Robotic process automation voor een snelle IT-integratie

Robotic Process Automation, beter bekend als RPA, biedt een oplossing in verdere automatisering van uiteenlopende typen processen. Door de repeterende werkzaamheden uit te laten voeren door een software robot gaat het proces sneller en worden minder fouten gemaakt.

‘Overheids-IT is Chefsache’

Het bedrijfsleven heeft ruime ervaring met grote transformaties, waarvan de overheid veel kan leren. Hoge IT-functionarissen binnen zowel overheid als bedrijfsleven staan open voor...

Edwin Tuin: ‘Geloofwaardig leiderschap maakt veranderambitie waar’

Doelstellingen van grote organisaties en hun besturen matchen vaak niet met de activiteiten waarin de meeste tijd en energie wordt gestoken. Zo staat businessmodelinnovatie bij veel bedrijven hoog op de agenda, maar is men in de praktijk vooral bezig met andere dingen.
AVG GDPR

Nederlandse werknemers niet eenduidig positief over AVG

Ruim een half jaar na de invoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG of GDPR) is er een halfslachtige omarming door Nederlandse werknemers zichtbaar. Daarop duidt althans een enquête in opdracht van Citrix.

Blockchain; technologie op zoek naar een businesscase

Banken en verzekeraars staan voor een aantal flinke uitdagingen. De opkomst van blockchaintechnologie is er een van. Alle reden voor CIO Magazine om samen met Equinix voor IT-verantwoordelijken uit de financiële sector een discussie over dit onderwerp te beleggen.