Over de hele wereld zijn leiders van organisaties het erover eens dat data governance belangrijk is. Maar bij de meeste bedrijven zijn programma’s voor data governance slechts gepland of hooguit in uitvoering. In een Dataversity-rapport uit 2020 had slechts 12 procent van de bedrijven hun programma volledig geïmplementeerd, terwijl het bij 38 procent in uitvoering was en bij 31 procent nog maar net gestart.

Dat komt omdat organisaties vaak tegen obstakels aanlopen bij het uitvoeren van data governance. Hieronder gaan we in op ​​vijf veelvoorkomende hindernissen die organisaties tegenkomen.

1. Gegevenssilo’s

Volgens een recent onderzoek van Gartner is het overwinnen van een ‘silomentaliteit’ een van de meest uitdagende kanten van de governance van data en analyse. Rigide legacy data-architecturen bevorderen data-isolatie, doordat ze het delen en de verspreiding van informatie door de hele organisatie belemmeren.

Deze traditionele architecturen maken het voor bedrijven ook moeilijk om informatie coherent te organiseren. Ongeorganiseerde data in silo’s maakt het onmogelijk om data governance toe te passen, of het nu het traceren van de afkomst van data is, het catalogiseren ervan of het toepassen van een gedetailleerd beveiligingsmodel.

2. Slechte datakwaliteit

Data governance omvat toezicht op de kwaliteit van de gegevens die een bedrijf binnenkomen en het gebruik ervan door de hele organisatie. Zogenaamde data-stewards moeten kunnen vaststellen wanneer data corrupt, onnauwkeurig of verouderd is, of wanneer deze buiten de context wordt geanalyseerd. Ze moeten gemakkelijk regels en processen kunnen invoeren. Het kunnen vertrouwen op data is de hoeksteen voor datagedreven organisaties, die beslissingen nemen op basis van gegevens uit vele verschillende bronnen.

Achtenvijftig procent van de bedrijven in het Dataversity-rapport zei dat het begrijpen van de kwaliteit van brondata een van de ernstigste knelpunten was in de data-waardeketen van hun organisatie. Volgens het rapport zijn ‘het automatiseren en matchen van zakelijke begrippen met gegevensactiva en het documenteren van afstamming tot op kolomniveau cruciale stappen om de gegevenskwaliteit te optimaliseren.’

3. Ondoorzichtigheid van gegevens

Data governance vereist dat bedrijven tot datatransparantie komen: welke data heb je en waar bevindt deze zich? Wie heeft er toegang en hoe gebruiken ze deze toegang? Verouderde systemen verhullen echter antwoorden op deze vragen. Data governance is de sleutel tot het uitvoeren van dit soort gegevensinventarisatie: een strategie en methoden hebben voor toegang tot, integratie, opslag, overdracht en voorbereiding van data voor analyse. Volgens Forrester Research ontspruit ‘effectieve data governance uit volwassen datamanagement’. Echter, veel organisaties kampen juist met tekortkomingen in hun datamanagement.

4. Onveilige gegevens

Met de toename van databronnen, zowel binnen als buiten ondernemingen, nemen datalekken toe. Data governance is essentieel voor de verbetering van gegevensbeveiliging. Net als succesvolle data governance hangt gegevensbeveiliging af van traceerbaarheid: weten waar gegevens vandaan komen, waar ze zijn opgeslagen, wie er toegang toe heeft, hoe ze worden gebruikt en hoe ze kunnen worden verwijderd.

Door regels en procedures zorgt data governance ervoor dat lekken van gevoelige bedrijfsinformatie of klantgegevens worden voorkomen, zodat gegevens niet in verkeerde handen vallen. Legacy-platformen zorgen er echter voor dat data geïsoleerd is in silo’s, waardoor deze moeilijk toegankelijk en traceerbaar is. De inhoud van die silo’s wordt vaak geëxporteerd, soms naar spreadsheets, en gedupliceerd om ze te combineren met andere, eveneens geïsoleerde gegevens, waardoor het nóg moeilijker wordt om te weten waar al die data vandaan komt.

5. Gebrek aan controle over gegevens

Bedrijven beginnen vaak pas na te denken over data governance wanneer ze moeten voldoen aan wet- en regelgeving zoals de GDPR, HIPAA, PCI-DSS of de Amerikaanse Sarbanes-Oxley-wet (SOX).

In het Dataversity-rapport noemde 48 procent van de organisaties naleving van de regelgeving de belangrijkste motivator voor het inrichten van data governance. Regelgeving vereist dat organisaties hun data van de bron tot buitengebruikname kunnen traceren, dat ze kunnen identificeren wie er toegang toe heeft en dat ze weten hoe en waar hun data worden gebruikt.

Data governance stelt regels en procedures vast rond de eigendom en toegankelijkheid van data. Zonder deze governance kan gevoelige informatie in verkeerde handen komen of op oneigenlijke wijze worden verwijderd, wat kan leiden tot financiële sancties van overheden of regelgevende instanties, rechtszaken en zelfs gevangenisstraf voor de verantwoordelijken.

Het cloud data platform van Snowflake biedt ondersteuning van data governance. Het platform helpt bedrijven datasilo’s af te breken en heeft functionaliteiten waarmee organisaties compliance kunnen bereiken. Ook kunnen zij, met behulp van beveiligde data die onder hun governance valt, hun beslisproces verbeteren.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam