Hoe digitale transformatie concurrentievermogen een boost kan geven

We bevinden ons middenin een grootschalige technologische moderniseringsslag. De veranderingen zijn ingrijpend genoeg om de 2.000 grootste ondernemingen ter wereld onder te verdelen in 'bloeiers' en 'overlevers' op basis van hun bedrijfsstrategie wordt ingegeven door digitale transformatie.

Vijftien jaar midden in de dynamiek

Iedereen die de afgelopen vijftien jaar betrokken was bij de Nederlandse CIO-community, kan getuigen dat mijn enthousiasme voor de bestuurlijke kant van technologie nooit is afgenomen. Wel is mijn rol verschoven van de barricaden naar een positie in het midden. Ik zie mijn rol steeds meer als facilitator van de dialoog tussen vraag en aanbod in de markt.

Legacy data-infra obstakel voor strategische doelen overheid

Pakweg een derde van de hoogste IT-leidinggevenden bij Nederlandse overheidsinstellingen heeft er geen vertrouwen in dat zij met hun huidige data-infrastructuur de strategische transformationele doelstellingen kunnen behalen. Daarop duidt een enquête onder senior IT-beslissers bij de Nederlandse overheid.

Kennis van cybersecurity alléén is niet genoeg

Cyberdreigingen worden steeds geavanceerder. Dit geldt niet alleen op technisch, maar zeker ook op menselijk vlak: social engineering wordt steeds vernuftiger. Een awareness-programma werpt in de praktijk maar zeer beperkt vrucht af. Wat kun je doen om de gewenste gedragsverandering wél te bewerkstelligen?

Er is een industriële renaissance aan de gang

Ingrijpende verandering vindt overal rondom ons plaats op een schaal die we sinds de Renaissance niet meer hebben gezien. Bedrijven zonder fysieke assets – krachtige platformondernemingen zoals Amazon, Google en Alibaba – zijn volwaardige industriespelers geworden die autonome voertuigen en verbonden objecten bedenken die onze leefwijze radicaal veranderen.