Inwoners van Nederland kunnen vanaf afgelopen weekeinde hun stem laten horen over de toekomst van de samenleving. De enquête Namens Nederland wordt ondersteund door meer dan 500 wetenschappers, kunstenaars, CEO’s, sporters, ondernemers en vele partners. Doel is inzicht te krijgen wat inwoners willen met hun land – en wat ze ervoor over hebben om dat te bereiken. Zo willen de initiatiefnemers – verenigd in NL2025 – een brede maatschappelijke dialoog starten over de toekomst van Nederland, maar met name over belangrijke thema’s als onderwijs, zorg en milieu.

In 2014 startten een aantal mediapartners, maatschappelijke organisaties, bedrijven, bonden en instellingen de eerste editie van deze nationale enquête. Meer dan 100.000 inwoners deelden toen hun visie, meningen, zorgen en kansen over de toekomst van Nederland. Met de uitkomsten van dat onderzoek zijn de afgelopen vijf jaar initiatieven gesteund die concreet en positief bijdragen aan de ontwikkel- en leefomgeving. De ambitie is nu de grootste online enquête van Nederland te houden door nóg meer opinies op te halen.

Feike Sijbesma, initiatiefnemer: “We zullen met elkaar goed moeten blijven zien wat er gebeurt in de samenleving, in Nederland maar ook daarbuiten. Het is belangrijk om de samenleving welvarend maar tegelijkertijd bij elkaar te houden. Zodat we blijven groeien, innovatief blijven en onze welvaart en welzijn behouden. Maar ook met gebalanceerde sociale verhoudingen waarbij niemand buiten de boot valt of het gevoel heeft niet meer mee te doen. Er is toch iets aan de hand en we moeten de problemen die er zijn, helpen oplossen om ons land op verantwoorde wijze welvarend te houden.”

Mede-initiatiefnemer Frans van Houten zegt: “Ik geloof er stellig in dat we het in Nederland in essentie niet zo oneens zijn. […] We focussen op de overeenkomsten en bevorderen initiatieven binnen de thema’s waar de ruime meerderheid van de inwoners van Nederland het over eens is: excellent onderwijs, duurzame groei en een vitale samenleving.”

“Ik geloof heel erg in de kracht van de gemeenschap”, zegt aanjager Hanna Verboom. “Iets doen voor een ander en omkijken naar elkaar. Kwetsbaarheid laten zien, waardoor je veel meer verbinding hebt. Zelf probeer ik hier iedere dag aan bij te dragen, waaronder als sociaal ondernemer en aanjager van NL2025.”

NL2025 ondersteunt al vijf jaar met diverse initiatieven het onderwijs (nlleert), duurzame groei (nlgroeit) en een vitale samenleving (nlvitaal). Zo helpt de organisatie bijvoorbeeld met het doorlopend ontwikkelen van schoolleiders en leerkrachten, het laten doorgroeien van ambitieuze ondernemers en het verbeteren van de leefomgeving van kinderen, zoals Young Impact.

Meedoen aan het onderzoek kan anoniem via de website van NL2025. De enquête neemt tussen de 10 en 15 minuten in beslag.

2 REACTIES

  1. Inbreng van een doorsnee van de bevolking is wat ook veel beter past bij het tijdperk dat we (al een tijdje) aan het betreden zijn.
    Plattere organisaties met meer ruimte aan mensen om een inbreng te hebben en bij te dragen/gehoord te worden, waardoor een groter gevoel van betrokkenheid ontstaat en verantwoordelijkheid wordt gelegd waar deze thuis hoort: bij ons allemaal.
    Ik ben heel benieuwd naar de positieve effecten.

  2. De ruimte die er is om de samenleving en haar bestuur te transformeren, is afhankelijk van de digitalisering van de samenleving en de modernisering van de IT bij de overheid.
    In https://itexecutive.nl/it-deltaplan-overheid wordt opgeroepen tot een IT-Deltaplan om de overheid rijp te maken voor de toekomst. Hierin wordt gepleit voor een afgestofte vorm van de ‘civil society’, een samenleving waarin de burger centraal staat en de meningsvorming van burgers digitaal wordt gefaciliteerd.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam