‘Overheids-IT is Chefsache’

Het bedrijfsleven heeft ruime ervaring met grote transformaties, waarvan de overheid veel kan leren. Hoge IT-functionarissen binnen zowel overheid als bedrijfsleven staan open voor...

Edwin Tuin: ‘Geloofwaardig leiderschap maakt veranderambitie waar’

Doelstellingen van grote organisaties en hun besturen matchen vaak niet met de activiteiten waarin de meeste tijd en energie wordt gestoken. Zo staat businessmodelinnovatie bij veel bedrijven hoog op de agenda, maar is men in de praktijk vooral bezig met andere dingen.

Nederlandse werknemers niet eenduidig positief over AVG

Ruim een half jaar na de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR) is er een halfslachtige omarming door Nederlandse werknemers zichtbaar. Daarop duidt althans een enquête in opdracht van Citrix.

Blockchain; technologie op zoek naar een businesscase

Banken en verzekeraars staan voor een aantal flinke uitdagingen. De opkomst van blockchaintechnologie is er een van. Alle reden voor CIO Magazine om samen met Equinix voor IT-verantwoordelijken uit de financiële sector een discussie over dit onderwerp te beleggen.

Mkb: ‘cybersecurity behoort tot zorgplicht ICT-dienstverlener’

Ondernemers in het mkb zijn halsstarrig: ICT-dienstverleners hebben moeite hen te overtuigen van het nut van investeringen voor cybersecurity. Zes op de tien ICT-beheerders bij dienstverleners vinden dat mkb-klanten te weinig maatregelen treffen. Daarop duidt onderzoek in opdracht van Centraal Beheer.