Control in the pipeline

Met de komst van DevOps is het begrip ‘pipeline’ erg in zwang geraakt. Het betreft hier de hele flow van requirement tot en met inproductiename van een oplossing of een aanpassing daaraan. Maar hoe zit het nu met de beheersing en besturing (control) van het op deze manier vormgegeven ontwikkel- en beheerproces?

Laat je inspireren, juist door leveranciers

Veel veranderingen zijn technologie-gedreven. Daarom zouden CIO’s en IT-managers leiderschap moeten tonen richting de rest van het bedrijf. Juist zij weten welke technologieën eraan komen en hoe die – eventueel in combinatie – kunnen worden ingezet om te innoveren. Door het management te inspireren kunnen zij ervoor zorgen dat hun bedrijf geen volger is, maar vooroploopt.

Datavolwassenheid: meer winst met één waarheid

Organisaties beschikken over een schat aan gegevens, maar deze inzetten voor het genereren van meer omzet en meer winst, is niet eenvoudig. Datavolwassenheid stelt een organisatie in staat de schat op te graven die ze zelf gecreëerd heeft. Creëer meer winst met één waarheid.

Vijftien jaar midden in de dynamiek

Iedereen die de afgelopen vijftien jaar betrokken was bij de Nederlandse CIO-community, kan getuigen dat mijn enthousiasme voor de bestuurlijke kant van technologie nooit is afgenomen. Wel is mijn rol verschoven van de barricaden naar een positie in het midden. Ik zie mijn rol steeds meer als facilitator van de dialoog tussen vraag en aanbod in de markt.

De waarde van lege informatie

Binnen een structuur (bijvoorbeeld een woning of een tekst) heeft een lege ruimte (gat, spatie of iets anders) veel waarde. Guus Pijpers over de waarde van de nul, en het verschil tussen gegevens, informatie en kennis.