De traditionele werkplek is niet meer en zal na de coronapandemie ook niet meer terugkeren – hybride vormen van werk waarbij afwisselend thuis en op kantoor wordt gewerkt zullen de norm worden. Maar hiervoor moet er nog wel wat veranderen binnen organisaties. Denk bijvoorbeeld aan het snel kunnen implementeren van nieuwe applicaties, ook op de mobiele devices van werknemers. Bedrijven moeten echter oppassen dat veiligheid niet ten koste gaat van gebruiksgemak en functionaliteit.

De coronapandemie heeft in enkele maanden voor veranderingen gezorgd die normaal een aantal jaar zouden hebben gekost. En de gevolgen hiervan zullen nog lang voelbaar zijn. De zogenaamde ‘everywhere enterprise’ wordt de komende jaren steeds belangrijker, waarbij veel nadruk ligt op mobiliteit en security.

Andere locatie

Een van de meest voor de hand liggende veranderingen is onze werkplek. Veel bedrijven staan het hun personeel toe om permanent vanuit huis te werken, helemaal nu dit vanuit de overheid het advies is. Bij steeds meer bedrijven gaan geluiden op om van thuiswerken zelfs de nieuwe norm te maken, ook na corona. Hiermee volgen Nederlandse bedrijven een internationale trend. Zo heeft Fujitsu een zogeheten Work Life Shift-initiatief aangekondigd, dat flexibele werktijden en thuiswerken als norm stimuleert. En in mei stelde Facebook werknemers al in staat om te werken waar ze maar willen, net als Twitter, Square en Shopify trouwens.

Los van de flexibiliteit die dit werknemers biedt, hebben bedrijven er zelf ook baat bij. Facebook bijvoorbeeld past de salarissen van werknemers aan op basis van hun locatie – je zult in een ‘hutje op de hei’ bijvoorbeeld niet het salaris ontvangen dat gebruikelijk is in Silicon Valley – wat bedrijven een potentiële kostenbesparing oplevert. En Fujitsu verwacht bijvoorbeeld zijn kantoorruimte in Japan te kunnen halveren nu werknemers ervoor kiezen elders te gaan werken.

Dit betekent niet dat kantoren helemaal zullen verdwijnen, maar ze zullen er wel anders uitzien, zich op andere locaties bevinden en voor andere doeleinden worden gebruikt. Het kantoor zal in toenemende mate een ruimte worden waar mensen kunnen samenkomen en samenwerken in plaats van alleen te werken. Kantoren worden kleinere, minder gestructureerde ruimtes met minder bureaus, vooral bedoeld voor sociale bijeenkomsten. Kortom, er zal een hybride vorm van werken ontstaan waarbij het kantoor zich letterlijk overal kan bevinden.

Nieuwe werkwijze

Het (gedeeltelijk) vanuit huis werken door een groot deel van het personeel brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Werknemers hebben de tijdelijke thuiswerkomstandigheden tijdens het begin van de pandemie misschien wel geaccepteerd, maar als deze een meer permanent karakter krijgen, hebben ze op lange termijn behoefte aan betere ondersteuning. Dat betekent meer vraag naar technologieën op het gebied van sociale interactie en management gericht op het ‘nieuwe normaal’, om medewerkers betrokken te houden bij het bedrijf en de bedrijfscultuur in stand te houden.

Om werknemers in hun nieuwe omgeving te ondersteunen, zijn er betere samenwerkingstools nodig – en devices die hier gebruik van kunnen maken. Medewerkers die gebonden zijn aan hun fysieke werkplek hebben mobiele devices nodig om een goede verbinding met backend-systemen te kunnen maken. Degenen die thuiswerken zullen (mogelijk) hun eigen devices gebruiken voor hun werk, en degenen die afwisselend thuis en op kantoor werken, zijn sterk afhankelijk van hun mobiele devices.

Nieuwe technologie

Al deze medewerkers hebben behoefte aan technologie die zorgt voor de best mogelijke werkervaring. Dit is dan ook het ideale moment om de uitdagingen aan te pakken waar bedrijven tijdens de lockdown mee hebben geworsteld. Veel bedrijven hadden bijvoorbeeld moeite met het beveiligen van bedrijfsgegevens op mobiele devices, het verlenen van veilige toegang tot resources van het bedrijf en het op afstand aanbieden van IT-ondersteuning. Ook is het aantal dreigingen toegenomen, zoals diefstal van inloggegevens en malware- en phishingaanvallen.

Deze dreigingen worden alleen maar groter naarmate werknemers vaker gebruikmaken van hun mobiele devices bij het uitvoeren van werkzaamheden. Werknemers zijn doorgaans alert op phishing-berichten op pc’s, maar aanvallen op hun mobiele devices via sms-berichten en diverse messaging- en sociale-mediaplatforms vallen vaak minder op.

Verbeteringen

Om welke verbeteringen vragen deze veranderingen? Bedrijven moeten zorgen voor veilige werkomgevingen op devices en veilige verbindingen om verantwoord met zakelijke data te kunnen werken. Als onderdeel hiervan moet de IT-afdeling in staat worden gesteld om voor verschillende devices en toepassingen snel beleid te implementeren en af te dwingen. Toen Zoom bijvoorbeeld tijdens de eerste dagen van de pandemie zijn beveiliging verbeterde, konden IT-afdelingen snel via een UEM-toepassing (unified endpoint management) de vereiste configuraties uitrollen naar devices en medewerkers.

Ook de gebruikerservaring is een verbeterpunt. Zo gebruiken nog veel medewerkers (zwakke) wachtwoorden om toegang te krijgen tot applicaties en andere zakelijke resources. Dit was al een onveilige en omslachtige inlogmethode, maar nu steeds meer werknemers overstappen op mobiele devices is deze methode nog onveiliger geworden.

Dit betekent niet dat eenvoud in gebruik en functionaliteit in plaats komen van veiligheid. De verwachting is dat het mobiele device zelf steeds vaker een inlogmethode wordt waarop wachtwoordloze verificatiesystemen worden gebruikt, in combinatie met biometrische identificatie. Vanuit de consumentenwereld zijn we hier allemaal al aan gewend bij het online bankieren of winkelen via apps. De verschuiving naar thuiswerken zal het einde van het wachtwoord dan ook verder bespoedigen.

Werken gaat er in de toekomst heel anders uitzien en de overgang zal managers voor een aantal unieke uitdagingen stellen. Deze verandering biedt echter ook belangrijke kansen om de manier waarop we werken opnieuw vorm te geven. Bijvoorbeeld door werknemers die thuiswerken te ondersteunen met betere mogelijkheden voor samenwerken en intuïtievere toegang tot bedrijfsdata en -systemen. De everywhere enterprise is geen tijdelijk verschijnsel. Het gaat hier om de nieuwe realiteit, die zich verder zal uitbreiden naarmate werknemers nieuwe manieren vinden om overal productief te kunnen zijn.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam