Iedereen die de afgelopen vijftien jaar betrokken was bij de Nederlandse CIO-community, kan getuigen dat mijn enthousiasme voor de bestuurlijke kant van technologie nooit is afgenomen. Wel is mijn rol verschoven van de barricaden naar een positie in het midden. Waar ik voorheen nooit te beroerd was om niet-bewegende leveranciers eens publiekelijk de oren te wassen, of IT-leiders een hardhandig zetje richting de boardroom te geven, zie ik mijn rol steeds meer als facilitator van de dialoog tussen vraag en aanbod in de markt. ‘Man in the middle’, maar wel vanuit een bedrijf dat in de voorhoede speelt van de hoogste league.

Vanuit ICT Media helpen we – in nauwe samenwerking met het CIO Platform Nederland en gesteund door talloze trouwe partners – al vijftien jaar CIO’s en vergelijkbare functionarissen naar een hoger plan. Terugblikkend denk ik dat we daar meer dan redelijk in zijn geslaagd. Ondersteund door destijds on-Nederlandse media en dito evenementen maakte de beroepsgroep de stap van spekzolen naar Italiaans maatschoeisel, om nu de sprong naar de sneakers te maken. We zijn van ‘techies’ eerst managers geworden en inmiddels wordt de leiderschapsstatus bereikt. Lees de interviews met de genomineerden voor – en de winnaar van – de CIO of the Year Award er maar op na en oordeel zelf.

Het mooie is dat we de aanbodzijde van de markt voortdurend hebben meegekregen in de ontwikkelingen. Van een IT-push naar een meer gelijkwaardige samenwerking, en hard op weg naar echte partnerships. Mede om die reden bekroop me onlangs een déjà vu-gevoel toen ik hoorde van de spanning tussen CIO’s en de grote softwarebedrijven. Zo’n tien jaar geleden resulteerde een vergelijkbare onderhuidse onvrede mede dankzij onze inspanningen namelijk in diverse activiteiten, zoals meetings met de hoogste internationale executives van ’s werelds grootste IT-huizen en een afvaardiging van Nederlandse CIO’s. Dat klaarde de lucht toen aanzienlijk.

Digitale strategie

Begin dit jaar zijn we met een twintigtal hoge vertegenwoordigers van vooraanstaande leveranciers met medewerking van het CIO Platform Nederland wederom om de tafel gegaan teneinde vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Deze zomer introduceerden we samen met The Boston Consulting Group de Digital Acceleration Index (DAI), om eventuele lacunes in de digitale strategie van CIO’s, CDO’s en CTO’s te identificeren en te adresseren. Deze DAI stelt ze tevens in staat om samen met hun leveranciers best practices te delen! Onlangs organiseerden we wederom een bijeenkomst met het CIO Platform Nederland en de regionale vaandeldragers uit de industrie. Ook hier was het doel: het versterken van onderling begrip, het verbeteren van de wisselwerking en het samen zoeken naar top-line groei en waarde.

Zo’n dialoog is essentieel voor succes in het digitale tijdperk, waarbij oude waarden en verhoudingen ongetwijfeld overboord gaan, maar waar tegelijk geweldige nieuwe dingen zullen ontstaan. Aan ‘wilde verhalen’ hebben we met z’n allen eigenlijk nooit behoefte, aan het etaleren van oud en nieuw zeer evenmin. Daarom mijn uitnodiging om blijvend jullie prikkelende visie te blijven delen – CIO’s én leveranciers – in onze journalistieke media zoals CIO Magazine en IT-Executive, maar ook op onze evenementen. De meerwaarde voor zowel de doelgroep als de markt staat daarbij voorop.

Daarom stimuleer ik, vijftien jaar na de eerste CIODAY in 2005, nog steeds de dialoog tussen alle stakeholders aan beide kanten van het bestuurlijke technologiedomein. Bewust niet langer puur offensief, maar als ervaren ‘man in het midden’.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam