Poiesz Supermarkten verhoogt efficiency winkelbevoorrading


Poiesz Supermarkten heeft een nieuwe IT-oplossing geïmplementeerd om 70 winkels efficiënter te bevoorraden. In het centrale distributiecentrum in Sneek worden zo’n 480.000 colli per week verzameld, met een ‘ongetraind’ voicepicking-systeem. Het resultaat daarvan is 15% efficiencyverhoging.

Innovatie is makkelijk…

Digitale strategie staat nu op de bestuursagenda's en wordt gelukkig gezien als onderdeel van de bedrijfsstrategie. Gevoed door talrijke disruptieve technologieën zullen we hier snel inhoud aan moeten geven, net als aan de digitale transformatie. De CIO zal hierin een instrumentele en leidende rol moeten spelen.

Nederlandse CxO’s over de publieke cloud: relatie wordt minder vrijblijvend

Ondanks het grote belang van de publieke cloud voor grote Nederlandse organisaties, is slechts op beperkte schaal sprake van een strategische wisselwerking met de grote aanbieders. Enerzijds kiezen IT-verantwoordelijken zelf voor vrijblijvendheid en het voorkomen van lock-in. Anderzijds staat de grote schaal en internationale oriëntatie van deze leveranciers zo’n partnership in de weg.