Er wordt veel gesproken over kunstmatige intelligentie (AI), er is veel tractie en er zijn torenhoge verwachtingen. De mogelijkheden van AI zijn de afgelopen jaren met grote sprongen vooruitgegaan en de interesse gaat gelijk op. Maar als je naar grote bedrijven kijkt, dan is het nog niet op grote schaal gelukt de mogelijkheden te vertalen in bedrijfsresultaten van grote omvang of met hoge impact. Voor veel bedrijven blijft AI de grote uitdaging.

AI laten leveren, daarbij draait alles om de bedrijfsresultaten. Het gaat erom betere bedrijfsresultaten te behalen op basis van een scherp inzicht in de markt en een sterk bewustzijn van de context, die tot proactieve actie leiden. Er zijn veel verschillende AI-gerelateerde initiatieven, en evenzovele misverstanden. Een daarvan is dat iedereen meteen denkt aan algoritmen, aan het oplossen van complexe problemen met machine-learning en deep-learningtechnieken.

Maar er zit een addertje onder het gras. Een zeer belangrijke factor als we het hebben over AI, is dat AI niet veel toevoegt tenzij je goed beheerde gegevens hebt. Er is toegang nodig tot operationele gegevens, gegevens die beschikbaar zijn en geschikt om AI te trainen.

Vruchten plukken van AI

Wie AI wil operationaliseren moet AI nooit als een geïsoleerde proof-of-concept opzetten. AI moet gedegen worden geïntegreerd met andere bedrijfsoplossingen en gevoed met de juiste gegevens. Dat is het eerste deel van de uitdaging. Maar zelfs geoperationaliseerde AI vertaalt zich niet noodzakelijkerwijs in bedrijfsresultaten. Data die middels AI getransformeerd is naar inzicht, is nog geen inzicht waarop actie kan worden ondernomen.

Daarom moeten bedrijven het mogelijk maken op intelligentie gebaseerde acties te ondernemen door AI in de bedrijfsprocessen te integreren. Dit betekent het integreren van AI in de bedrijfsprocessen en applicaties, zoals ERP-omgevingen.

“Met DataOps implementeren we kennis opgedaan via Agile en DevOps”

Grote ondernemingen gebruiken SAP en andere zakelijke applicaties, waaronder CRM-applicaties zoals Salesforce, HR-applicaties zoals WorkDay, of legacy-applicaties waarvan sommige in de financiële wereld zelfs teruggaan tot het mainframe. De integratie van AI-oplossingen in deze applicaties hoeft echter niet heel ingewikkeld te zijn. Al deze toepassingen zijn api-enabled. En door eenvoudigweg REST-api’s te gebruiken, kan de technische integratie al worden uitgevoerd.

De intelligentie, gegenereerd op basis van de data met behulp van AI, machine-learning en deep-learningtechnieken, kan vervolgens worden ingebed in het bedrijfsproces, wat zich vertaalt in geleverde inzichten.

Management

End-to-endmanagement is daarbij cruciaal. Zodra een AI-oplossing is uitgerold en de datastromen eraan zijn gekoppeld als onderdeel van bedrijfskritische bedrijfsprocessen, moet deze ook worden beheerd. AI zonder data betekent niet veel, waardoor beheerde datapijplijnen het eerste kritieke element worden.

Het beheren van die datapijplijnen voor dit soort bedrijfskritische toepassingen of voor andere soorten bedrijfsprocessen, vereist een nieuwe vorm van gegevensbeheer. Dit wordt DataOps genoemd. De term doet opgang in de markt. DataOps is een geautomatiseerde, procesgerichte methodiek die door analytics- en datateams gebruikt wordt om de kwaliteit van gegevensanalyse te verbeteren en de doorlooptijd te verkorten.

Met DataOps implementeren we de kennis die we hebben opgedaan via agile manieren van werken en DevOps-concepten, en we integreren die inzichten niet alleen in de governance van gegevensbeheer, maar ook in het gebruik van gegevens bij het genereren van bedrijfsresultaten.

Levenscyclus

Dan is er nog de levenscyclus van AI-algoritmen. Een populaire AI-mythe in de industrietak is dat een probleem voor altijd is opgelost zodra je het eenmalig hebt opgelost en er een algoritme voor hebt. Dit is niet het geval. De omstandigheden waarin je opereert veranderen voortdurend, om nog maar te zwijgen van het feit dat andere spelers hun reactie altijd aanpassen.

Daarom moeten algoritmen ook evolueren. Met dat in gedachte moeten we de levenscycli van de modellen voor AI, deep learning en machine learning continu beheren zodat ze blijven evolueren naarmate de markt verandert en de manier waarop wordt gereageerd daarop. Om die algoritmen voortdurend te kunnen uitvoeren zijn verschillende soorten infrastructuur vereist. Cloud wordt dus een zeer belangrijk element – multicloud zelfs.

Voordelen van een hybride IT-omgeving

In de digitale realiteit van vandaag heb je strategieën nodig die traditionele IT in staat stellen aan te haken bij datastromen die zich on-premise, in de cloud of in de edge bevinden. De druk om informatieverwerking dicht bij de gegevens beschikbaar te hebben – vanwege de grote volumes aan data, de datavariëteit en de noodzaak om de latency te minimaliseren – dwingt ondernemingen in hoog tempo naar de public cloud.

Zelfs transactiesystemen in de zakelijke markt begint men te migreren en te transformeren om meer wendbaarheid en flexibiliteit te krijgen. Naarmate de IT deze gigantische transitie doormaakt, worden hybride IT-operaties die zowel datacenter, cloud als edge omvatten, essentiëler.

Hybride IT omvat geïntegreerde teams die ervaring hebben met ontwikkeling, implementatie en operationele activiteiten en die zakelijke expertise combineren met kennis van IT en partners. Deze teams richten zich op snellere prestaties voor betere bedrijfsresultaten, en sturen op grootschalige verwerving van nieuwe inzichten.

Kortom, hybride IT kiest voor moderne benaderingen, waaronder DevOps, automatisering, community-sourcing, machine learning en AI, en trekt de legacy-omgeving naar voren om meer bedrijfswaarde te bieden.

De kernbelofte van hybride IT is dat het de efficiëntie zal verbeteren, en wel in het tempo en op de schaal die de onderneming nodig heeft. Gebaseerd op de ervaring van DXC met klanten, kan hybride IT de groei van een organisatie aanzienlijk versnellen en tegelijkertijd de kapitaalkosten voor IT verlagen, het aantal gebruikte bedrijfstoepassingen stroomlijnen en uiteindelijk ook een drastische daling van de totale operationele kosten opleveren.

Waarom AI de cloud nodig heeft

Hoewel de kracht van machine-learning toeneemt naarmate er meer gegevens beschikbaar komen en we nieuwe gegevens met een verbazingwekkende snelheid genereren, gebruiken we deze gegevens verre van goed. Volgens schattingen van analisten weten we slechts twintig tot dertig procent van de waarde van de gegevens uit onze maakindustrie te benutten, tien tot twintig procent van de waarde van onze overheidsgegevens (Europese Unie), en tien tot twintig procent van de waarde van onze gegevens uit de gezondheidszorg (Verenigde Staten).

Voor alle branches zijn de obstakels om de volledige waarde van gegevens te benutten vrijwel hetzelfde. Gegevens bevinden zich in afzonderlijke silo’s. Om een machine betekenisvolle inzichten te laten opleveren, is meestal veel rekenkracht en gegevensopslagcapaciteit nodig. En de onderneming moet het overtuigende bewijs van het potentieel van de gegevens nog worden getoond.

Dit zijn allemaal uitdagingen die kunnen worden aangegaan met de juiste inzet van cloudtechnologie. De cloud is de snelste en goedkoopste manier om gegevens te integreren. De cloud brengt geavanceerde algoritmen, snelle computerplatforms en enorme opslagcapaciteit binnen handbereik. Het verlaagt de drempel voor adoptie en maakt het gemakkelijker voor bedrijven om een teen in het water te steken met goedkope experimenten. Cloudservices maken het eenvoudiger om snel overtuigende applicaties te bouwen door op te leveren in kleine, betekenisvolle stukken.

De cloud is ook wat AI in staat stelt een alomtegenwoordig en essentieel onderdeel van de bedrijfsvoering te worden. Door gegevens samen te brengen in de cloud, die zich ontwikkelt tot het toekomstige platform voor de intelligente onderneming, zullen algoritmen die zijn getraind door snellere, slimmere gegevens een sleutelrol spelen in bedrijfstransformatie.

Van start

De eerste stap is contact leggen met de stakeholders in de business om duidelijke communicatielijnen te bepalen en gemeenschappelijke doelen te stellen. Binnen de IT-organisatie moeten CIO’s het voor de organisatie tot topprioriteit maken om zich voor te bereiden op hybride IT.

Vervolgens raden we aan de applicaties en het IT-landschap van het bedrijf in kaart te brengen en een stappenplan te maken voor de route naar optimale hybride IT. Deze routekaart moet de huidige en toekomstige exploitatiekosten vergelijken om een businesscase voor de verandering te maken; applicatie- en workload-plaatsing en opties voor datalocaties beoordelen; vereisten voor applicatietransformatie aanbevelen; IT-beleid en bedrijfsvoeringsaspecten in overweging nemen; en uiteindelijk leiden tot een plan van aanpak met duidelijke, op de data gebaseerde aanbevelingen om hybride IT-transformatie mogelijk te maken.

