Alpna Doshi (Royal Philips): Veranderaar met businesshart

Het 127-jaar oude Royal Philips heeft veel ervaring met transformaties op grote schaal. Van gloeilampenfabrikant naar wereldspeler geworden op het vlak van medische software en apparatuur. Daarnaast zit het bedrijf volop in een digitale transformatie, sinds twee jaar onder leiding van Group-CIO Alpna Doshi (51).

CIO: van coördinator naar innovator

De rol van de CIO verandert: van technologisch coördinator naar strategisch businessinnovator. Dat vraagt om een nieuwe aanpak met geïntegreerde systemen en flexibele werkprocessen. Wat zijn de meest impactvolle veranderingen en hoe kunnen CIO’s daar het beste op inspelen?

Speurtocht naar die ene eigentijdse leider

Begin dit jaar werd ik gebeld door een wereldwijd sportmerk. Gevraagd werd op zoek te gaan naar een director. Ze hadden intern geen geschikte kandidaat kunnen vinden en wilden het nu extern proberen. Ik ging direct naar hun hoofdkantoor, uiteraard met de juiste sportschoenen aan.

Hans Wanders treedt terug als CIO Rijk

De hoogste IT-functionaris van de Rijksoverheid, Hans Wanders, heeft per 16 november zijn functie neergelegd. De CIO en de leiding van het ministerie waren het oneens over het benodigde CIO-profiel voor de komende periode. Wanders zou daaraan direct consequenties hebben verbonden, hetgeen door de leiding van BZK is gerespecteerd.

CIO: toon lef, daadkracht en visie

Door allerlei technologietrends is het lastig kiezen waarin te investeren. We kunnen de middelen immers maar één keer inzetten. Anderzijds kunnen organisaties die de boot missen het erg moeilijk krijgen de komende jaren. Naast visie en daadkracht is ook lef nodig.