Tijdens de industriële revolutie werden machines het belangrijkste bedrijfskapitaal. Daarna verschoof de aandacht naar mensen. Nu zijn we dicht bij een nieuw kantelpunt: de waarde van ondernemingen ligt in applicaties en data.

Middelgrote organisaties hebben over het algemeen enkele honderden applicaties draaien. Bij grote banken gaat dit soms richting de duizenden. Veel bedrijven weten niet eens hoeveel applicaties er draaien. Ongetwijfeld hebben ze zwaar geïnvesteerd in het beheer van materieel en menselijk kapitaal, maar vaak niet in het beheer van hun applicaties. Dat heeft implicaties. Beveiliging, consistent beleid, compliance, performance, analyses en monitoring zijn complexe, dure en concurrentiegevoelige aangelegenheden voor bedrijven met applicaties verspreid over datacenters, colocaties en publieke clouds.

Uit onderzoek van F5 blijkt dat bijna negen op de tien bedrijven gebruikmaken van meerdere clouds. De beslissing om een applicatie al dan niet in een cloud onder te brengen wordt meestal per applicatie genomen. Het ontbreken van uniformiteit zorgt ervoor dat veel waardevolle bedrijfsapplicaties in het beste geval slecht worden gecontroleerd en in het slechtste geval kwetsbaar zijn voor aanvallen. Gezien de ondernemingswaarde van applicaties moeten bedrijven veel serieuzer gaan inzetten op het beheer en de monitoring van hun applicatieportfolio.

Kapitaalontwikkeling

Kapitaal koesteren en uitbreiden is ook bij applicaties een hoofddoel. Er zijn drie basisprincipes om de waarde te maximaliseren:

Gespecialiseerde ontwikkelaars

Veel bedrijven werken met een keten van gespecialiseerde toeleveranciers die op hun eigen terrein waarde toevoegen. Digitale ondernemingen gebruiken hiertoe gespecialiseerde ontwikkelaars die zich enkel bezighouden met het ontwikkelen van nieuwe functionaliteit, om de time-to-market te verkorten en investeringen te maximaliseren. Een deel van de ontwikkelaars moet zich helemaal richten op het leveren van businessvalue, zonder zich te bekommeren om zaken als beschikbaarheid, stabiliteit, veiligheid of beheer.

De beste infrastructuur voor applicaties

Applicaties hebben, net als mensen, een goede werkplek nodig om optimaal te presteren. Kies partners die hierin het beste kunnen ondersteunen. Een vendor lock-in is niet meer van deze tijd. Open architecturen, api’s en commoditisering van infrastructuur zorgen er nu voor dat klanten volop keuze hebben en zo een afgewogen mix van oplossingen, diensten en zelfs functionaliteit kunnen realiseren waarmee ze hun applicaties bouwen, uitrollen en ondersteunen.

Consistente applicatieservices

Machines en mensen hebben regelmatig ‘onderhoud’ nodig, applicaties ook. Diensten voor delivery en beveiliging van applicaties, kunnen echter ook leiden tot extra complexiteit, of ze worden niet consequent toegepast. Applicatieservices moet daarom niet voor frictie zorgen, eenvoudig aan te schaffen zijn en efficiënt te beheren.

Applicaties worden belangrijker en waardevoller. Ze vormen de grootste differentiator van de moderne, digitale organisatie. Alleen als een bedrijf de applicaties optimaal ondersteunt en beheert, is de waarde te maximaliseren.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam