Naar schatting zijn zeven op de tien van oorsprong Nederlandse multinationals ontevreden over hun eigen innovatieprestaties. Slechts de helft heeft een innovatiestrategie en een concreet stappenplan voor innovatie. Daarop duidt een enquête onder een kleine honderd CEO’s en andere beslissers bij een kleine 100 (grotendeels) Nederlandse bedrijven.

De resultaten zijn verwerkt in in het boek DARE, the Mindset for Successful Innovators in the Digital Age. Uit de enquête en de kwalitatieve analyse die de auteurs uiteenzetten blijkt dat er twee belangrijke oorzaken zijn voor het falen van de innovatiekracht van organisaties. De eerste heeft te maken met het ontbreken van de ‘juiste’ mindset en vaardigheden van mensen. De tweede kan worden gezien als resultaat van de eerste, namelijk het gebrek aan snelheid en aanpassingsvermogen om innovaties te realiseren.

“Het is (…) alarmerend dat bijna de helft van de bedrijven niet serieus werk maakt van innovatie en dat zij de impact van disruptie op het bedrijf onderschatten”, zegt Eric de Groot, co-auteur van DARE.

Hoewel de noodzaak tot innoveren niet tot alle bedrijven lijkt doorgedrongen, denkt tweederde van de ondervraagden wel dat er een serieus risico is dat hun industrie te maken zal krijgen met (technologie-gedreven) disruptie. Kunstmatige intelligentie wordt met 73 procent gezien als de belangrijkste factor hierin, gevolgd door het IoT (61%) en blockchain (43%).

Bijna de helft van de respondenten die denken dat het risico op ontwrichting van hun markt hoog is, werkt voor een bedrijf dat geen goed gedefinieerde innovatiestrategie heeft. De Groot: ”Voor de toekomstige concurrentiekracht van de Nederlandse economie is dit een zorgwekkende constatering. Het is daarom essentieel dat Nederlandse bedrijven nog meer investeren in het versterken van hun innovatiekracht en zich zo wapenen tegen disruptie.”

Innovatieportfolio-management

Uit de resultaten komt ook naar voren dat bedrijven die wél het belang van innovatie inzien, te werk gaan zonder enige vorm van innovatieportfolio-management. Het plannen, beheren en bijsturen van innovatie blijkt het minst ontwikkelde gebied te zijn van de hele benchmark: 71 procent van de bedrijven rapporteert bijvoorbeeld geen prestaties van innovaties ten opzichte van de aanvankelijke omzetdoelen. Ook investeert 61 procent van de bedrijven in innovatieve projecten zonder solide business case.

Bovendien weet pakweg de helft van de bedrijven innovatieve projecten die niet levensvatbaar zijn op de juiste manier te stoppen. “We zien dat hier echt nog een wereld te winnen is”, zegt Matthijs Rosman, co-auteur van DARE. “Te lang doorgaan met een project omdat er nu eenmaal ‘iets’ aan innovatie gedaan moet worden, is niet alleen een verspilling van geld en middelen, het heeft vaak ook een negatief effect op de motivatie van werknemers, met als gevolg dat zij ook minder openstaan voor andere innovaties.”

Uit de enquête blijkt ook dat succesvolle innovators een aantal overeenkomstige kenmerken bezitten, namelijk een directe betrokkenheid van leiders bij innovatieprojecten, een innovatieproces met korte doorlooptijden, snel leren en gericht op meer dan alleen productinnovatie. Daarnaast zijn succesvolle bedrijven continu actief in het verkennen van behoeften van klanten en creëren zij ruimte – letterlijk en figuurlijk – voor mensen die aan innovaties werken.

Over het onderzoek

De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in de Innovation Readiness Benchmark, een doorlopend onderzoek dat is ontwikkeld om innovatiekracht van organisaties te beoordelen. Het behelst zeven gebieden waarin echt innovatieve bedrijven uitblinken en innovatieprestaties bevorderen.

De benchmark heeft mede aanleiding gegeven tot het schrijven van het boek DARE, the Mindset for Successful Innovators in the Digital Age, dat op 10 oktober gelanceerd is. Aan de benchmark deden o.a. mee: Vanderlande, KPN, KLM, PON, HunterDouglas, Swiss Sense, Eneco, NS, Nationale Nederlanden en Royal Brinkman. Wekelijks worden hieraan nieuwe namen toegevoegd.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam