Slechts vijf procent van de organisaties heeft momenteel een aanvaardbaar niveau van infrastructurele consistentie bereikt in hun IT-landschap. De overgrote meerderheid haalt onvoldoende rendement uit cloud-investeringen, terwijl praktisch tweederde de uitgaven voor publieke diensten uit de cloud aanzienlijk heeft verhoogd in het afgelopen jaar. Daarop duidt wereldwijd onderzoek in opdracht van Dell Technologies en Intel.

Ondanks dat een groeiend aantal organisaties workloads bij public cloud providers onderbrengt, blijkt uit het onderzoek dat ze ook zorgen dat ze hun on-premises-infrastructuur blijven ontwikkelen om zo een flexibele aanpak te behouden, net als in de public cloud.

Het gevolg daarvan is mogelijke fragmentatie, waardoor organisaties met steeds complexere multi-cloud-omgevingen te maken krijgen. Wereldwijd zegt pakweg driekwart van de organisaties dat de inzet van public cloud of meerdere cloud-diensten naast on-premise meer complexiteit heeft toegevoegd aan hun IT-operaties.

Het verrast dus niet dat alle participerende organisaties veel waarde zien in concepten voor vereenvoudigd beheer. Bijna 7 op de 10 IT-beslissers voorzien meer consistentie in cloud management om de totale kosten te verlagen (met gemiddeld 19%).

In praktisch alle onderzochte organisaties zijn IT-beslissers het er over eens dat consistentie in cloud management een positieve impact kan hebben op de ervaringen van ontwikkelaars. Van de respondenten zegt 96% dat het zo eenvoudiger is voor ontwikkelaars om code in productie te krijgen. Een ruime helft van deze IT-beslissers verwacht dat dit op dagelijkse basis kan gebeuren.

Organisaties verwachten bij consistent management van cloud services een reductie van gemiddeld 30 procent van het aantal security-lekken, uitval van applicaties en andere incidenten die invloed hebben op de data in hun public clouds.

Het onderzoek toont ook aan dat de voordelen die zijn gerealiseerd bij het kleine aantal organisaties met consistent cloud management, vaak ruim de eerder genoemde verwachtingen overtreffen.

Naast efficiency ziet 87 procent van de IT-beslissers in de genoemde organisaties een versnelling in de time-to-market en 81 procent een toename in innovatiekracht. Verder versnelde 77 procent de ontwikkelcyclus van applicaties en was 74 procent in staat transformatieve technologie te adopteren zoals artificial intelligence en machine learning.

De onderzoekers doen ook aanbevelingen voor verbeteringen in cloud-consistentie voor de komende 12 tot 18 maanden:

  • Vergeet de private cloud niet: Terwijl consistentie in cloud management erg belangrijk is, is het niet de enige factor voor succes met de hybride cloud. Organisaties moeten ook zorgen dat hun on-premises-infrastructuur modern, cloud-compatibel, hyperconverged en API-driven is.
  • Blijf trainen: Het succes van de kleine groep toont het al aan: consistent cloud management werkt transformatief voor IT-teams doordat ze meer gebruik kunnen maken van AI/ML en applicaties sneller kunnen ontwikkelen. IT-beslissers moeten daarbij focussen op training en het aantrekken van talent met de juiste skills voor geavanceerde analytics, DevOps en intelligent automation-initiatieven.
  • Kijk bij twijfel naar de experts: Voor veel organisaties kan het realiseren van consistent cloud-beheer een uitdaging zijn waarbij de hulp van experts gewenst is. Zoek leveranciers, system integrators, value-added resellers op voor assistentie bij de architectuur en implementatie van infrastructuurprojecten.

Over het onderzoek

Enterprise Strategy Group heeft in opdracht van Dell Technologies en Intel 1.257 IT-beslissers bij publieke en private organisaties die momenteel gebruikmaken van public cloud services geënquêteerd. De participerende organisaties zijn vooral actief in de technologiesector, de maakindustrie, financiële dienstverlening, detailhandel en de zorg. De organisaties zijn gevestigd in Noord Amerika (38%), West-Europa (29%), Azië (17%) en Latijns Amerika (16%).

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam