De mensheid verstuurt elke minuut 156 miljoen e-mails, geeft Google 3,5 miljoen zoekopdrachten en bestelt bij Amazon voor meer dan 250.000 dollar aan goederen. Dat zijn duizelingwekkende cijfers. Alles wijst erop dat de uitwisseling van data exponentieel blijft groeien.

Slimme organisaties zien de potentie van deze data en zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om daarmee waarde te creëren. Tegelijkertijd groeit het bewustzijn onder consumenten over hun cruciale rol in deze ontwikkeling; het zijn tenslotte hun data, nietwaar? Zou de balans als het gaat om de waarde van data dan niet in hun voordeel moeten doorslaan?

Er zijn verschillende redenen waarom ‘datasoevereiniteit’ – controle over data – het leidende ontwerpprincipe zou moeten zijn; niet alleen van de data-economie als geheel maar van de data-architectuur van elke organisatie.

Mensen controle geven over hun data en hen een eerlijke beloning geven voor toegang tot die data, is voor organisaties een effectieve manier om de relaties met hun klanten te verbeteren. Klanten zijn eerder geneigd om data te delen met organisaties die ze vertrouwen. En meer vertrouwen betekent lagere transactiekosten voor het delen van data. Dat resulteert in betere toegang tot data die nodig zijn om je bedrijf te laten groeien en het biedt nieuwe mogelijkheden om waarde te creëren voor je klanten.

Om zowel bedrijven als consumenten daadwerkelijk de voordelen van het delen van data te laten genieten, dienen organisaties de kwestie omtrent datasoevereiniteit op te pakken, het liefst nog vandaag. Maar hoe? Hieronder volgen zeven manieren waarop je je klanten controle over hun data kunt geven.

1. Creëer intern bewustzijn

De meeste organisaties zijn zich niet of nauwelijks bewust van de uitdagingen rondom het delen van data – niet als het gaat om het belang van datasoevereiniteit voor klanten en niet als het gaat om de toegevoegde waarde daarvan voor het bedrijf. Leg intern je visie en strategie duidelijk uit en vraag iedereen die te omarmen. Bij alle processen moeten medewerkers zich bewust zijn van de impact op de soevereiniteit van klantdata.

Wie daadwerkelijk de balans als het gaat om de waarde van data in het voordeel van klanten wil laten doorslaan, zal op zoek moeten gaan naar mogelijkheden om met die data nieuwe producten en diensten te creëren die voordeel opleveren voor klanten. Vergeet niet: klanten zijn bereid te betalen voor extra waarde.

2. Evalueer je interne competenties

Beschikken je medewerkers over de juiste kennis en ervaring omtrent het delen van data? Is het nodig nieuwe functies te creëren en in te vullen (bijvoorbeeld partnernetwerk-managers of datamanagers)? Wat is de beste manier om het juiste talent aan boord te halen (door die zelf in dienst te nemen of externe specialisten voor maximale flexibiliteit in te schakelen)? Welke competenties heb je de komende vijf tot tien jaar nodig?

3. Optimaliseer de eigen systemen en processen

Kijk nog eens goed naar de eigen systemen en processen. Kun je de data van processen scheiden en die data intern hergebruiken? En vergeet niet om data-intensieve processen te optimaliseren, zoals voor de onboarding van nieuwe klanten. Vanzelfsprekend moeten zij direct herkennen dat je je verantwoordelijkheid neemt als het gaat om het gebruik van hun data. En het staat buiten kijf dat je voortdurend je systemen en database beschermt tegen datalekken en kraakpogingen van buiten. Alleen dan kunnen klanten erop vertrouwen dat hun data bij jou in veilige handen zijn.

4. Zorg voor afstemming

Je bent onderdeel van een keten waarin data wordt gedeeld. Je ontvangt niet alleen data van klanten, maar geeft ook data aan je leveranciers en andere zakenpartners. Verzeker je ervan dat zij je dezelfde mate van transparantie bieden als jij biedt aan je klanten. In het ideale geval neem je het initiatief om voor afstemming in de keten te zorgen.

5. Evalueer je eigen rol in het ecosysteem

Analyseer niet alleen je need-to-have data, maar ook de nice-to-have data. Dat is de data die je helpt om meer waarde voor klanten te creëren. Kun je die data van de partners in je huidige ecosysteem ontvangen? Of moet je het ecosysteem uitbreiden door nieuwe partners toe te voegen? En wat betekent dat dan voor je eigen rol in het ecosysteem?

6. Bouw een user interface

Ontwikkel voor je klanten een user interface of control panel waarmee ze zelf kunnen organiseren welke data zij op welk moment met je willen delen. Dit verschaft het noodzakelijke fundament van vertrouwen voor het delen van data. En daardoor zullen je klanten – misschien verrassend – geneigd zijn om eerder meer dan minder data met je te delen.

7. Communiceer helder en transparant

Big data vraagt om heldere en transparante communicatie over de data die je verzamelt. Dat klinkt logisch, maar de meeste organisaties zijn helemaal niet zo transparant over de data die ze verzamelen en de redenen daarvoor. Wees open met je klanten over de data die je van hen nodig hebt. Laat zien dat ze in ruil daarvoor een eerlijke beloning krijgen. Daardoor krijg je hun vertrouwen en loyaliteit. Met als gevolg dat ze alleen maar meer data met je zullen delen.

Deze zeven stappen laten je stilstaan bij de belangrijkste aspecten omtrent het delen van data. Als klanten eenmaal inzien wat de waarde is van het delen van data met betrouwbare partners zoals jouw organisatie, zullen ze uiteindelijk alleen maar meer data willen delen. Door het potentieel daarvan te benutten, kun je succesvol de stap maken naar het tijdperk van digitale transacties.

Mariane ter Veen is director data sharing bij het internationale adviesbureau INNOPAY. Mariane heeft meer dan 20 jaar ervaring in het ondersteunen van zowel publieke als private partijen bij vraagstukken omtrent het delen van data. Onder andere begeleidde zij de ontwikkeling en de roll-out van het afsprakenstelsel iSHARE, dat data delen in de logistieke sector stimuleert.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam