Nederland presteert erg goed op het gebied van technologische infrastructuur en qua investeringen door bedrijven en overheden: alleen Denemarken doet het beter. Daarop duidt onderzoek van Cisco, dat jaarlijks een ranglijst – de Global Digital Readiness Index – uitbrengt. Nederland neemt de zesde plaats in tussen 141 andere landen.

Van deze landen heeft Cisco de score vastgesteld van hun ‘digital readiness’ – het tot stand brengen van een digitale economie waarin alle burgers kunnen deelnemen. Deze score, de 2019 Global Digital Readiness Index, biedt een veelomvattende evaluatie die inzicht biedt in de mate waarin landen kunnen profiteren van een digitale economie, wat zij kunnen verbeteren en hoe zij de digitalisering kunnen versnellen.

De ranglijst is opgesteld aan de hand van scores op zeven gebieden: Basic Needs, Business & Government, Ease of Doing Business, Human Capital, Start-Up Environment, Technology Adoption en Technology Infrastructure. Het ligt voor de hand dat technologie-infrastructuur en -adoptie sterke indicatoren zijn voor de digital readiness van een land.

Nederland vormt samen met Denemarken, Singapore, IJsland en Zwitserland de top 5 voor Technology Infrastructure. Mede hieraan heeft het zijn zesde positie op de globale ranglijst te danken. Voor wat betreft de overige categorieën bevindt ons land zich echter niet in de top 10, maar nog wel in de top 20 – op één categorie na, Start-Up Environment, waarvoor Nederland de 24e positie toevalt.

De VS, Canada, Luxemburg, Singapore en de VAE staan in de top 5 voor Technology Adoption, waar West-Europa als geheel wat achterblijft. Nederland staat hier op de 16e positie en doet het net iets beter dan de directe buren. Qua Human Capital scoren Singapore, IJsland, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en Kazachstan het beste. Nederland valt hier net buiten de top 10 met een 11e positie. Opvallend is verder dat in de top 10 van de grootste economieën (op basis van BNP) alleen de Verenigde Staten in de top 10 staan voor Digital Readiness (met een derde plaats).

Nederlandse ranking op de Global Digital Readiness Index. Bron: Cisco

Vaardigheden en cultuur

Het onderzoek laat zien dat technologie alléén niet het antwoord is. Het ontwikkelen van vaardigheden, het voorzien in de basisbehoeften van mensen, het creëren van een stimulerende omgeving voor bedrijven en startups en investeringen van overheden en het bedrijfsleven, helpen landen om hun digitale toekomst te verwezenlijken. Afgaand op deze aspecten verschillen landen sterk in de mate waarin zij klaar zijn voor een digitale toekomst.

De drie belangrijkste componenten van digital readiness zijn ‘Basic Needs’, ‘Human Capital’ en ‘Technology Infrastructure’. Over het algemeen hebben verbeteringen op deze terreinen de meeste invloed op de digital readiness van een land. Human Capital is essentieel om binnen elke digital readiness-fase te zorgen voor werknemers die technologie kunnen creëren en gebruiken en in staat zijn om steeds nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Er bestaat een sterke samenhang tussen de digital readiness van een land en andere prestatie-indicatoren. Bijvoorbeeld: hoe hoger de digital readiness score hoe hoger het bruto nationaal product per hoofd van de bevolking.

Volgens Cisco zijn er drie stadia in digital readiness te onderscheiden: Activate, het eerste stadium; Accelerate, het middelste stadium en Amplify, het laatste stadium, waarin Noord-Amerika, Noordwest-Europa (plus Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk), de VAE, Japan, Korea, Australië en Nieuw-Zeeland zich bevinden.

De factoren die een land verder brengen met digitalisering verschillen afhankelijk van het stadium waarin zij zich bevinden. Landen die zich in het eerste stadium bevinden (Activate) zullen voornamelijk profiteren van verbetering op het vlak van Basic Needs en Human Capital.

Maar ook landen die zich in het Amplify-stadium bevinden kunnen veel vooruitgang boeken, aldus de onderzoekers. Deze landen scoren weliswaar goed in de categorieën Basic Needs en Ease of Doing Business, maar zij zullen hierin moeten blijven investeren om hun positie te behouden.

Wat investeringen door overheid en bedrijfsleven betreft, signaleert het onderzoek grote verschillen. Veel landen bevinden zich in een positie waarin meer investeringen door overheid en bedrijfsleven vruchten zullen afwerpen. En alle landen kunnen profiteren van verdere investeringen in Technology Infrastructure, zoals toegang tot breedband en veilige internetservers.

Over het onderzoek

De Global Digital Readiness Index gebruikt een holistisch model, gebaseerd op zeven componenten om de digital readiness te meten: Basic Needs, Human Capital, Ease of Doing Business, Business and Government Investment, Start-up Environment, Technology Infrastructure en Technology Adoption. Elk land krijgt een score, gebaseerd op gestandaardiseerde datapunten afkomstig uit betrouwbare bronnen, zoals het World Economic Forum, de Wereldbank en de Verenigde Naties. Deze bronnen zijn geverifieerd om er zeker van te zijn dat alle componenten een correlatie hebben, zodat er een gestandaardiseerde index kon worden gemaakt.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam