Identity as a Service (IDaas) for Dummies

Vele organisaties gebruiken tegenwoordig oplossingen voor identiteits- en toegangsbeheer (IAM). Maar om dit soort oplossingen op grote schaal te benutten, omarmen ze een additionele service uit de cloud: Identity as a Service (IDaaS). In dit e-book lees je wat moderne identiteit inhoudt en hoe IDaaS je organistatie kan helpen.

Beveilig data van vandaag niet met beleid van gisteren

"Bandbreedte en opslag zijn toch niet zo duur" – dit was een argument dat wij vaak hoorden als reden om stug gecentraliseerd te blijven werken. De pandemie heeft echter het tegenovergestelde uitgewezen. Het is nu toch écht tijd om over te stappen op een gedecentraliseerde aanpak en vooruit te kijken naar langetermijnoplossingen.

Onderzoeksrapport: De Staat van Zero Trust Security

Met remote working is het gebruik van mobiel en cloud in korte tijd flink geaccelereerd. In antwoord hierop heeft een meerderheid van verantwoordelijken voor security traditionele benaderingen van beveiliging achter zich gelaten en voor het principe van zero trust gekozen.

Over web-applicaties en staatshackers

Wat hebben web-applicaties en staatshackers met elkaar gemeen? Op het eerste gezicht wellicht niet zo veel, maar uit onderzoek komt naar voren dat web-applicaties het grootste risico vormen voor bedrijven doordat ze volop worden misbruikt bij aanvallen. En wie zitten er achter die aanvallen? Precies, voornamelijk hackers aangestuurd door natiestaten.

De toekomst van een op AI gebaseerd bedrijf

Vergeleken met de industriële revolutie en de internetrevolutie vordert de AI-revolutie nog sneller. In de komende decennia zal AI een diepgaande invloed hebben op elk aspect van ons dagelijks leven, van huis tot werk, tot onze samenleving. In onze bedrijven gaat het vooral om de verbetering van klantenbinding, cybersecurity en zakelijke processen.