kan maar heel weinig mensen iets schelen dat Facebook in ruil voor gratis dienstverlening hun hele hebben en houwen doorlicht en zo gericht advertenties aan derden verkoopt. Het zal me niet verbazen wanneer binnenkort blijkt dat de camera en de microfoon van je computer gebruikt worden om je profiel te vervolmaken.

Koplopers cloud automation behalen forse groei

Bedrijven die vooroplopen met het toepassen van cloud automation voor hun bestaande applicaties en processen, behalen een aanzienlijk concurrentievoordeel ten opzichte van de achterblijvers. Voorop lopende organisaties zien een toename van 75 procent in omzet en winstgevendheid, terwijl acht op de tien zeggen dat hun organisatie flexibeler is geworden.

SLA maakt plaats voor experience level agreement

Wanneer had je voor het laatst een bijzondere, misschien wel excellente klantbeleving? Zo’n moment waarvan je denkt: 'Wow… dat had ik niet verwacht!' Een moment waar je later nog met plezier op terugkijkt of met anderen over praat. Een goede klantbeleving is eigenlijk best zeldzaam, situationeel en uitzonderlijk. Ook in sourcingrelaties.

Traditioneel uitbesteden bijt zichzelf in de staart

Door de toenemende dynamiek en de snelheid van verandering in de maatschappij zijn de meeste organisaties druk bezig om zichzelf flexibel en wendbaar in te richten. De vraag is in welke mate uitbesteding in staat is hierin mee te bewegen. Hieronder ga ik dieper in op de veranderingen rond uitbesteding en bespreek ik zes rigoureuze verschuivingen.

De clouduitdaging van morgen

Elke keer dat er iets misgaat met de cloud en eindgebruikers de dupe zijn, raken reputaties beschadigd. Nu de cloud steeds meer een integraal onderdeel wordt van het ecosysteem van grote internationale bedrijven, is het dus cruciaal dat cloudserviceproviders (CSP’s) schadelijke uitval voorkomen.

Innovatie in stroomversnelling door tactisch uitbesteden IT-beheer

Je eigen mensen gebruiken bij innovatieprojecten heeft sterk de voorkeur, maar dat mag niet ten koste gaan van het efficiënt laten draaien van de huidige IT-omgeving. Tactisch uitbesteden kan de oplossing zijn, maar stel wel een aantal voorwaarden.

Recent gepubliceerd