De coronapandemie heeft ontegenzeggelijk een grote impact op het takenpakket van de CIO. Een van de grootste uitdagingen daarbij is dat een andere manier van IT-beheer van hem of haar wordt gevraagd. Mobiel werken heeft een volledig nieuwe dimensie gekregen en de CIO moet hier de IT-strategie op aanpassen. Maar hoe?

Corona heeft ervoor gezorgd dat de grens van het bedrijfsnetwerk niet langer ligt bij de voordeur van het kantoor. De thuiswerkende werknemers zijn nu de grens en zij zijn dan ook de laatste beveiligingslinie voor het beschermen van bedrijfsgegevens tegen kwaadwillenden. Dit vraagt om een verandering van het IT-beheer.

Minder relevant

Veel van de technieken en technologieën die bedrijven de afgelopen dertig jaar hebben ingezet, zijn een stuk minder relevant geworden door de covid-19-pandemie. En hoewel het onwaarschijnlijk is dat bedrijven hun intrusion prevention systemen overboord gooien, beschermt een dergelijk systeem in de nieuwe opzet van werken niet meer alle assets – zelfs niet meer het grootste deel ervan.

Ook zijn de mobiele behoeften van werknemers veranderd, mobiel werken draait allang niet meer alleen om e-mail en online samenwerken. Wanneer werknemers om nieuwe mobiele oplossingen vragen, kan de IT-afdeling dat niet langer negeren. IT zal de mobiele app-markt moeten omarmen en goedgekeurde oplossingen moeten aanbieden waarmee werknemers eenvoudig en veilig toegang tot clouddiensten en bedrijfsdata krijgen.

Gebruiksvriendelijkheid

Vergelijk het met hoe de muziekindustrie rond de eeuwwisseling geteisterd werd door illegale streamingsplatforms zoals Napster en Kazaa. Pogingen om deze diensten en hun gebruikers strafrechtelijk te vervolgen zijn maar weinig succesvol gebleken. Pas toen gebruiksvriendelijkheid de boventoon ging voeren, bijvoorbeeld met de introductie van de iTunes Music Store van Apple, begonnen de zaken te veranderen. Consumenten bleken waarde te hechten aan een vlotte en veilige muziekervaring – en waren bereid hiervoor te betalen.

Slimme IT-afdelingen volgen dit voorbeeld en doen hetzelfde voor medewerkers die om mobiele oplossingen vragen. Bijvoorbeeld door toepassingen beschikbaar te maken via een handig en veilige single sign-on portal. Als je dit goed doet, zullen werknemers niet gaan zoeken naar een manier om dergelijke toepassingen buiten het zicht van de IT-afdeling te downloaden en te gebruiken.

Beter beheer

Door werknemers te stimuleren gebruik te maken van een goedgekeurde portal met een betere ervaring, kunnen IT-teams werknemers en hun devices beschermen, ongeacht of deze eigendom zijn van de organisatie of van de werknemer zelf. IT kan op deze devices een onderscheid maken tussen een zakelijke en privé-omgeving, waardoor IT de zakelijke omgeving beter kan beheren. Bovendien biedt dit een duidelijk inzicht in welke applicaties worden gebruikt en zijn bedrijfsgegevens beter beschermd.

De mobiele devices die werknemers al gebruiken zijn specifiek ontwikkeld om voor een soepele gebruikerservaring te zorgen. Bovendien zorgen deze devices ervoor dat er geen omslachtige wachtwoorden meer vereist zijn – wachtwoorden die anders alleen maar problemen veroorzaken en veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Ingebouwde biometrische verificatie maakt op mobiele devices een betrouwbare vorm van identificatie mogelijk die ook nog eens eenvoudig te combineren is met bijvoorbeeld certificaten voor een extra factor. De mobiele devices waar gebruikers op werken kunnen dan ook prima hun primaire verificatiemiddel zijn.

Aanpassen aan nieuwe normaal

Wat begon als een reactie op een wereldwijde crisis, wordt een nieuwe en intuïtieve manier van werken als bedrijven zich aanpassen aan het nieuwe normaal. Dit is belangrijk omdat deze pandemie waarschijnlijk niet de laatste grote verandering is waarmee we te maken krijgen.

Weinig organisaties hadden een noodplan klaar voor de pandemie. Hun bestaande bedrijfscontinuïteitsplannen concentreerden zich op zaken zoals backup-mogelijkheden voor hun datacenter, niet op ‘people management’. Inmiddels zijn ze wijzer en flexibeler – en bovendien beter voorbereid op de volgende crisis, hoe die er ook uit zal zien.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam