Omarming van de cloud heeft NN Investment Partners in relatief korte tijd veel gebracht. De vermogensbeheerder kan sneller reageren op veranderingen, terwijl interne en externe klanten profiteren van een betere digitale ervaring en dito ondersteuning bij beleggingsbesluiten. Global head of technology Peter Flikweert en lead van het Cloud Center of Excellence Remon van Gijn vertellen over de journey, die samen met technologiepartner Amazon Web Services (AWS) werd ingezet.

Als asset manager van verzekeringsmaatschappij Nationale-Nederlanden (NN) zorgt NN Investment Partners dat het vermogen van klanten goed wordt belegd. Het bedrijf opereert daarbij in een internationaal speelveld op 18 locaties wereldwijd. “Een snelle en dynamische business”, zegt technologie-eindverantwoordelijke Peter Flikweert. “Flexibiliteit is key.”

Whitepaper

Onderzoek dat leidinggevenden op C-niveau
praktische inzichten en lessen voor de cloud
journey biedt

  .

  NN Investment Partners moet volgens hem direct kunnen inspelen op allerhande gebeurtenissen in de wereld. Als voorbeeld noemt hij de Amerikaanse verkiezingen. “Wanneer de beurzen daarop reageren, moeten we op basis van de juiste data voor onze klanten snel de juiste beleggingsbesluiten kunnen nemen. Bovendien willen we ze een zo goed mogelijke customer experience bieden.”

  Kortcyclisch

  “Veel financiele instellingen kunnen zaken over een langere termijn bekijken om een bepaald rendement te behalen”, vervolgt de IT-leider. “Wij opereren veel kortcyclischer. Het applicatie- en hostinglandschap moet deze dynamiek ondersteunen. Zodat je snel kan schalen, met korte responstijden en bij problemen kan zorgen voor de juiste resilience.”

  NN Investment Partners bouwde onlangs een applicatie die heel snel overal data vandaan haalt, combineert, en dit alles met behulp van kunstmatige intelligentie verrijkt. “Daardoor kun je de belegger proactief voorzien van nuttige en voorheen niet beschikbare informatie.”

  Onlangs is NN Investment Partners door het internationale Living Ratings voor 2020 geranked op z’n digital presence. “Van plaats 32 in 2019 zijn we gestegen naar een negende plaats. Daarmee staan we tussen partijen die vele malen groter zijn, ook qua IT-budget. Die erkenning is vooral te danken aan onze vernieuwde digitale klantinteractie, waaronder de nieuwe website.”

  Klantervaring

  Daartoe zijn weloverwogen keuzes gemaakt ten aanzien van infrastructuur en applicaties. “De site is geheel omgebouwd naar serverless op basis van AWS, met een beschikbaarheid van 99,99 procent over het afgelopen jaar”, vertelt Remon van Gijn, die sinds april dit jaar is aangetreden als Lead van het Cloud Center of Excellence (CCoE).

  “We kunnen in dit platform heel snel ontwikkelen en uiteenlopende verplichte en nieuwe informatiestromen aanhaken. Dat konden we voorheen niet. Onze klanten krijgen op basis van deze gegevens een ervaring die te vergelijken is met een realtime app voor privébeleggingen”, aldus de CCoE Lead.

  “Zoals het nu wordt ingericht zijn we zoals gezegd flexibel qua ontwikkelen en opschalen van innovaties. Tegelijk bouwen we voor de langere termijn weldoordacht aan stabiele, goed gedocumenteerde, veilige en auditable IT-elementen in de kern. Dankzij de cloud kan dit snel en zonder hoge IT-investeringen worden opgepakt.”

  Co-creatie

  De basis-IT van NN Investment Partners bouwt in co-creatie met AWS voort op het gedeelde fundament binnen NN Group: de zogeheten Cloud Factory. Van hieruit kijkt men vanuit drie verschillende perspectieven naar IT: allereerst de systemen die de vanwege wet- en regelgeving zo veilig en stabiel mogelijk moeten zijn. Voorts is er de operationele IT waarbij optimalisatie het doel is. En last but not least zijn er de systemen voor groei.

  “We kunnen in dit platform heel snel ontwikkelen en uiteenlopende informatiestromen aanhaken”

  Remon van Gijn: “In die derde groep zit onze innovatie, bijvoorbeeld op het terrein van datagedreven investment science. Hier zit de meeste dynamiek en wordt een stuk business agility ingebracht. Deze groepen liggen als blokken bovenop het fundament, om zo de diverse klantcategorieën te kunnen bedienen.”

  Wanneer zaken niet beschikbaar zijn als Software as a Service (SaaS) bouwt NN Investment Partners het liefst voort op het Platform as a Service (PaaS) binnen AWS. Zo blijven de beschikbare handen vrij om meer innovatieve zaken te kunnen oppakken.

  Peter Flikweert: “Het hierboven liggende principe is dat we alleen de dingen zelf doen waar we het verschil kunnen maken. Zo kopen we Salesforce.com in als dienst. Hetzelfde geldt voor de standaardoplossing die onze asset managers ondersteunt. Waar we het verschil kunnen maken met onze klantervaring of onze investment performance doen we dingen zelf. Intussen optimaal gebruik makend van wat AWS en andere partners te bieden hebben.”

  Breed scala

  De cloud is volgens de Global Head of Technology geen doel op zichzelf. Het is een middel om businessdoelen te bereiken. “Er moet een goede return on investment onder zitten. Vanuit onze businessbehoefte kijken we in het brede scala aan cloud services van AWS of er misschien een oplossing te vinden is die daarop aansluit.”

  De CCoE Lead brengt vanuit zijn achtergrond bij AWS een stuk inhoud mee. “Wanneer je zowel de business van je eigen bedrijf als leverancier en z’n toolbox goed kent, kan je snel schakelen en samen meters maken op het pad richting cloud. Het spanningsveld is dat de mogelijkheden bijna oneindig zijn, terwijl bij alles wat we doen de businesscase leidend is. Aan het einde van de dag moeten de cijfers wel kloppen.”

  Partnership

  NN Investment Partners en AWS nemen elkaar binnen de partnership nadrukkelijk mee qua doelstellingen. Dat is best opmerkelijk, omdat cloudleveranciers – in het bijzonder de grote platformen – vanuit CIO-perspectief vooral geacht werden tegen aantrekkelijke voorwaarden snel en flexibel een gestandaardiseerde dienstverlening te bieden. Het opschuiven naar intiemere relaties is een wisselwerking zoals ook AWS die graag ziet.

  “Er is naast de transactionele relatie ook een inhoudelijke wisselwerking, en ook een zekere mate van wederzijdse empathie”, zegt Remon van Gijn hierover. “Ook binnen zo’n partnership heeft iedereen nog steeds z’n eigen tuintje bij te houden. Met oog voor het grotere geheel.”

  Voorsprong

  Waar IT vaak opereert vanuit een achterstand, is dat bij NN Investment Partners omgebogen naar een voorsprong. Peter Flikweert: “IT werd voorheen vooral als ondersteunend middel gezien. Nu is het een enabler van de business. Dat hangt samen met de beweging naar BizDevOps waarin we met de business en soms zelfs met de eindklant samenwerken. De afstand tussen business en IT is daarmee verdwenen – de positie van IT is embedded in het geheel. Nog niet overal, maar we bewegen er wel naartoe.”

  “De afstand tussen busines en IT is verdwenen – de positie van IT is embedded in het geheel”

  Een bijeffect van COVID-19 is dat de Global Head of Technology niet langer hoeft uit te leggen dat IT belangrijk is. “De IT-ondersteuning voor andere manieren van werken en samenwerken zijn snel en netjes uitgerold”, zegt Van Gijn, die kort na het uitbreken van de pandemie aantrad. “Dat zegt veel over de capabilities binnen het change-team. Je doet het goed als IT-organisatie wanneer de business, zoals hier, naar jou komt met de vraag of er kan worden samengewerkt om mogelijkheden te verzilveren.”

  Cultuuromslag

  NN Investment Partners gaat in de toekomst in toenemende mate gebruik maken van cloud-native services en serverless mogelijkheden die AWS biedt. Daarnaast kijkt men met belangstelling naar de ontwikkelingen in de container-hoek. Tegelijk blijft de cloudtransformatie in brede zin aandacht vragen.

  “We hebben de cloud native journey ingezet en daar zijn we nog wel even mee bezig”, zegt Flikweert. “Applicatieteams hebben tijd nodig om deze nieuwe technologie te omarmen. Bij infrastructure as code is de infra niet langer iets van een specifieke afdeling, maar van iedereen. Dat betekent dat mensen in de applicatieteams zelf in staat moeten zijn om taken uit te voeren die voorheen bij het infrateam lagen. Die cultuuromslag vergt de nodige aandacht.”

  Van Gijn vult aan: “Er komen inderdaad nieuwe taken en verantwoordelijkheden bij. We doen daartoe aan educatie rond de transformatie, onder meer in samenwerking met AWS en, vanwege de gedeelde belangen, ook binnen de NN Group als geheel. Dat is een doorlopend proces. We doen dit om de engineering capability en culture te laten groeien. Leren en werken is voor de een makkelijker dan voor de ander. Het betekent al met al toch zoeken naar een nieuwe balans.”

  Snel succes

  Gevraagd naar tips of aanbevelingen is een goede voorbereiding volgens Remon van Gijn het halve werk. “Met de mensen intern en met je partner. Een heldere visie en een top-down mandaat zijn nodig om zo’n traject te kunnen oppakken en stappen te kunnen maken. Anders mis je het vermogen om de mensen en het proces eromheen mee te veranderen.”

  “Een cloud journey is niet alleen iets van de IT-afdeling maar van het hele bedrijf, inclusief de partners”, stelt Peter Flikweert op zijn beurt. “Met z’n allen ga je ervoor om dit tot een succes te maken. Daarbij is het handig om klein te starten en snel succes te laten zien. Wij zijn zoals gezegd begonnen met de website en hebben daarbij direct iets kunnen laten zien. Het werd beter en goedkoper. Zo ontstaat buy-in om ook grotere zaken te kunnen oppakken.”

  Peter Flikweert
  Remon van Gijn
  Hotze Zijlstra (1964, taalkundige) is onafhankelijk redacteur en communicatiespecialist. Hij richt zich primair op ondersteuning van CxO’s en besturen bij de communicatie rond digitale strategie en technologie-gedreven veranderprogramma’s.

  REAGEREN

  Plaats je reactie
  Je naam