Om daar te komen, moeten applicaties worden getransformeerd en gemigreerd, omgevingen worden geïntegreerd en georkestreerd, zakelijke services worden geautomatiseerd en gemonitord, digitale processen mogelijk worden gemaakt en gegevens en beveiliging worden geïntegreerd.

Tactieken en technieken

Naarmate bedrijven hybride IT omarmen, moeten ze zowel de technologie als de menselijke kant van verandering aanpakken. Dit zijn de belangrijkste acties om te ondernemen:

  • Medewerkers anders selecteren en trainen. Naarmate applicaties van traditionele platforms overgaan naar de cloud, moeten huidige IT-medewerkers worden getraind en bijgeschoold. Bedrijven moeten ontwikkelaars werven die bedreven zijn in agile methodologieën en continu leren als instelling hebben. Silo’s moeten worden afgebroken en het personeelsbestand moet meer geïntegreerd, multi-inzetbaar, flexibel en wendbaar worden.
  • Veranderingsmanagement omgooien. De bestaande processen, controle- en goedkeuringsprocedures die zijn ontworpen voor traditionele IT-omgevingen zijn niet langer geschikt in een cloudomgeving. Bedrijven moeten hun verandermanagement vernieuwen om veranderingen snel te laten plaatsvinden en geautomatiseerde workflows inzetten om de hoeveelheid handmatige werkzaamheden terug te brengen.
  • Integreer cloudactiviteiten. Terwijl organisaties workloads naar de cloud verplaatsen, moet de IT-beheerfunctie worden aangepast om zowel on-premise als cloudgebaseerde applicaties te beheren. Dit nieuwe model, CloudOps genaamd, kan continu geïntegreerd beheer bieden in een multicloudomgeving waarmee snel kan worden gereageerd op gebeurtenissen, incidenten en verzoeken. DevOps hieraan toevoegen leidt vervolgens tot automatisering, integratie en organisatieverandering om frequentere verbeteringen mogelijk te maken die resulteren in software van hogere kwaliteit.
  • Ondersteuning automatiseren. Voor zover mogelijk moeten IT-ondersteuningsfuncties worden geautomatiseerd. Het traditionele probleemticketsysteem kan bijvoorbeeld arbeidsintensief en inefficiënt zijn. Automatisering kan de service verbeteren en IT-personeel vrijmaken voor activiteiten op een hoger niveau. Op langere termijn kunnen bedrijven machine-learning en AI inzetten om loggegevens uit cloudgebaseerde systemen te halen en automatisch acties te ondernemen om incidenten op te lossen of zelfs te voorkomen. Het idee is om één keer te leren, vast te stellen met code en om lessen te delen om de code in de loop van de tijd te verbeteren en kennis te schalen.
  • Beheer ‘schaduw-IT’. De business verwerft vaak al de cloudservices die nodig zijn omdat de IT-organisatie te langzaam beweegt. Op een gegeven moment moeten deze services om operationele en veiligheidsredenen weer worden geïntegreerd in de traditionele IT-omgeving via een services-governancemodel dat hybride IT-elementen omvat. Bovendien is het belangrijk om grip te hebben op wat de onderneming uitgeeft aan IT-services. De enige manier om dit te bereiken is door hybride IT te gebruiken en bedrijfseenheden aan te tonen dat IT het tempo en de schaal kan ondersteunen die de onderneming nodig heeft.

“Om informatieverwerking dicht bij de gegevens te krijgen, gaan ondernemingen naar de public cloud”

Het doel van hybride IT is een goed beheerde, goed geïntegreerde omgeving die bestaat uit oerdegelijke traditionele IT-omgevingen voor legacy-applicaties, evenals private en publieke clouds voor het implementeren van nieuwe functies en functionaliteit in een aanzienlijk verbeterd tempo en op grotere schaal.

Pad wordt korter

Samenwerking met de business en een goede begeleiding van de teams om workloads op verschillende platforms te integreren en te optimaliseren, maken het pad naar digitale transformatie aanzienlijk korter.

DXC Technology helps our customers across the entire enterprise technology stack with differentiated industry solutions. We modernize IT, optimize data architectures, and make everything secure, scalable and orchestrated across public, private and hybrid clouds. We combine years of experience running mission-critical systems with the latest digital innovations to deliver better business outcomes and new levels of performance, competitiveness and experiences for our customers and their stakeholders. DXC invests in three key drivers of growth: People, Customers and Operational Execution. The company’s global scale, talent and innovation platforms serve 6,000 private and public-sector customers in 70 countries. DXC’s extensive partner network helps drive collaboration and leverage technology independence.

REAGEREN

Plaats je reactie
Je naam