Jarenlange voorspoed lijkt door corona in korte tijd teniet te worden gedaan, markten gaan op slot, bedrijven wankelen. In enkele weken is er een einde aan de status quo gekomen. Dit vraagt om een directe aanpassing van het bedrijfsmodel waarvan de IT-strategie een kernonderdeel is. Darwin stelde al dat niet de sterksten overleven maar degenen die zich het best aanpassen. De vraag is dus aan de orde welke aanpassingen interessant zijn en wat je daarvan mag verwachten.

Bedrijven en instellingen hebben tal van maatregelen getroffen om hun continuïteit en veiligheid te waarborgen. Ze maken het mogelijk vanuit huis te werken. Een belangrijke voorwaarde is de beschikbaarheid van informatie in de cloud waarbij in veilig dataverkeer is voorzien. Uiteraard moeten infrastructuur en applicaties – eventueel in de vorm van cloudservices – aanwezig zijn. En laten we de nodige controlemechanismen niet vergeten: ongecontroleerd thuiswerken levert risico’s op.

Al met al vragen de veranderde omstandigheden om een herziening van prioriteiten. De snelheid van implementatie, waarbij risico’s niet uit het oog worden verloren, is doorslaggevend.

Volgende stappen

Alsof dit allemaal niet genoeg is, zijn bovenstaande maatregelen nog maar het begin. In alle bedrijfstakken zullen organisaties creatief moeten samenwerken om capaciteitsbeperkingen en logistieke knelpunten het hoofd te kunnen bieden. Allerlei situaties zijn denkbaar zoals een leverancier die conform contract blijft leveren terwijl de klant door ziekte of quarantaine onvoldoende capaciteit heeft – of andersom; of goederen die niet of te laat arriveren; grenzen die dicht zijn. Het aantal mogelijke complicaties is eindeloos en niet zelden zijn die complicaties onvoorzien.

Eén ding is zeker: de huidige omstandigheden vragen veel aanpassingsvermogen. We zien daar mooie voorbeelden van, zoals een bierbrouwer die handgel produceert en een autofabrikant die mondkapjes maakt. Maar ook op de langere termijn zijn aanpassingen nodig. Zal thuiswerken de nieuwe norm worden? Gaan we ooit weer massaal de weg op, of is dat verleden tijd en blijven de olieprijzen dus laag? Geen organisatie ontkomt eraan hierover na te denken en zich aan te passen. De uitdaging hierbij is dat aanpassen geld kost en de financiële middelen niet ruim voorhanden zijn in deze tijd. Met de nodige inventiviteit zijn wel middelen vrij te maken, waarbij ook IT een bijdrage kan leveren.

De bijdrage van IT

IT moet meebewegen met de komende veranderingen en mogelijk zelfs het voortouw nemen. Immers, een vergaande integratie tussen OT en IT staat voor de deur en is zelfs al gaande. Voor nu, voor de korte termijn, kunnen slimme ingrepen op IT-gebied de nodige middelen vrijmaken om de komende transitie te kunnen realiseren.

Licensing as a service

Sommige dienstverleners zijn bereid licenties, bijvoorbeeld voor software, support en aanvullende diensten, over te nemen en als abonnement beschikbaar te stellen. Op die manier helpen ze de capex te reduceren. De licenties blijven daarbij intact en beschikbaar. Het is goed denkbaar dat hierbij de TCO met 20 tot 30 procent afneemt in drie jaar tijd.

Consolideren van IT-activa

Om capex die vastzit in IT-activa, zoals desktops en laptops, te ontsluiten is overstappen naar een opex-model een goede optie. Samen met een dienstverlener die deze optie biedt, kan de waarde van deze assets worden bepaald die vervolgens door de dienstverlener worden gekocht. Dit levert direct contante middelen op. Vervolgens worden de kosten van de activa, verpakt in end-user services, over een bepaald tijdsbestek gespreid op basis van een consumptiemodel.

Dit kan nog een flinke stap verder gaan: het is vaak ook mogelijk een compleet captive center te laten overnemen en de diensten ervan vervolgens weer op dezelfde manier af te nemen.

Laten overnemen van shared services

Een misschien minder voor de hand liggende maar wel kostenbesparende optie is de samenwerking met andere organisaties zoeken om te kijken naar een gezamenlijke consolidatie van shared services. Een moderne dienstverlener kan heel goed worden uitgedacht om het geheel van de shared services over te nemen, te consolideren en met toepassingen als AI, hyper automation en RPA te verbeteren. Zo’n serviceprovider kan ook op zoek gaan naar redundante processen en die elimineren. Een kostenbesparing van dertig tot veertig procent behoort tot de mogelijkheden.

Consolidatie van SAP-ondersteuning

Bij veel multinationals valt er nog het nodige te consolideren als het om de ondersteuning van SAP gaat. Tussen de diverse landen kan sprake zijn van overlap en onnodige services. Lukt het om in vlot tempo te consolideren, kan dat op het enterprise-niveau een besparing van ruim dertig procent opleveren. Het is ook nuttig om hierbij meteen eens te kijken naar de voordelen van een migratie naar de cloud.

Praktijk

Een mooie en actuele case is die van een Italiaanse leverancier van onderdelen voor de automotive sector. Deze slaagde erin om de transitie naar volledig remote en veilig werken, samen met zijn dienstverleners tot een goed einde te brengen. De fabrikant heeft vestigingen over de gehele wereld, maar wist ondanks die complexiteit de fabrieken en ondersteunende IT-systemen met een minimale bezetting draaiende te houden. Alle partijen voerden de transitie volledig remote uit!

Ondanks alle uitdagingen van deze tijd is er veel mogelijk. Samenwerking en creativiteit laten dingen gebeuren die tot voor kort ondenkbaar waren.


Hoe flexibel en snel is je IT-dienstverlener?

Iedereen heeft nu haast waardoor er een zeker risico op overhaaste beslissingen ontstaat. Het is immers niet altijd duidelijk in hoeverre je in deze omstandigheden van dienstverleners mag vragen op een creatieve manier en op korte termijn noodzakelijke ingrepen te verwezenlijken.

Zo werken veel bedrijven en instellingen er hard aan om hun medewerkers met spoed vanuit huis veilig toegang te geven tot bedrijfskritische applicaties en gegevens. Soms is er al een VDI-implementatie, soms niet. Hoe snel kan nu een grootschalige implementatie gaan? Vraag maar eens aan een dienstverlener om een initiële implementatie van drie á vijf werkdagen, gevolgd door een migratie van duizend medewerkers per werkdag…?

Mogelijk heeft een onderneming nu een onmiddellijke behoefte aan vrij beschikbare middelen om zich aan de nieuwe realiteit te kunnen aanpassen. Grote kapitaalinjecties zijn bijvoorbeeld mogelijk met de overname van remote servicecenters. Verder is de cashflow te verbeteren door op een intelligente manier te kijken naar werkkapitaal dat ‘vastzit’ in bestaande assets. Maar ook hyper-automation of een niet-intrusieve analyse op afstand van de inkoop- en contractadministratie kan een stevig bedrag vrijmaken. Deze services zijn relatief snel realiseerbaar.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam