Open data en hergebruik van open datareeksen helpen de efficiëntie van organisaties verbeteren, de kosten voor dienstverlening te verlagen en helpen bij het behalen van sociale doelstellingen en milieudoelen. Hierop duidt een studie in opdracht van de Europese Commissie, uitgevoerd door Capgemini Invent.

De studie, onderdeel van een reeks rapporten die sinds 2015 wordt gepubliceerd naar de wijze waarop open data economische waarde kan creëren, concludeert dat open data in verschillende sectoren toegevoegde waarde levert, op verschillende manieren en voor verschillende gebruikers, zoals bedrijven, overheden en burgers. Open data is informatie die door overheidsinstanties wordt verzameld, geproduceerd of betaald en die vrijelijk door iedereen kan worden gebruikt, gewijzigd en gedeeld. Dit zorgt voor een snellere en eenvoudiger toegang tot informatie, waardoor betere besluitvorming mogelijk wordt.

Marktomvang

Resultaten uit een literatuurstudie laten zien dat in een conservatief groeiscenario de marktomvang van open data als aandeel van het BBP 199,51 miljard euro bedraagt voor de EU-27+ landen in 2025. In het optimistische scenario is dat 334,20 miljard euro in 2025. Dit resulteert in een groeipotentieel van 134,69 miljard euro.

Werkgelegenheid

Er wordt ook een groei verwacht van het aantal mensen dat een dienstverband heeft dankzij open data. De prognose is dat in 2025 het aantal directe en indirecte ‘open data werknemers’ in een optimistisch scenario kan groeien tot 1,97 miljoen. Dit is een groeipotentieel van 884 duizend aan open data gerelateerde banen. Als in 2025 de waarde die door elke medewerker wordt gecreëerd meer dan 169 duizend euro bedraagt (huidige status in 2019), kan de omvang van de open-data-markt potentieel nog groter zijn dan voorspeld.

Efficiëntiewinst en kostenbesparing

De waarde die door open data wordt gecreëerd, gaat verder dan alleen de financiële voordelen. Niet alleen helpen open data bedrijven en overheden om meer inkomsten te genereren met nieuwe diensten, of om kosten te besparen door efficiënter te werken, het kan ook helpen om levens te redden, tijd te besparen, het milieu te beschermen en de kennisoverdracht te verbeteren door middel van taaldiensten.

Kansen

Bij waardecreatie liggen de kansen voor open data niet alleen in de omvang van het personeelsbestand, maar ook in de manier waarop waarde kan worden gecreëerd. Om dit te bereiken moet er een adequaat aanbod van open datasets zijn. Een gemiste kans is dat er nog een grote hoeveelheid ‘gesloten’ data geschikt is om als open data te worden gepubliceerd.

Tegelijkertijd zijn veel datasets eenvoudigweg niet geschikt om in hun oorspronkelijke vorm openlijk beschikbaar te zijn, omdat ze vertrouwelijk zijn of persoonlijke gegevens bevatten, zoals medische dossiers, die geaggregeerd of geanonimiseerd moeten worden voordat ze kunnen worden gedistribueerd.

“Open data is er om dataprojecten te verrijken, geïnformeerde beslissingen te nemen en processen, diensten en producten te verbeteren”, zegt Esther Huyer, consultant bij Capgemini Invent en als hoofdonderzoeker betrokken bij het rapport.

“Het economisch potentieel komt tot uiting wanneer we ons bewustzijn en vaardigheidsniveau verhogen om kansen te signaleren en te benutten. We moeten de aanpak van data-hergebruik onderzoeken en verbeteren op een manier die ethisch, duurzaam en geschikt is voor het doel waarvoor de data nodig is. In potentie wordt open data gecombineerd met persoonlijke, gedeelde of via crowdsourcing verkregen data.”

European Data Portal

Open data hebben betrekking op de informatie die door overheidsinstanties wordt verzameld, geproduceerd of betaald en die vrijelijk door iedereen kan worden gebruikt, gewijzigd en gedeeld. De voordelen van open data zijn onder meer een toename van de transparantie en de verantwoordingsplicht van de overheid en tastbare sociale en economische voordelen voor burgers, bedrijven en het zogenaamde maatschappelijk middenveld.

In de in 2015 gepubliceerde Capgemini-inventarisatiestudie voor de lancering van het Europese dataportaal wordt de marktomvang van open gegevens in 2020 op 75,7 miljard euro geraamd, met een aanzienlijke toename van ongeveer 37 procent tussen 2016 en 2020. In deze context heeft de Europese Unie het Europese data portal gelanceerd. De portal verzamelt informatie over de data die uit verschillende Europese landen beschikbaar worden gesteld.

De portal bestrijkt 35 landen en heeft 82 catalogi, met links naar bijna 1 miljoen datasets in heel Europa en biedt een verscheidenheid aan leermiddelen en open data use cases.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam