Geboren leiders geven ruimte

Ervaringen delen, ook de gemaakte fouten en leermomenten, helpen om als organisatie beter te worden. Dat vraagt om een omgeving en cultuur waarin mensen met de juiste competenties open kunnen zijn over succes en falen. Leiders van een high-performance digital organisation (HPDO) geven bij voorkeur het juiste voorbeeld.

Hans Wanders treedt terug als CIO Rijk

De hoogste IT-functionaris van de Rijksoverheid, Hans Wanders, heeft per 16 november zijn functie neergelegd. De CIO en de leiding van het ministerie waren het oneens over het benodigde CIO-profiel voor de komende periode. Wanders zou daaraan direct consequenties hebben verbonden, hetgeen door de leiding van BZK is gerespecteerd.

Een speelveld van uitersten

De chief financial officer heeft binnen digitale transformaties een duale positie. Enerzijds houdt de CFO zich bezig met traditionele zaken als kosten, omzet en marges. Tegelijk is hij of zij leidend bij strategische investeringen in moderne technologieën en het aanjagen van digitale verandering.

Innovator met focus op executie

Bij mediabedrijf Talpa Network zit technologie in het DNA. “Technologie is voor ons dé aanjager van innovatie”, zegt CTO Hylke Sprangers (48), die al sinds zijn dertiende dagelijks gefascineerd is door de ongekende mogelijkheden van nullen, enen en een paar operators. Een gedreven innovator in hart en nieren.
video

Frans van Houten (Philips) over digitale transformatie: ‘Be bold’

De CEO van Royal Philips ziet een voorname rol voor informatica in de gezondheidszorg. En uiteraard voor Philips, dat in betrekkelijk korte tijd een transformatie achter de rug heeft van een gediversifieerde industriële moloch naar een leider in health technology. Hij geeft de aanwezigen op CIODAY 2018 een kernachtige boodschap mee: "Be bold." [video]